bài viết dưới đây trình bày các khái niệm, nội dung về Anđehit và Xeton cũng giống như các đặc thù hóa học, đồ gia dụng lí, ứng dụng thực tế của nó
*

Andehit – Xeton


A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

- các định nghĩa hoàn toàn có thể dùng cùng với anđehit: + Anđehit là HCHC nhưng phân tử tất cả nhóm - CHO liên kết với nơi bắt đầu hiđrocacbon, cùng với H hoặc với nhau.

Bạn đang xem: Anđehit

*

+ Anđehit là sản phẩm thu được khi ráng nguyên tử H vào hiđrocacbon hoặc H2bằng đội -CHO. + Andehit là HCHC nhưng phân tử bao gồm nhóm -CHO link trực tiếp cùng với C hoặc H - Công thức tổng thể của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 - 2z; z≤x): thường được sử dụng khi viết bội nghịch ứng cháy. + CxHy(CHO)zhay R(CHO)z: thường được sử dụng khi viết phản nghịch ứng xẩy ra ở team CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số liên kết p + số vòng): thường được sử dụng khi viết phản ứng cùng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên nạm thế

Tên sửa chữa = tên hiđrocacbon tương ứng + al

2. Thương hiệu thường

Tên thường = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng Tên axit (thay hậu tố ‘ic’ bởi ‘anđehit’) Chú ý:Dung dịch HCHO 37% →40% gọi là: Fomalin xuất xắc fomon.

III. Tính chất vật lí

- Chỉ bao gồm HCHO, CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn sót lại đều là chất lỏng.

*

- Anđehit có ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn Ancol có trọng lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn nữa so cùng với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C trong phân tử.

IV. đặc điểm hóa học

1. Phản ứng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Chú ý: - Trong bội nghịch ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2cộng vào cả các liên kết pi đó. - phản nghịch ứng cùng với H2chứng tỏ anđehit bao gồm tính oxi hóa.

2. Phản bội ứng cùng với AgNO3/NH3(phản ứng tráng bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg - phản nghịch ứng chứng tỏ anđehit tất cả tính khử cùng được dùng để nhận biết anđehit. - riêng HCHO có phản ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chú ý: - phản ứng tổng thể ở trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối ba nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bởi Ag. - Các điểm lưu ý của bội nghịch ứng tráng gương của anđehit: + nếu nAg= 2nanđehit→anđehit trực thuộc loại đối kháng chức và không hẳn HCHO. + ví như nAg= 4nanđehit→anđehit đó thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO. + trường hợp nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit solo chức thì hỗn hợp đó tất cả HCHO. + Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit(nếu trong hỗn hợp không có HCHO). - một số loại hóa học khác cũng có chức năng tham gia làm phản ứng tráng gương gồm: + HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi bội nghịch ứng chỉ tạo thành các chất vô cơ. + các tạp chức bao gồm chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

3. Bội nghịch ứng oxi hóa

a. Oxi hóa hoàn toàn CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2→xCO2+ y/2H2O trường hợp đốt cháy anđehit cơ mà nCO2= nH2Othì anđehit thuộc một số loại no, đối kháng chức, mạch hở. CnH2n+1CHO →(n + 1)CO2+ (n + 1)H2O b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn R(CHO)x+ x/2O2→R(COOH)x(xúc tác Mn2+, t0) Đối với bài toán oxi hóa anđehit thành axit cần để ý định nguyên tắc bảo toàn khối lượng trong quá trình giải.

4. Làm phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời cao

R(CHO)x+ 2xCu(OH)2↓→R(COOH)x+ xCu2O↓ + 2xH2O xanh đỏ gạch →Phản ứng này được dùng để nhận biết anđehit. Chú ý:Phản ứng với Cu(OH)2thường được thực hiện trong môi trường xung quanh kiềm nên có thể viết phản ứng bên dưới dạng: R(CHO)x+ 2xCu(OH)2+ xNaOH→R(COONa)x+ xCu2O + 3xH2O HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản ứng này.

5. Phản nghịch ứng với dung dịch Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr nếu như anđehit còn có liên kết pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản nghịch ứng cùng Br2vào link pi đó.

V. Điều chế

1. Thoái hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol ko bền

- cộng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) - Thủy phân este của ancol ko bền ham mê hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO - Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số phản ứng quánh biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận thấy anđehit

- chế tạo ra kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3. - sinh sản kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2ở ánh sáng cao. - làm mất màu dung dịch nước Brom. (Riêng HCHO bội phản ứng với hỗn hợp Brom gồm khí CO2thoát ra).

VII. Ứng dụng

- Fomandehit được dùng chủ yếu hèn để chế tạo poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), dùng trong tổng vừa lòng phẩm nhuộm, dược phẩm. - hỗn hợp 37 - 40% của fomandehit trong nước điện thoại tư vấn là fomon tốt fomalin dùng làm ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, khử trùng... - Axetandehit được dùng chủ yếu để cấp dưỡng axit axetic.

B. XETON

I. Định nghĩa

- Xeton là HCHC mà phân tử bao gồm nhóm chức -C(=O)- links trực tiếp với 2 nguyên tử C.

Xem thêm: By The Time Chia Thì Gì - By The Time Là Gì & Cách Sử Dụng Trong Tiếng Anh

*

- CTTQ của xeton đối chọi chứccó dạng: R - co - R’

II. Danh pháp

1. Tên rứa thê

Tên thay thế = thương hiệu hidrocacbon + số chỉ địa điểm C trong nhóm co + on

2. Tên cội - chức

Tên nơi bắt đầu chức = Tên cội R, R’ + xeton

III. đặc thù hóa học

- bội phản ứng cùng với H2/Ni, t0tạo ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ - Xeton không tồn tại phản ứng tráng gương, ko phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh sáng cao, không làm mất màu dung dịch Brom như anđehit. - bội nghịch ứng rứa ở gốc hidrocacbon vị trí kề bên nhóm CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

IV. Điều chế

- cho ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O - Điều chế gián tiếp qua ancol ko bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 - lão hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để chế tạo axeton.

V. Ứng dụng