*

*

Bài 5: Luyện tập tính chất hóa học của oxit cùng axit

Bài 1 (trang 21 SGK Hóa 9)

Có những oxit sau:SO2, CuO, CaO, Na2O, CO2. Hãy mang lại biết những oxit nào tác dụng được với.

a) Nước

b) Axit clohiđric

c) Natri hiđroxit

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Oxit tác dụng với nước là:

SO2+ H2O → H2SO3

Na2O + H2O → 2NaOH

CO2+ H2O → H2CO3

b) Oxit tác dụng với HCl là:

CuO + 2HCl → CuCl2+ H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2+ H2O

c) Những oxit tác dụng với natri hiđroxit là:

SO2+ 2NaOH → Na2SO3+ H2O

CO2+ 2NaOH → Na2CO3+ H2O

Xem toàn bộGiải Hóa 9: bài 5. Luyện tập tính chất hóa học của oxit cùng axit