Hiđrocacbon no (còn gọi là hiđrocacbon bão hòa) là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có các liên kết đối kháng C-C. Hiđrocacbon no với mạch cacbon no với mạch cacbon hở (không vòng) hotline là ankan


Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu và phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của đồ vật chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học nhiều lúc được gọi là "khoa học tập trung tâm" vày nó là ước nối những ngành khoa học thoải mái và tự nhiên khác như trang bị lý học, địa chất học và sinh học.

Lớp 11 - Năm trang bị hai ở cấp cho trung học tập phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp đề nghị học tập là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt nhất. Nghe các đến định hướng sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, hoang mang nhưng các em hãy từ tin với tìm dần dần điều mà mình thích là về sau nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã sút giáGiải Hóa học