Mol là lượng chất tất cả chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của hóa học đó, đó là đại lượng được các nhà khoa học khuyến nghị để rất có thể xác định số lượng nguyên tử của một chất tham gia bội nghịch ứng hoá học.

Bạn đang xem: 1 mol có bao nhiêu nguyên tử


Vậy Mol là gì? cách tính cân nặng mol với thể tích mol của hóa học khí như thế nào? là thắc mắc của khá nhiều em học sinh. Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm câu vấn đáp cho các câu hỏi của trên và áp dụng giải những bài tập về mol. 

I. Mol là gì, Số Avogadro là gì?

Định nghĩa: Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị chức năng của nguyên tử hoặc phân tử chất đó. 

- vì vậy trong n mol chất thì bao gồm N = NA.n nguyên tử tốt phân tử của chất đó.

- Mol là 1 trong những đơn vị đo lường và tính toán cơ bạn dạng thuộc hệ quy chuẩn SI sử dụng cho những hạt vi mô.

 Số Avogadro là gì: Hằng số 6,02214129(27).1023 được hotline là hằng số Avogadro (ký hiệu NA). Để đối chọi giản, trong nhiều bài tập hóa học ta có thể làm tròn NA = 6,022.1023 hoặc 6.1023.

• Lưu ý: Khái niệm mol nguyên tử cùng mol phân tử là rất khác nhau.

 - Mol nguyên tử của một yếu tắc là lượng yếu tắc đó bao gồm chứa NA nguyên tử của thành phần đó.

 - Mol phân tử của một chất là lượng hóa học chứa NA phân tử của hóa học đó.

Ví dụ: 1 mol nguyên tử oxi gồm chứa 6,022.1023 nguyên tử oxi; 

 1 mol phân tử oxi (O2) bao gồm chứa 6,022.1023 phân tử O2.

 1 mol nguyên tử đồng là 1 trong những lượng đồng tất cả chứa mãng cầu nguyên tử Cu.

II. Trọng lượng mol là gì?

• trọng lượng mol của một chất là trọng lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Cân nặng mol được kí hiệu là M.

• cân nặng mol nguyên tử tốt phân tử của một chất có cùng số trị cùng với nguyên tử khối giỏi phân tử khối của hóa học đó.

Ví dụ: - Khối lượng mol nguyên tử cacbon: MC = 12 (g/mol).

 - cân nặng mol nguyên tử nito: MN = 14 (g/mol).

 - trọng lượng mol phân tử nito: MN2 = 28 (g/mol).

 - khối lượng mol phân tử amoniac: MNH3 = 17 (g/mol).

Công thức (cách) tính khối lượng mol nguyên tử

*

 - vào đó: 

 M là trọng lượng mol hóa học (bằng nguyên tử khối tuyệt phân tử khối của chất đó), tính bởi g/mol. m là cân nặng của chất đó, đơn vị chức năng (g). n là số mol chất, tính bằng (mol).

III. Thể tích mol của hóa học khí là gì?

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi vì N phân tử của hóa học khí đó.

- vào cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất, 1 mol của bất cứ chất khí nào thì cũng chiếm nhân thể tích bởi nhau.

- Thể tích mol của chất khí đều bằng nhau ở cùng đk nhiệt độ cùng áp suất

- Ở đk tiêu chuẩn chỉnh (0ºC, 1 atm), 1 mol hóa học khí có thể tích 22,4 lít, nghĩa là:

 VH2 = VO2 = VSO2 = 22,4 lít.

– Ở điều kiện bình thường (20 ºC, 1 atm), 1 mol hóa học khí hoàn toàn có thể tích 24 lít.

Công thức (cách) tính mol của hóa học khí ở đk tiêu chuẩn:

- Để tính số mol chất khí nghỉ ngơi đktc trải qua thể tích ta có công thức

*

- trong đó: 

n: số mol khí (mol).V: thể tích khí nghỉ ngơi đktc (l).

IV. Bài tập về Mol

Bài 1 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho thấy thêm số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng hóa học sau:

 a) 1,5 mol nguyên tử Al.

 b) 0,5 mol nguyên tử H2.

 c) 0,25 mol phân tử NaCl.

 d) 0,05 mol phân tử H2O.

* lời giải bài 1 trang 65 SGK hoá 8:

 a) 1,5x6.1023 = 9.1023 hay 1,5N (nguyên tử Al).

 b) 0,5x6.1023 = 3.1023 hay 0,5N (phân tử H2).

 c) 0,25x6.1023 = 1,5.1023 hay 0,25N (phân tử NaCl).

 d) 0,05x6.1023 = 0,3.1023 hay 0,05N (phân tử H2O).

Bài 2 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm khối lượng của:

 a) 1 mol nguyên tử Cl với 1 mol phân tử Cl2.

 b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO.

 c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2.

 d) 1 mol phân tử NaCl cùng 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

* Lời giải bài 2 trang 65 SGK hoá 8:

 a) MCl = 35,5(g/mol) ; MCl2 = 71(g/mol).

 b) MCu = 64(g/mol) ; MCuO = (64 + 16)(g/mol) = 80(g/mol).

 c) MC = 12(g/mol) ; MCO = (12 + 16)(g/mol) = 28(g/mol); MCO2 = (12 + 16.2) = 44(g/mol).

 d) MNaCl = (23+ 35,5) = 58,5(g/mol); MC12H22O11 = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342(g/mol).

Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tra cứu thể tích (ở đktc) của :

 a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2.

 b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

* Lời giải Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: 

a) VCO2 = 1.22,4 = 22,4 (l).

 VH2 = 2.22,4 = 44,8 (l).

 VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 (l).

b) Vhh = VO2 + VN2 = 0,25.22,4 + 1,25.22,4 = 22,4.(0,25 + 1,25) = 33,6l.

Bài 4 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy mang lại biết cân nặng của N phân tử đông đảo chất sau: H2O, HCl, Fe2O3, C12H22O11


* lời giải bài 4 trang 65 SGK hoá 8:

- Ta có, cân nặng N (6.1023) phân tử của: 

 MH2O = (2.1 + 16) = 18g.

 MHCl = (1+35,5) = 36,5g.

 MFe2O3 = 2.56 + 16.3 = 160g.

 MC12H22O11 = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342g.

Xem thêm: 1 Tấc Bao Nhiêu Cm, Đổi 1 Li, 1 Phân, 1 Thước Sang Cm, 1 Tấc Bằng Bao Nhiêu Cm

Hy vọng với bài viết về Mol, cách tính khối lượng mol cùng thể tích mol của hóa học khí sống trên góp ích cho những em. Phần đông góp ý và thắc mắc các em vui vẻ để lại bên dưới phần bình luận để Hay giao lưu và học hỏi ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành tốt.