مهدی حاجی زکی

مهدی حاجی زکی

مجری

مهدی حاجی زکی متولد خرداد ۱۳۶۰ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، نویسنده ، بازیگر، مستند ساز و مجری برنامه های تلوزیون خوانسار

محمد مهدی حبیبی

محمد مهدی حبیبی

تصویر بردار ، تدوینگر

محمد مهدی جبیبی متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، تصویربردار ، تدوینگر و کارگردان برنامه های تلوزیون خوانسار

حسین محمدی

حسین محمدی

تصویر بردار ، عکاس

حسین محمدی متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، تصویربردار ، عکاس برنامه های تلوزیون خوانسار

ایمان نبی زاده

ایمان نبی زاده

نویسنده

ایمان نبی زاده متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ،نویسنده و طراح برنامه های تلوزیون خوانسار

دکتر حجت الله علایی

دکتر حجت الله علایی

پزشک عمومی

دکترحجت اله علایی متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، مجری و کارگردان برنامه های سلامت و پزشکی تلوزیون خوانسار

بهنام عافی

بهنام عافی

عکاس و تدوینگر

بهنام عافی متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، عکاس، تصویربردار، تصویربردار برنامه های تلوزیون خوانسار

حسین سبزی

حسین سبزی

عکاس و تدوینگر

حسین سبزی متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، عکاس، تصویربردار، تصویربردار برنامه های تلوزیون خوانسار

حسین دشتی

حسین دشتی

تصویربردار و گزارشگر

حسین دشتی متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، عکاس، گزارشگر تصویربردار برنامه های تلوزیون خوانسار

رضا عبدی

رضا عبدی

نویسنده و برنامه ساز

رضا عبدی متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، نویسنده ، برنامه ساز برنامه های تلوزیون خوانسار

حسن باقری

حسن باقری

عکاس و تصویر بردار

حسن باقری متولد دیماه ۱۳۷۵ در شهر خوانسار، فعال اجتماعی ، تصویر بردار ، تدوینگر و عکاس برنامه های تلوزیون خوانسار