nội dung bài viết dưới đó là lý thuyết vừa đủ nhất về định nghĩa, danh pháp, đặc điểm hóa học, đặc thù vật lí và điều chế Amin
*

Lý thuyết về Amin


I. ĐỊNH NGHĨA

- những định nghĩa về amin: + Amin là thành phầm thu được khi sửa chữa thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3bằng các gốc hiđrocacbon. (chỉ đúng với amin 1-1 chức).

Bạn đang xem: Amin bậc 1 là gì

*

Amoniac

+ Amin là thành phầm thu được khi sửa chữa nguyên tử H vào hidrocacbon bằng nhóm -NH2(chỉ đúng cùng với amin bậc 1). + Amin là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử chỉ cất 3 nguyên tố: C, H cùng N. - Bậc của amin là số cội hiđrocacbon liên kết với nguyên tử N.

*
*
*

Amin bậc 1 Amin bậc 2 Amin bậc 3

- Công thức bao quát của amin:

CxHyNz(x, y, z thuộc N*; y ≤2x + 2 + z; y chẵn ví như z chẵn; y lẻ nếu như z lẻ). Hoặc CnH2n+2-2k+tNt(n ở trong N*; k trực thuộc N; t ở trong N*).

Số link pi + số vòng vào phân tử amin = (2x + 2 + t - y)/2. Giả dụ là amin bậc I thì cách làm tổng quát hoàn toàn có thể đặt là: CnH2n+2-­2k-t(NH2)t..

II. DANH PHÁP

1. Tên nắm thế

thương hiệu amin = tên của hiđrocacbon khớp ứng + Số đồ vật tự của C chứa nhóm NH2+ amin

2. Tên gốc chức

thương hiệu amin = nơi bắt đầu hiđrocacbon + amin

3. Tên thường

Anilin…

*

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- những amin có tác dụng tan xuất sắc trong nước. Độ rã trong nước bớt khi số nguyên tử C tăng. - thân amin với nước có links Hiđro liên phân tử - Metylamin, đimetylamin, trimetylamin với etylamin là chất khí, nặng mùi khai; những amin còn lại đều tồn tại làm việc trạng thái lỏng, rắn. Anilin: lỏng, không màu, độc ít tan vào nước dễ dẫn đến oxi hóa đưa thành màu nâu đen.

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Tính bazơ

a. Lý giải tính bazơ của những amin

vì chưng nguyên tử N trong phân tử amin còn cặp e không sử dụng có chức năng nhận proton.

b. đối chiếu tính bazơ của các amin

- trường hợp nguyên tử N trong phân tử amin được đính với nơi bắt đầu đẩy e (gốc no: ankyl) thì tính bazơ của amin mạnh hơn đối với tính bazơ của NH3. Số đông amin này làm cho quỳ tím đưa thành màu sắc xanh. - ví như nguyên tử N vào phân tử amin đính thêm với các gốc hút e (gốc không no, nơi bắt đầu thơm) thì tính bazơ của amin yếu rộng so với tính bazơ của NH3. Hầu như amin này sẽ không làm xanh quỳ tím. - Amin tất cả càng các gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng các gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

2. Các phản ứng mô tả tính bazơ

a. Bội nghịch ứng với hỗn hợp axit

CH3NH2+ H2SO4→CH3NH3HSO4 2CH3NH2+ H2SO4→(CH3NH3)2SO4 CH3NH2+ CH3COOH→CH3NH3OOCCH3

b. Làm phản ứng với dung dịch muối tạo ra bazơ không tan

2CH3NH2+ MgCl2+ 2H2O→Mg(OH)2+ 2CH3NH3Cl

3. Phản bội ứng nhận ra bậc của amin

- nếu là amin bậc I khi phản ứng với HNO2tạo khí bay ra:

RNH2+ HNO2→ROH + N2+ H2O

Anilin làm phản ứng tạo muối điazoni ở 0→50C:

C6H5NH2+ HNO2→C6H5N2+Cl-+ 2H2O

- nếu là amin bậc II thì sản xuất hợp hóa học nitrozo màu rubi nổi cùng bề mặt nước:

RNHR’ + HNO2→RN(NO)R’ + H2O

- Amin bậc III không có phản ứng này.

4. Bội phản ứng nâng bậc amin

RNH2+ R’I→RNHR’ + HI RNHR’ + R’’I→RNR’R’’ + HI

5. Bội nghịch ứng riêng rẽ của anilin

- Anilin là amin thơm buộc phải không làm chuyển màu quỳ tím thành xanh. - Anilin chế tác kết tủa trắng với dung dịch nước Brom:

*

→Phản ứng này được dùng làm nhận biết anilin.

Xem thêm: Pt Có 1 Nghiệm ? Bài Tập Phương Trình Có Nghiệm Tìm M Để Phương Trình Sau Có Nghiệm

V. ĐIỀU CHẾ

1. Hiđro hóa hợp hóa học nitro

C6H5NO2+ 6H→C6H5NH2+ 2H2O (Fe/HCl)

2. Sử dụng kiềm khỏe mạnh đẩy amin ra khỏi muối amoni

C6H5NH3Cl + NaOH→C6H5NH2+ NaCl + H2O →Phản ứng này dùng để tách anilin ra khỏi hỗn hợp.

3. Sửa chữa nguyên tử H của NH3(phản ứng nâng bậc)