toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Cặp nhân tố nào tiếp sau đây dễ kết phù hợp với nhau để tạo nên thành một hợp chất bình ổn ?

a) Zn, Ne ; b) H, S ; c) Br, Be ; d) O, mãng cầu ; e) K, Kr.

Bạn đang xem: Axit nào sau đây dễ bay hơi


Cho 0,02 mol chất hữu cơ A (chứa 3 yếu tố C , H , O) tác

dụng hoàn toản với 50 ml ddNaOH (khối lượng riêng biệt 1,2 gam/ml) thu được dung dịch B . Làm bay hơi B nhận được 58,76 gam tương đối nước và còn lại 3,96 gam láo hợp các chất rắn khan D . Nếu đốt cháy hoàn toàn D chiếm được 2,12 gam Na2CO3 , 3,136 lít CO2 nghỉ ngơi đktc cùng 1,44 gam H2O

Tìm CTPT của A ?


Trung hòa 50 gam dung dịch NaOH 8% fan ta hết V lit dung dịch axit H 2 SO 4 2M . Giá trị của V là ?( Na=23 , O=16 , H=1 )

A.

0,25.

B.

25 .

C.

2,5 .

D.

0,025 .

 


Trung hòa 50 gam dung dịch NaOH 8% fan ta không còn V lit dung dịch axit H 2 SO 4 2M . Cực hiếm của V là ?( Na=23 , O=16 , H=1 )

A.

0,25.

B.

25 .

C.

2,5 .

D.

0,025 .

 


Câu 1: cho các PTHH sau bội phản ứng nào xảy ra hãy viết

 

MgCl 2 +Ba(OH) 2

 

 Al(OH) 3 +HCl

 

 AgNO 3 +CuCl 2

 

 K 2 O+H 2 O

 

a. Na+H 2 O

 

 


Cho 4,8 magie oxit tác dụng vừa đầy đủ với 200g hỗn hợp axit sunfuric loãng.Nồng độ % dung dịch thu được là(Biết Mg=24,S=32,H=1,O=16)A. 7,20%B. 7,30%C. 7,03%D. 2,40%


Câu 14:

Trong quy trình nung vôi, chế tạo ra ra không hề ít khí CO2 . Đây là phần đông khí thải ô nhiễm và độc hại đối với môi trường. Theo em hóa học nào dưới đây được sử dụng đề xử lí những khí thải trên?A. H 4 .B. Ca(OH) 2 .D. Na

Sản phẩm của phản bội ứng phân hủy Cu(OH) 2 bởi nhiệt độ là:

A.

CuO, H 2

B.

CuO, H 2 O

C.

CuO, H 2 O 2

D.

Cu 2 O, H 2 O

Hợp hóa học nào bên dưới đây dùng để làm sản xuất NaOH trong công ngiệp

A.

NaNO 3

B.

NaCl

C.

Na 2 CO 3

D.

Xem thêm: Người Tuổi Rắn Hợp Với Tuổi Nào, Mệnh Gì Trong Làm Ăn Và Hôn Nhân?

NaHCO 3


Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) A1 + O2→ A2 + H₂O

(4) A3 +NaOH → A4 + A1

(2) A2. + A1→→ A3 + H₂O 

(3) A2 + Na→ A4 + H₂

(5) A2+ A5 → A6 

(6) A6 → A7 (polime)

Xác định những chất thích hợp để chấm dứt phản ứng theo cho biết thêm A, là axit hữu cơ tất cả trong thành phần của giấm ăn. Những sơ thiết bị phản ứng trên.

 


Cho 8,1 g ZnO chức năng vừa đủ với dung dich axit sunfuric 10% (loãng). a) Tính khối lượng dung dịch axit vẫn dùng.b) Tính C% của dung dịch thu được sau phản nghịch ứng. Biết Zn = 65, O = 16, H = 1; S = 32