Căn cứ vào sơ đồ thể hiện những đặc thù hóa học của những hợp chất vô cơ, những em hãy chọn những chất phù hợp để viết các phương trình hóa học cho mỗi loại phù hợp chất. 

1. Oxit

a) Oxit bazơ +.... → Bazơ;

b) Oxit bazơ +...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 43 hóa 9

 → muối hạt + nước;

c) Oxit axit + ... → axit;

d) Oxit axit + .... → muối hạt + nước;

e) Oxit axit + oxit bazơ → .... ;2. Bazơ 

a) Bazơ + ....   → muối + nước ;

b) Bazơ + ....  → muối hạt + nước ;

c) Bazơ + ....  → muối + bazơ ;

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

3. Axit

a) Axit +... → muối + hiđro;

b) Axit +... → muối bột + nước;

c) Axit + .... → muối + nước;

d) Axit + muối → muối bột + axit;

4. Muối

a) muối bột + ....

Xem thêm: Mô Tả Công Việc Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng, Tất Cả Thông Tin Cho Người Mới Vào Nghề

  → Axit + muối hạt ;

b) muối bột + ....  → muối + bazơ ;

c) muối + .... → muối hạt + Muối ;

d) muối + .... → Muối + kim loại;

e) muối bột → ..... ;


Video hướng dẫn giải


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học từ những bài trước để điền từ tương thích vào nơi trống


Lời giải chi tiết

1. Oxit

a) Oxit bazơ + nước → Bazơ;

Na2O + H2O → 2NaOH

b) Oxit bazơ + axit → muối hạt + nước;

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c) Oxit axit +  nước → axit;

SO3 + H2O → H2SO4

d) Oxit axit + bazơ → muối + nước;

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

e) Oxit axit + oxit bazơ → muối;

CO2 + CaO → CaCO3

2.Bazơ

a) Bazơ +  axit → muối + nước;

NaOH + HCl → NaCl + H2O

b) Bazơ + oxit axit → muối hạt + nước;

2NaOH + CO2→ Na2CO3 + H2O

c) Bazơ + muối → muối hạt + bazơ;

2NaOH + CuSO4→ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

d) Bazơ → oxit bazơ + nước; (đk to)

Cu(OH)2 ( o) CuO + H2O

3. Axit

a) Axit + kim loại → muối hạt + hiđro;

2HCl + fe → FeCl2 + H2

b) Axit + bazơ → muối bột + nước;

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

c) Axit + oxit bazơ → muối bột + nước;

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

d) Axit + muối → muối hạt + axit;

2HCl + CaCO3→ CaCl2 + H2O + CO2↑ (Axit H2CO3 ko bền bị phân diệt thành H2O cùng CO2)

4. Muối

a) muối + axit  → axit + Muối;

2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + H2O + SO2↑ (Axit H2SO3 ko bền bị phân bỏ thành H2O cùng SO2)