Giải bài tập trang 22 bài xích 5 rèn luyện về: Thành phần cấu trúc nguyên tử, trọng lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của thành phần X...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 22 hóa 10


Bài 1 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử của yếu tắc X gồm 75 electron với 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử làm sao sau đây là của nguyên tố X?

A. (_110^185X) B. (_185^185X) 

C. (_75^185X) D. (_185^75X) 

Giải

Theo đề bài, trong (X) tất cả 75 electron cùng 110 nơtron

( Rightarrow Z = 75,A = 75 + 110 = 185.) Kí hiệu (_75^185X) .

Chọn C.

 

Bài 2 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử nào tiếp sau đây chứa đồng thời trăng tròn nơtron, 19 proton cùng 19 electron?

A. (_17^37Cl) B. (_19^39K) 

C. (_18^40Ar) D. (_20^40Ca)

Giải

Kí hiệu (_19^39K) mang lại biết:

Số proton bằng 19 và số electron bằng 19. Số nơtron bởi 39 – 19 = 20.

Chọn B.

 

Bài 3 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Theo số liệu sinh sống bảng 1.1 bài bác 1. Hãy tính:

a) khối lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron)

b) Tỉ số trọng lượng của electron vào nguyên tử nitơ so với cân nặng của toàn nguyên tử.

Giải

a) khối lượng của nguyên tử nitơ:

Tổng khối lượng của electron: (7.9,1.10^ - 28 = 63,7.10^ - 28left( gam ight))

Tổng cân nặng của proton: (7.1,67.10^ - 24 = 11,69.10^ - 27left( gam ight))

Tổng trọng lượng của nơtron: (7.1,675.10^ - 24 = 11,725.10^ - 24left( gam ight))

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

(m_nguyen,tu =sum m_proton + sum m_notron + sum m_electron )

(= 23,42.10^ - 24left( g ight).)b) Tỉ số khối lượng của electron so với trọng lượng nguyên tử nitơ:

(m_e over m_nguyen,tu = 63,7.10^ - 28 over 23,42.10^ - 24 = 2,72.10^ - 4 approx 3 over 10000.)

Từ kết quả trên, ta có thể coi cân nặng nguyên tử bằng cân nặng hạt nhân nguyên tử.

 

Bài 4 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng yếu tố agon có cha đồng vị khác nhau, ứng cùng với số khối 36, 38 cùng A. Tỷ lệ số nguyên tử của các động vị khớp ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% cùng 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của yếu tắc agon, biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của agon bằng 39,98.

Giải

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của agon là:

(overline A _Ar = 36.0,34 + 38.0,06 + A.99,6 over 100 = 39,98 Rightarrow A = 40.)

Vậy các đồng vị của agon là: (^36Arleft( 0,34\% ight);,^38Arleft( 0,06\% ight);,^40Arleft( 99,6\% ight).)

 

Bài 5 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố Mg tất cả 3 đồng vị khớp ứng với thành phần phấn trăm như sau:

*

a) Tính nguyên tử khối vừa phải của Mg.

Xem thêm: Trump Aide Seeking N Ashe

b) giả sử trong tất cả hổn hợp nói trên tất cả 50 nguyên tử (^25Mg), thì số nguyên tử tương xứng của hai đồng vị còn sót lại là bao nhiêu?

Giải

a) Nguyên tử khối vừa đủ của Mg:

(overline A _Mg = 24.78,99 + 25.10 + 26.11,01 over 100 = 24,3u)

b) Tỉ lệ những đồng vị: Theo tỉ trọng đã mang lại ta có:

(^24Mg)78,99 nguyên tử? nguyên tử

(^25Mg)10 nguyên tử50 nguyên tử

(^26Mg)11,01 nguyên tử? nguyên tử

Số nguyên tử (^24Mg) là: (50.78,99 over 10 = 395) (nguyên tử)

Số nguyên tử (^26Mg) là: (50.11,01 over 10 = 55) (nguyên tử)

Vậy nếu gồm 50 nguyên tử (^25Mg) thì gồm 395 nguyên tử (^24Mg) và 55 nguyên tử (^26Mg).