Giải bài bác 1 trang 32 SGK đồ lí 9. Một dây dẫn bằng nicrom lâu năm 30m, huyết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện cố 220v. Tính cường độ cái điện chạy qua dây dẫn này.

Bạn đang xem: Bài 1 sgk trang 32 vật lý 9


Đề bài

Một dây dẫn bởi nicrom dài 30m, huyết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện cầm cố 220V. Tính cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI:

- Tính điện trở của dây dẫn: (R = 110Ω)

- Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Xem thêm: Ca Sĩ Giang Hồng Ngọc - Tiểu Sử Giang Hồng Ngọc


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- Điện trở của dây dẫn: (R = displaystyle ho l over S)

- Hệ thức định luật Ôm: (I = dfracUR)


Lời giải đưa ra tiết

Ta có:

+ Chiều dài của dây: (l=30m)

+ máu diện dây: (S=0,3mm^2=0,3.10^-6m^2)

+ Điện trở suất của nicrom: ( ho=1,10.10^-6Omega m)

+ Hiệu năng lượng điện thế: (U=220V)

Điện trở của dây dẫn: (R = displaystyle ho l over S = 1,1.10^ - 6.30 over 0,3.10^ - 6 = 110Omega )

Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn là: (I = displaystyleU over R = 220 over 110 = 2A).


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + khansar.net"Ví dụ: "Bài 1 trang 32 SGK thứ lí 9 khansar.net"