(widehat A_4) cùng (widehat B_2); (widehat A_1) với (widehat B_3)

+ bốn cặp góc đồng vị

(widehat A_2) và (widehat B_2); (widehat A_3) với (widehat B_3); (widehat A_4) cùng (widehat B_4); (widehat A_1) và (widehat B_1)

+ nhì cặp góc trong cùng phía

(widehat A_1) và (widehat B_2); (widehat A_4) với (widehat B_3)

Quan hệ giữa những cặp góc

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ bố và trong các góc tạo thành thành gồm một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì:

+ nhì góc so le trong còn sót lại bằng nhau

+ nhì góc đồng vị bằng nhau

+ nhì góc trong cùng phía bù nhau
Bạn đang xem: 2 góc trong cùng phía bù nhau

Ví dụ: (widehat A_1 = widehat B_1 Rightarrow left{ eginarraylwidehat A_2 = widehat B_2\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

*

II. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: xác minh các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Phương pháp:

Căn cứ vào địa chỉ của góc so với hai tuyến phố thẳng và mặt đường thẳng thứ ba

Dạng 2: Tính số đo góc khi biết 1 trong bốn góc chế tạo bởi hai tuyến phố thẳng

Phương pháp:

Chú ý đến tính chất các góc đối đỉnh và các góc kề bù

Dạng 3: Tìm những cặp góc bằng nhau, cặp góc bù nhau

Phương pháp:

Sử dụng quan hệ giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị và cặp góc trong thuộc phía.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập vừa lòng Q các số hữu tỉ
bài xích 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ
bài bác 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài bác 4: giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của một vài hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài xích 5: Lũy vượt của một số hữu tỉ
bài xích 6: tỉ lệ thức
bài xích 7: đặc thù cơ phiên bản của dãy tỉ số bằng nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài xích 9: làm tròn số
bài 10: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc nhì
bài bác 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
bài 2: Đại lượng tỉ trọng nghịch
bài xích 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài xích 1: tích lũy số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cùng và kiểu mốt của tín hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: những thống kê
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: khái niệm về biểu thức đại số
bài xích 2: quý hiếm của một biểu thức đại số
bài xích 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức
bài 6: cộng trừ đa thức
bài bác 7: Đa thức một biến hóa
bài xích 8: cùng trừ nhiều thức một đổi mới
bài 9: Nghiệm của nhiều thức một biến hóa
bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài xích 1: hai góc đối đỉnh
bài xích 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài xích 3: những góc tạo bởi vì một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài bác 4: hai tuyến phố thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng song song
bài xích 5: từ bỏ vuông góc đến tuy nhiên song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng bố góc của một tam giác
bài 2: nhì tam giác đều bằng nhau
bài 3: ngôi trường hợp bởi nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: trường hợp đều bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài xích 6: Tam giác cân nặng
bài bác 7: Định lý Pytago
bài 8: các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
bài xích 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài xích 1: tình dục giữa góc và cạnh đối lập trong một tam giác
bài 2: quan hệ giữa mặt đường vuông góc và mặt đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu
bài bác 3: dục tình giữa bố cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài xích 4: đặc thù ba con đường trung tuyến đường của tam giác
bài xích 5: đặc điểm ba con đường phân giác
bài bác 6: đặc thù đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: đặc điểm ba con đường cao của tam giác
bài 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là, Xenlulozơ Tinh Bột

*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.