Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán 8

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

A=4+(22+23+24+...+220)

A-4=22+23+24+...+220

2(A-4)=23+24+25+...+221

A-4=2(A-4)-(A-4)=(23+24+25+...+221)-(22+23+24+...+220)

A-4=(23-23)+(24-24)+(25-25)+...+(220-220)+(221-22)

A-4=221-4

A =221-4+4

A =221


*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!

a,(2A=8+2^3+2^4+...+2^21)

(Rightarrow2A-A=2^21+8-left(4+2^2 ight)+left(2^3-2^3 ight)+...+left(2^20-2^20 ight)=2^21)


b, (x+1)+(x+2)+(x+3)+...+(x+100)=5750

= 100x + (1+2+...+100) = 5750

=> x = < 5750 - (1+2+...+100) > :100

=> x = (5750 - 5050) :100

=> x = 7


A=4+22+23+24+...+220

=22+22+23+24+...+220

=>2A=23+23+24+...+221

=>A=8+221-4-4

=>A=221


a,2A=8+23+24+25+............+221

2A-A=(8+23+24+25+...........+221)-(4+22+23+24+.............+220)

A=(8+23+221)-(4+22)

A=8+8+221-4-4

A=4+4+221

A=23+221

b,(x+1)+(x+2)+.............+(x+100)=5750

=>x+1+x+2+...........+x+100=5750

=>100x+(1+2+............+100)=5750

=>100x+(frac100.left(100+1 ight)2)=5750

=>100x+5050=5750

=>100x=5750-5050

=>100x=700

=>x=700:100

=>x=7


1 ) Tính :

a ) 4 + (2^2+2^3+2^4+........+2^20)

b) tìm kiếm x biết : ( x + 1 ) + (x + 2 ) +...........+( x +100 ) = 5750

2) Tính S biết : S = (S=3^0+3^2+3^4+3^6+.......+3^2002)

Giúp mik nha mình đề xuất gấp


S=30+32+34+36+...+3200

6S=32+34+36+...+3202

6S-S=(32+34+36+...+3202)-(1+32+34+...+3200)

5S=1+(32-32)+(34-34)+...+(3200-3200)+3202

S=(3200+1):5(frac )


BÀI 1:Tính tổng:A=1+2^2+2^3+2^4+...+2^20

bài 2:tìm các stn x biết:

a,5 phân chia hết đến x-5

b,x+3 chiahết đến x-3

bài 3:chứng tỏ:a=3+3^2+3^3+3^4+....+3^20 chia hết đến 4,cho 40

bài 4:tính tổng:A=9+99+999+....+999999999999

bài 5:tìm số nguyên x,y biết/x/+/y/=7


đặt A=22+(22+23+24+...+220)

đặt P=22+23+24+..+220

=>2P=23+24+25+...+221

=>2P-P=(23+24+25+..+221)-(22+23+24+...+220)

=>P=221-22

=>A=22+221-22=221

vậy A=221

nhớ ****


Ta tất cả : A = 4 + 22+ 23+ ...... + 220

=> 2A = 8 + 23+ 24+ ..... + 220+ 221

=> 2A - A = 8 - (4 + 22) + 221

=> A = 221


A = 4 + 22+ 23+ 24+ .... + 220

Nhân cả 2 vế của A với 2 ta được :

2A = 2(4 + 22+ 23+ 24+ .... + 220)

= 23+ 23+ 24+ 25+ .... + 221

Trừ cả 2 vếcủa 2A mang lại A ta được :

2A - A = (23+ 23+ 24+ 25+ .... + 221) - (4 + 22+ 23+ 24+ .... + 220)

A = 23+ 221- 4 - 22

= 8 + 221- 8

= 221

Vậy A = 221
Xem thêm: 15 Bài Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Hay Nhất, Thuyết Minh Về Cái Phích Nước

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên