TUẦN 22

A. Kiến thức cần nhớ

Phép chia (khái niệm, thiết kế phép phân chia từ phép nhân)Bảng chia 2 (thuộc bảng và vận dụng vào giải toán)Một phần hai (nhận biết, đọc, viết “một phần hai” trường đoản cú hình ảnh trực quan tiền chia một nhóm vật thành hai phần bằng nhau)

Ví dụ 1. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

a) 2 × 8 = … b) 4 × 6 = … c) … × 9 = 27

16 : 2 = …24 : … = 627 : … = 9

16 : 8 = …24 : … = 4… : 9 = 3

Hướng dẫn

a) 2 × 8 = 16 b) 4 × 6 = 24 c) 3 × 9 = 27

16 : 2 = 824 : 4 = 627 : 3= 9

16 : 8 = 224 : 6 = 427 : 9 = 3

Ví dụ 2. Thực hiện các phép tính sau:

a) 14 : 2 + 3 b) đôi mươi : 2 – 3 c) 3 × 7 + 6

Hướng dẫn

a) 14 : 2 + 3 b) 20 : 2 – 3 c) 3 × 7 + 6

= 7 + 3 = 10 – 3 = 21 + 6

= 10 = 7 = 27

Ví dụ 3. Có 18 bé gà nhốt đa số vào nhì chuồng. Hỏi từng chuồng gồm bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn

Mỗi chuồng bao gồm số bé gà là:

18 : 2 = 9 (con)

Đáp số: 9 bé gà

Ví dụ4. Khoanh vào chữ đặt dưới hình tất cả ½ số hình trụ được sơn màu

*

Hướng dẫn

Khoanh vào câu trả lời D.

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính nhẩm:

8 : 2 = … 12 : 2 = … 10 : 2 = …

18 : 2 = … 4 : 2 = … 16 : 2 = …

14 : 2 = … 6 : 2 = … đôi mươi : 2 = …

Bài 2. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a) 3 × 8 = … b) 5 × 6 = … c) … × 4 = 36

24 : 3 = … 30 : … = 6 36 : … = 9

24 : 8 = … 30 : … = 5 … : 9 = 4

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) 16 : 2 + 13 10 : 2 – 5 18 : 2 + 6 : 2

b) 2 × 7 + 5 4 × 7 – 3 5 × 7 – 8 : 2

Bài 4.


Bạn đang xem: 2 chia 2 bằng mấy


Xem thêm: 61 Top Những Hình Xăm Cánh Tay Đẹp Nhất Ý Tưởng, Những Hình Xăm Cánh Tay Đẹp Nhất Cho Nam Và Nữ

Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a) 2 × … = 33 – 19 c) 18 : … = 50 – 41

b) … × 6 = 9 + 15 d) … : 2 = 3 + 4

Bài 5. Điền vết (>, Học Tốt Toán Hàng Tuầntrên khansar.net để hiểu bài tốt hơn.