Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Bài 1:a) Viết phương trình biểu diễn chuỗi thay đổi sau:Tinh bột Glucozo ancol etylic buta-1,3-đien cao su Buna

b) Viết phương trình bội nghịch ứng giữa những chất sau đây:- Buta-1,3-đien với H 2 (dư)

- Buta-1,3-đien và HBr theo tỉ lệ thành phần mol 1:1- Isopren cùng Br 2 theo tỉ trọng mol 1:1


*

Câu 1:

(left(-C_6H_10O_5- ight)_n+nH_2Oxrightarrow<^t^o>^AxitnC_6H_12O_6)

(C_6H_12O_6xrightarrow<^30~35^oC>^men.ruoi2CO_2+2C_2H_5OH)

(2C_2H_5OHunderrightarrow^t^o,Al2O3CH_2=CH-CH=CH_2+H_2+H_2O)

(nCH_2=CH-CH=CH_2xrightarrow<^xt>^t^o,pleft(-CH_2-CH=CH-CH_2- ight)_n)

Câu 2:

(CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrow<^Ni>^t^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3)

(CH_2=CH-CH=CH_2+HBrleft<eginmatrixCH_2Br-CH=CH-CH_3\left<eginmatrixCH_3-CHBr-CH=CH_2\CH_2Br-CH_2-CH=CH_2endmatrix ight.endmatrix ight.)

(CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2left<eginmatrixCH_2Br-C=CH-CH_2Br\left<eginmatrixCH_2Br-CBr-CH=CH_2\CH_2=C-CHBr-CH_2Brendmatrix ight.endmatrix ight.)


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương từ
*

a) Viết phương trình hóa học của làm phản ứng khi đến buta-1,3-đien cùng isopren lần lượt chức năng với (H_2), (Cl_2) theo tỉ lệ thành phần mol ankadien: tác nhân = 1: 1 và ankadien: tác nhân =1 : 2.b) do sao phản bội ứng chất hóa học của buta – 1,3- đien cùng isopren có nhiều điểm như thể nhau?


Lớp 11 Hóa học bài 30: Ankadien
1
0
*

1. Viết những đồng phân ankađien và hotline tên danh pháp quốc tế ứng với những CTPT sau: C4H6, C5H10. đầy đủ ankađien như thế nào là liên hợp.

Bạn đang xem: Từ glucozơ điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây

2. Viết PTPƯ của buta-1,3-đien cùng isopren với:

a) H2 với dd Br2 (tỉ lệ mol 1:1 cùng 1:2)

b) dd HCl hoặc HBr (tỉ lệ 1:1)

c) trùng hợp

3. Khẳng định CTCT và viết pt phản bội ứng minh họa cho những phản ứng sau:

A + 2H2 -> B

B -> C + D

C -> polipropilen

D -> E + H2

E -> vật liệu bằng nhựa PE

Biết A là một ankađien liên hợp, một nhánh


Lớp 11 Hóa học bài 30: Ankadien
1
0

Câu 1: trong những chất bên dưới đây, hóa học nào là ankadien liên hợp?A. CH 2 =CH-CH 2 - CH=CH 2 .B. CH 2 =C=CH 2 .C. CH 2 =CH-CH 2 -CH 2 -CH 3 .D. CH 2 =CH-CH=CH 2 .Câu 2: Hợp hóa học nào dưới đây cộng H 2 dư sinh sản isopentan?A. CH 2 =C-CH=CH 2 .CH 3

B. CH 2 =CH-CH=CH 2 .

C. CH 2 =C- CH 2 .CH 3

D. CH 2 =CH-CH 2 -CH=CH 2 .

Xem thêm: Giải Thích Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Sáng "

Câu 3: cao su đặc buna là sản phẩm có thành phần chính là polime nhận được từ thừa trìnhA. Trùng phù hợp butilen, xúc tác natri.B. Trùng đúng theo buta–1,3–đien, xúc tác natri.C. Polime hoá cao su thiên nhiên thiên nhiên.D. đồng trùng hợp buta–1,3–đien với natri.Câu 4: kết luận nào sau đây đúng ?A. Ankađien có công thức phân tử dạng C n H 2n–2. (n  3)B. Các hiđrocacbon gồm công thức phân tử dạng C n H 2n–2 hầu hết thuộc loại ankađien.C. Ankađien không tồn tại đồng phân hình học.D. Ankađien phân tử khối khủng không công dụng với brom (trong dung dịch).Câu 5: khi trùng hòa hợp một ankađien Y nhận được polime Z có cấu trúc như sau :

...– CH 2 C(CH 3 )=CHCH 2 CH 2 C(CH 3 )=CHCH 2 CH 2 C(CH 3 )=CHCH 2 –...

Công thức phân tử của monome Y làA. C 3 H 4 . B. C 4 H 6 . C. C 5 H 8 . D. C 4 H 8 .Câu 6: Butađien khi cùng Br 2 theo tỉ trọng mol 1:1 hoàn toàn có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm có cấu tạo khác nhau?A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Câu 7: tóm lại nào tiếp sau đây sai ?A. Buta–1,3–đien và đồng đẳng gồm công thức phân tử phổ biến C x H 2x–2 (x ≥ 3).B. Butađien không làm mất màu dung dịch Br 2C. Buta–1,3–đien là 1 trong ankađien liên hợp.D. Trùng thích hợp buta–1,3–đien (có natri có tác dụng xúc tác) được cao su buna.Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn 4 gam ankađien X, thu được 6,72 lít teo 2 (đktc). Công thức phân tử của X làA. C 4 H 6 . B. C 5 H 10 . C. C 3 H 4 . D. C 5 H 8Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lit (đktc)một ankađien liên hợp X chiếm được 5,6 lít khí teo 2 (đktc). Lúc Xcộng hiđro sinh sản thành isopentan. Tên gọi của X làA. 2–metylpenta–1,3–đien. B. Penta–1,4–đien.C. 2–metylbuta–1,3–đien. D. Isopenten.Câu 10: Dẫn 5,4g butađien qua bình đựng dung dịch Br 2 (dư). Sau khi phản ứng hoàn toàn thì nên mộtlượng buổi tối thiểu Br 2 là từng nào gam?