Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài bác tập Hóa lớp 8Chương 1: hóa học - Nguyên Tử - Phân tửChương 2: phản ứng hóa họcChương 3: Mol và thống kê giám sát hóa họcChương 4: Oxi - không khíChương 5: Hiđro - NướcChương 6: hỗn hợp
Giải bài bác 1 trang 99 SGK Hóa 8
Trang trước
Trang sau

Bài 28: bầu không khí - Sự cháy

Video bài 1 - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên khansar.net)

Bài 1: chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí:


A.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 99 sgk hóa 8

21% khí nitơ, 78% oxi, 1% những khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…).

B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí khác.

D.

Xem thêm: Thpt Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội, Trường Thpt Lưu Hoàng

21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Lời giải:

Câu vấn đáp đúng: C


Các bài Giải bài bác tập chất hóa học 8, Để học giỏi Hóa học 8 bài xích 28: bầu không khí - sự cháy

Các bài xích Giải bài tập chất hóa học 8, Để học giỏi Hóa học 8 Chương 4 khác:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, khansar.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa học lớp 8 đến con, được tặng miễn phí tổn khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!