Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H vào phân tử amoniac được thay thế sửa chữa bằng nơi bắt đầu hiđrocacbon

Trimetylamin : (CH3)3N (amin bậc III)

Đimetylamin : CH3NHCH3 (amin bậc II)

Metylamin : CH3NH2 (amin bậc I)

Phenylamin : C6H5NH2 (amin bậc I)
Bạn đang xem: Amin nào sau đây là amin bậc 3

*
*
*
*
*
*
*
*

Công thức phân tử tổng quát của amin thơm (có 1 vòng benzen), đối kháng chức (các links C-C xung quanh vòng phần lớn no) là


Cho những amin sau : CH3NH2, (C2H5)2NH, C3H7NH2, C2H5NH2, (C6H5)3N, (CH3)2NH, C6H5NH2. Số amin bậc I là


Sắp xếp những amin theo đồ vật tự bậc amin tăng vọt : etylmetylamin (1); etylđimetylamin (2); isopropylamin (3).


Trong các amin sau : (A) CH3CH(CH3)NH2­; (B) H2NCH2CH2NH2; (D) CH3CH2CH2NHCH3

Các amin bậc 1 và tên thường gọi tương ứng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Sphere Calculator - Useful Formulas And Numbers For The Class

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.