Toán lớp 3 tìm x là dạng toán tương đối hay, bao gồm sự kết hợp, linh động giữa các phép nhân phân tách cộng trừ. Những con thuộc khansar.net khám phá bài học tập này nhé!Để học xuất sắc toán lớp 3 kiếm tìm x, các em bắt buộc nắm chắc phần nhiều kiến thức, quy tắc của phép nhân, chia, cộng, trừ từ bỏ đó vận dụng vào giải các bài toán.Thường xuyên ôn tập cùng củng cụ kiến thức. Đây sẽ là căn nguyên để các em chinh phục môn toán nghỉ ngơi bậc học tập tiếp theo.

Bạn đang xem: 30 bài toán tìm x

1. Giới thiệu về dạng toán lớp 3 tìm kiếm x

1.1 tra cứu x là gì?

Tìm x là dạng toán đi tìm kiếm giá trị của ẩn x vào phép tính.

Ví dụ: tìm x biết

a) x + 5035 = 7110

x = 7110 - 5035

x = 2075

b) x : 27= 63

x = 63x 27

x = 1701

1.2 những kiến thức phải nhớ

*

2. Những dạng bài tập toán lớp 3 search x

2.1. Dạng 1: tìm x trong tổng, hiệu, tích, yêu quý của số rõ ràng ở vế trái - số nguyên làm việc vế phải.

2.1.1. Cách thức làm:Bước 1: lưu giữ lại quy tắc, thứ tự của phép cộng, trừ, nhân, chiaBước 2: thực hiện tính toán2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm giá trị của x biết

a) 1264 + x = 9825

b) x + 3907 = 4015

c) 1521 + x = 2024

d) 7134 - x = 1314

e) x - 2006 = 1957

Bài 2: tìm quý giá của X biết

a) X x 4= 252

b) 6 x X = 558

c) X : 7 = 103

d) 256 : X = 8

2.1.3. Bài giảiBài 1

a) 1264 + x = 9825

x = 9825 - 1264

x = 8561

b) x + 3907 = 4015

x = 4015 - 3907

x = 108

c) 1521 + x = 2024

x = 2024 - 1521

x = 503

d) 7134 - x = 1314

x = 7134- 1314

x = 5820

e) x - 2006 = 1957

x = 1957 + 2006

x = 3963

Bài 2

a) X x 4= 252

X = 252 : 4

X = 63

b) 6 x X = 558

X = 558 : 6

X = 93

c) X: 7 = 103

X = 103x 7

X = 721

d) 256 : X = 8

X = 256 : 8

X = 32

2.2. Dạng 2: vấn đề có tổng, hiệu, tích, yêu mến của một số rõ ràng ở vế trái - biểu thức sinh sống vế phải

2.2.1. Phương thức làm:Bước 1: ghi nhớ lại quy tắc thực hiện phép tính nhân, chia, cộng, trừBước 2: tiến hành phép tính quý giá biểu thức vế phải trước, sau đó mới thực hiện bên tráiBước 3: Trình bày, tính toán2.2.2. Bài xích tập

Bài 1: search x biết:

a) x : 5 = 800: 4

b) x : 7 = 9 x 5

c) X x 6 = 240 : 2

d) 8 x X = 128 x 3

e) x : 4 = 28 + 7

g) X x 9 = 250 - 25

Bài 2: tìm x biết

a) x + 5 = 440: 8

b) 19 + x = 384 : 8

c) 25 - x = 120 : 6

d) x - 35 = 24 x 5

2.2.3. Bài giải

Bài 1

a) x : 5 = 800: 4

x : 5 = 200

x = 200x 5

x = 1000

b) x : 7 = 9 x 5

x : 7 = 45

x = 45 x 7

x = 315

c) X x 6 = 240 : 2

X x 6 = 120

X = 120 : 6

X = 20

d) 8 x X = 128 x 3

8 x X = 384

X = 384 : 8

X = 48

e) x : 4 = 28 + 7

x : 4 = 35

x = 35 x 4

x = 140

g) X x 9 = 250 - 25

X x 9 = 225

X = 225 : 9

X = 25

Bài 2:

a) x + 5 = 440: 8

x + 5 = 55

x = 55 - 5

x = 50

b) 19 + x = 384 : 8

19 + x = 48

x = 48 - 19

x = 29

c) 25 -x = 120 : 6

25 - x = 20

x = 25 - 20

x = 5

d) x- 35 = 24 x 5

x - 35 = 120

x = 120 +35

x = 155

2.3. Dạng 3: kiếm tìm x gồm vế trái là biểu thức nhị phép tính và vế buộc phải là một vài nguyên.

2.3.1. Phương pháp làm:Bước 1: nhớ lại kiến thức phép cộng trừ nhân chiaBước 2: tiến hành phép cộng, trừ trước rồi mới tiến hành phép phân tách nhân sauBước 3: Khai triển cùng tính toán2.3.2. Bài xích tập

Bài 1: tìm x, y biết

a) 403 - x : 2 = 30

b) 55 + x : 3 = 100

c) 75 + X x 5 = 100

d) 245 - X x 7 = 70

2.3.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 403 - x : 2 = 30

x : 2 = 403 - 30

x : 2 = 373

x = 373x 2

x = 746

b) 55 + x : 3 = 100

x : 3 = 100 - 55

x : 3 = 45

x = 45 x 3

x = 135

c) 75 + X x 5 = 100

X x 5 = 100 - 75

X x 5 = 25

X = 25 : 5

X = 5

d) 245 - X x 7 = 70

X x 7 = 245 - 70

X x 7 = 175

X = 175 : 7

X = 25

2.4.Dạng 4: tìm x gồm vế trái là một trong những biểu thức nhì phép tính - vế cần là tổng hiệu tích yêu đương của hai số.

2.4.1. Phương thức làm:Bước 1: nhớ quy tắc tính toán phép cùng trừ nhân chiaBước 2: giám sát giá trị biểu thức vế bắt buộc trước, tiếp đến rồi tính vế trái. Ở vế trái ta cần tính toán trước đối với phép cộng trừBước 3: Khai triển và tính toán2.4.2. Bài xích tập

Bài 1:Tìm x biết

a) 375 - x : 2 = 500 : 2

b) 32 + x : 3 = 15 x 5

c) 56 - x : 5 = 5 x 6

d) 45 + x : 8 = 225 : 3

Bài 2: tìm kiếm y biết

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

2.4.3. Bài xích giải

Bài 1

a) 375 - X : 2 = 500 : 2

375 - X : 2 = 250

X : 2 = 375 - 250

X : 2 = 125

X = 125 x 2

X = 250

b) 32 + X : 3 = 15 x 5

32 + X : 3 = 75

X : 3 = 75 - 32

X : 3 = 43

X = 43 x 3

X = 129

c) 56 - X : 5 = 5 x 6

56 - X : 5 = 30

X : 5 = 56 - 30

X : 5 = 26

X = 26 x 5

X = 130

d) 45 + X : 8 = 225 : 3

45 + X : 8 = 75

X : 8 = 75 - 45

X : 8 = 30

X = 30 x 8

X = 240

Bài 2

a) 125 - X x 5 = 5 + 45

125 - X x 5 = 50

X x 5 = 125 - 50

X x 5 = 75

X = 75 : 5

X = 15

b) 350 + X x 8 = 500 + 50

350 + X x8 = 550

Xx 8 = 550 - 350

Xx 8 = 200

X = 200 : 8

X = 25

c) 135 - X x 3 = 5 x 6

135 - X x3 = 30

Xx 3 = 135 - 30

Xx 3 = 105

X = 105 : 3

X = 35

d) 153 - X x 9 = 252 : 2

153 - X x 9 = 126

X x 9 = 153 - 126

X x 9 = 27

X = 27 : 9

X = 3

2.5. Dạng 5: tìm kiếm x tất cả vế trái là 1 trong biểu thứccó lốt ngoặc đối chọi - vế nên là tổng, hiệu, tích, mến của nhì số.

Xem thêm: Bảng Mô Tả Công Việc Trợ Lý Bán Hàng, Mô Tả Công Việc Trợ Lý Kinh Doanh

2.5.1. Phương pháp làmBước 1: lưu giữ lại quy tắc so với phép cùng trừ nhân chiaBước 2: giám sát và đo lường giá trị biểu thức vế cần trước, tiếp đến mới thực hiện các phép tính bên vế trái. Sinh hoạt vế trái thì triển khai ngoài ngoặc trước vào ngoặc sau2.5.2. Bài xích tập

Bài 1: kiếm tìm x biết

a) (x - 3) : 5 = 34

b) (x + 23) : 8 = 22

c) (45 - x) : 3 = 15

d) (75 + x) : 4 = 56

Bài 2: Tìm y biết

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

2.5.3. Bài giải

Bài 1

a) (x - 3) : 5 = 34

(x - 3) = 34 x 5

x - 3 = 170

x = 170 +3

x = 173

b) (x + 23) : 8 = 22

x + 23 = 22 x 8

x + 23 = 176

x = 176 - 23

x = 153

c) (45 - x) : 3 = 15

45 - x = 15 x 3

45 - x = 45

x = 45 - 45

x = 0

d) (75 + x) : 4 = 56

75 + x = 56 x 4

75 + x = 224

x = 224 - 75

x = 149

Bài 2

a) (X - 5) x 6 = 24 x 2

(X - 5) x 6 = 48

(X - 5) = 48 : 6

X - 5 = 8

X = 8 + 5

X = 13

b) (47 - X) x 4 = 248 : 2

(47 - X) x 4 = 124

47 - X = 124 : 4

47 - X = 31

X = 47 - 31

X = 16

c) (X + 27) x 7 = 300 - 48

(X + 27) x 7 = 252

X + 27 = 252 : 7

X + 27 = 36

X = 36 - 27

X = 9

d) (13 + X) x 9 = 213 + 165

(13 + X) x 9 = 378

13 + X = 378 : 9

13 + X = 42

X = 42 - 13

X = 29

Học tốt toán lớp 3 search x để giúp đỡ các em có công dụng tư duy tốt. Là nền tảng đặc biệt quan trọng giúp các em học toán ở gần như bậc học cao hơn. Bên cạnh đó phụ huynh, học viên có thể bài viết liên quan các khóa học toán tại vuhoc.vn để nỗ lực chắc kiến thức, hiểu bài bác và nhớ lâu dài hơn đối với những dạng toán.