Hướng dẫn giải bài 32. Hiđro sunfua – sulfur đioxit – sulfur trioxit sgk chất hóa học 10. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 138 139 sgk chất hóa học 10 bao gồm đầy đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… tất cả trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học tốt môn hóa học 10, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Bài 10 trang 139 hóa 10

LÍ THUYẾT

A – HIĐRO SUNFUA

I – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

– Hidro sunfua là hóa học khí, không màu, mùi trứng thối và khôn xiết độc.

– khá nặng hơn không khí, tan ít trong nước.

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

– Hidro sunfua tan trong nước chế tạo thành dung dịch axit cực kỳ yếu thương hiệu là axit sunfuhidric

1. Tính axit yếu

Khi tính năng dung dịch kiềm hoàn toàn có thể tạo muối bột axit hoặc muối hạt trung hoà

H2S + NaOH (xrightarrow1,,:,,1)NaHS +H2O nếu như (fracn_NaOHn_H_2S,,le ,,1)

H2S + 2NaOH (xrightarrow1,,:,,2) Na2S+2H2O ví như (fracn_NaOHn_H_2S,,ge ,,2)

Nếu (1,,2S

2. Tính khử mạnh

H2S là hóa học khử khỏe mạnh vì vào H2S giữ huỳnh bao gồm số oxi hoá thấp nhất (2).

2H2S + 3O2(dư) (xrightarrowt^o) 2H2O + 2SO2

2H2S + O2 (thiếu) (xrightarrowt^o) 2H2O + 2S

H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4

III – TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ

– vào tự nhiên, hidro sunfua tất cả trong một trong những nước suối, khí núi lửa, xác chết người, đụng vật

– trong công nghiệp, bạn ta không tiếp tế khí hidro sunfua. Trong chống thí nghiệm, mang đến muối sunfua tác dụng với hỗn hợp HCl

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

B – LƯU HUỲNH ĐIOXIT

I – TÍNH CHẤT VẬT LÝ

– diêm sinh dioxit là chất khí ko màu, mùi hương hắc, nặng hơn không khí, tan những trong nước.

– Khí SO2 là khí độc, hoàn toàn có thể gây viêm con đường hô hấp.

II – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Trong phân tử SO2 lưu lại huỳnh bao gồm số thoái hóa trung gian +4, cho nên khí SO2 vừa là hóa học khử, vừa là hóa học oxi hoá.

1. Tính khử

Khi gặp gỡ chất oxi hoá bạo phổi (O2, Cl2, Br2…), khí SO2 mô tả tính khử :

2SO2 + O2 (overset extV_2 extO_5 ext,,, ext45 ext0^oC-500^oCleftrightarrows) 2SO3

SO2 + Cl2 + 2H2O ( o ) 2HCl + H2SO4

2. Tính oxi hóa

Khi gặp mặt các chất khử bạo phổi (H2S, Mg, Al…), khí SO2 bộc lộ tính thoái hóa :

SO2 + 2H2S ( o ) 2H2O + 3S

SO2 + 2Mg (xrightarrowt^o) 2MgO + S

3. SO2 là 1 trong oxit axit

SO2 + NaOH (xrightarrow1,,:,,1) NaHSO3 ((fracn_NaOHn_SO_2,,le ,,1))

SO2 + 2 NaOH (xrightarrow1,,:,,2) Na2SO3+H2O ((fracn_NaOHn_SO_2,,ge ,,2))

Nếu ((1,,le ,,fracn_NaOHn_SO_2,,le ,,2)) thì tạo thành cả nhì muối trung hòa - nhân chính và muối bột axit

III – ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT

1. Ứng dụng

– phân phối H2SO4 trong công nghiệp, làm chất tẩy trắng giấy, bột giấy, hóa học chống nấm mèo mốc lương thực, thực phẩm.

2. Điều chế lưu hoàng đioxit

– Trong phòng thí nghiệm: Đun nóng H2SO4 cùng với Na2SO3

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

– trong công nghiệp: Đốt S hoặc quặng pirit sắt:

FeS2 + O2 (xrightarrowt^o) Fe2O3 + SO2

C – LƯU HUỲNH TRIOXIT

I – TÍNH CHẤT

Lưu huỳnh trioxit là chất lỏng ko màu, tan vô hạn trong nước và axit sunfuric.

SO3 là một trong oxit axit

+ tác dụng với nước:

SO3 + H2O → H2SO4

+ công dụng với hỗn hợp kiềm:

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

+ chức năng với oxit bazo :

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 tung vô hạn trong H2SO4 sinh sản thành oleum: H2SO4.nSO3.

II – ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT

– Ít có áp dụng thực tế, dẫu vậy lại là thành phầm trung gian để cung ứng axit sunfuric

– fan ta cấp dưỡng lưu huỳnh tri oxit bằng phương pháp oxi hóa lưu hoàng dioxit.

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần lý giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 138 139 sgk hóa học 10 không thiếu và ngăn nắp nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 138 hóa 10

Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu nào diễn tả không đúng đặc điểm hóa học của những chất trong những phản ứng trên ?

A. Phản nghịch ứng (1) : SO2 là hóa học khử, Br2 là chất oxi hóa.

B. Làm phản ứng (2) : SO2 là hóa học oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Phản nghịch ứng (3) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Phản bội ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, bội nghịch ứng (2) : H2S là chất khử.

Bài giải:

Phản ứng (1): SO2 là chất khử, Br2 là hóa học oxi hóa

(eginarrayl mathop Slimits^ + 4 o mathop Slimits^ + 6 + 2e\ mathop Br_2limits^0 + 2e o mathop 2Brlimits^ – 1 endarray)

Phản ứng (2): SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử

(eginarrayl mathop Slimits^ + 4 + 4e o mathop Slimits^0 \ mathop Slimits^ – 2 o mathop Slimits^0 + 2e endarray)

⇒ Câu miêu tả không đúng tính chất của những chất trong những phản ứng trên là phản bội ứng (2): SO2 vừa là chất khử, vừa là hóa học oxi hóa.

⇒ Đáp án: C.

2. Giải bài bác 2 trang 138 hóa 10

Hãy ghép cặp hóa học và tính chất làm sao để cho phù hợp:

Các chấtTính hóa học của chất
A. Sa) tất cả tính oxi hóa
B. SO2b) gồm tính khử
C. H2Sc) tất cả tính oxi hóa và tính khử
D. H2SO4d) hóa học khí, gồm tính oxi hóa với tính khử
e) không tồn tại tính oxi hóa với tính khử

Bài giải:

Ta ghép như sau:

A – c)B – d)C – b)D – a)

A – c) ⇒ S tất cả tính oxi hóa và tính khử.

B – d) ⇒ SO2 bao gồm tính oxi hóa với tính khử.

C – b) ⇒ H2S tất cả tính khử.

D – a) ⇒ H2SO4 có tính oxi hóa.

3. Giải bài xích 3 trang 138 hóa 10

Cho làm phản ứng hóa học :

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào sau đây mô tả đúng đặc điểm các chất phản ứng ?

A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là hóa học khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2S là chất khử.

Bài giải:

Ta có:

(mathop Cl_2limits^0 + 2 me o 2Cl^ – o ) Cl2 là chất oxi hóa.

(S^2 – o S^ + 6 + 8 me o ) S là hóa học khử.

⇒ Đáp án: D.

4. Giải bài 4 trang 138 hóa 10

Hãy cho biết thêm tính chất hóa học đặc thù của

a) Hiđro sunfua.

b) sulfur đioxit.

Dẫn ra đều phản ứng hóa học nhằm minh họa.

Bài giải:

a) đặc điểm hóa học của hiđro sunfua:

– Hiđro sunfua rã trong nước thành hỗn hợp axit rất yếu.

– Tính khử táo tợn :

H2S + O2 ( ightarrow) 2S + 2H2O.

H2S + 3O2 (oversett^o ightarrow) 2SO2 + 2H2O

b) tính chất hóa học của sulfur đioxit

– lưu hoàng đioxit là một oxit axit :

+ SO2 tan trong nước thành dung dịch axit H2SO3, là axit yếu:

SO2 + H2O → H2SO3

+ SO2 công dụng với dung dịch bazơ, khiến cho hai muối :

SO2 + NaOH → NaHSO3.

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

– lưu huỳnh đioxit là chất khử với là hóa học oxi hóa

SO2 + Br2 + 2 H2O → 2HBr + H2SO4

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O.

5. Giải bài 5 trang 139 hóa 10

Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 màu sắc tím nhận ra dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng chất hóa học sau :

SO2 + KMnO4 + H2O ( o) K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy thăng bằng phương trình chất hóa học trên bằng cách thức thăng bởi electron.

b) Hãy cho biết vai trò của SO2 cùng KMnO4 trong các trường phù hợp trên.

Bài giải:

a) cân đối phương trình hóa học:

(\ 5overset+4SO_2 + 2Koverset+7MnO_4 + 2H_2O ightarrow K_2overset+6SO_4 + 2overset+2MnSO_4 + 2H_2overset+6SO_4 )

(eginmatrix 5 imes \ \ 2 imes endmatrix left{eginmatrix overset_4S ightarrow overset+6S + 2e \ \ overset+7Mn + 5e ightarrow overset+2Mn endmatrix ight.)

b) SO2 dường e yêu cầu là hóa học khử, KMnO4 thừa nhận e yêu cầu là chất oxi hóa.

6. Giải bài bác 6 trang 139 hóa 10

a) bởi phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa sulfur thành lưu hoàng đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành sulfur ?

b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit hủy diệt những dự án công trình được xây dựng bằng đá, thép.

Tính hóa học nào của SO2 đã tiêu diệt những công trình xây dựng này ? Hãy dẫn ra mọi phản ứng chất hóa học để chứng minh.

Bài giải:

a) S + O2 → SO2 (dựa vào tính khử của S).

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (dựa vào tính oxi hóa của SO2).

b) Tính khử của SO2.

SO2 do nhà máy thải vào khí quyển. Nhờ vào xúc tác là oxit sắt kẽm kim loại trong khói bụi nhà máy, nó bị O2 của không khí oxi trở thành SO3

2SO2 + O2 (xrightarrowxt,t^o) 2SO3

SO3 tính năng với nước mưa sản xuất thành mưa axit tạo thành H2SO4. Tính axit của H2SO4 đã tiêu diệt những công trình được xây dựng bằng đá tạc (CaCO3), thép (Fe).

7. Giải bài xích 7 trang 139 hóa 10

Hãy dẫn ra mọi phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu hoàng đioxit với lưu huỳnh trioxit là hầu như oxit axit.

Bài giải:

SO2 với SO3 là các oxit axit vì:

– SO2 với SO3 tan trong nước tạo nên thành dung dịch axit tương ứng:

SO2 + H2O ⇄ H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

– SO2 với SO3 chức năng với bazơ, oxit bazơ để chế tác muối sunfit với sunfat:

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO → CaSO3

SO3 + MgO → MgSO4.

8. Giải bài bác 8 trang 139 hóa 10

Cho láo lếu hợp có Fe và FeS chức năng với hỗn hợp HCl (dư), chiếm được 2,464 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) thu được 23,9 gam kết tủa color đen.

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng đang xảy ra.

b) tất cả hổn hợp khí thu được tất cả những khí như thế nào ? Thể tích từng khí là từng nào (đktc) ?

c) Tính khối lượng của Fe với FeS trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Bài giải:

a) Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

(1) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

(2) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

(3) H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3

b) Khí thu được bao gồm H2 với H2S

Ta có:

n↓ = nPbS = (dfrac23,9239 = 0,1) mol;

n hỗn hợp khí = (dfrac2,46422,4 = 0,11) mol.

Theo PTHH (3): nH2S = nPbS = 0,1 mol

Mặt khác: n các thành phần hỗn hợp khí = nH2 + nH2S

⇒ nH2 = n các thành phần hỗn hợp khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

Vậy thể tích của từng khí là:

VH2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít

VH2S = 0,1.22,4 = 2,24 lít

c) Theo PTHH (1): nFe = nH2 = 0,01 mol

Theo PTHH (2): nFeS = nH2S = 0,1 mol

Vậy khối lượng của mỗi chất trong lếu hợp lúc đầu là:

mFe = 0,01.56 = 0,56 gam

mFeS = 0,1.88 = 8,8 gam

9. Giải bài xích 9 trang 139 hóa 10

Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, nhận được 1,08 g H2O với 1,344 l SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn cục lượng hợp chất A nói bên trên qua hỗn hợp axit sunfuric quánh thấy tất cả kết tủa color vàng mở ra :

– Hãy giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản bội ứng xảy ra.

– Tính khối lượng kết tủa thu được.

Bài giải:

a) Ta có:

(n_SO_2=dfrac1,34422,4=0,06mol)

⇒ nS = nSO2 = 0,06 mol ⇒ mS = 0,06.32 = 1,92 gam

(n_H_2O=dfrac1,0818=0,06mol)

⇒ nH = 2nH2O = 0,12 mol ⇒ mH = 0,12.1 = 0,12 gam

Ta thấy: mS + mH = mA = 2,04 g

Như vậy hợp hóa học A chỉ tất cả hai nhân tố H với S.

Ta có tỉ lệ số nguyên tử H cùng S là: nH : nS = 0,12 : 0,06 = 2 : 1

Vậy phương pháp phân tử của A là H2S.

b) Phương trình chất hóa học của làm phản ứng:

3H2S + H2SO4 → 4S + 4H2O

0,06 → 0,08 (mol)

Do H2S tất cả tính khử cùng H2SO4 có tính oxi hóa đề xuất chúng có khả năng tính năng với nhau có mặt kết tủa đá quý là S

(n_H_2S = dfrac2,0434 = 0,06,,mol)

Theo phương trình:

(n_S = dfrac43n_H_2S = dfrac43.0,06 = 0,08,,mol)

Vậy mS = 0,08.32 = 2,56g.

10. Giải bài xích 10 trang 139 hóa 10

Hấp thụ trọn vẹn 12,8g SO2 vào 250 ml hỗn hợp NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của những phản ứng có thể xảy ra.

b) Tính cân nặng muối tạo thành thành sau bội nghịch ứng.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Quốc Tế, Olympic Bricsmath Dành Cho Học Sinh Lớp 1

Bài giải:

Ta có:

(n_SO_2=dfrac12,864=0,2) (mol), (n_NaOH=dfrac1.2501000=0,25) (mol).

a) Phương trình chất hóa học của làm phản ứng:

(1) SO2 + NaOH → NaHSO3

x x x (mol)

(2) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

y 2y y (mol)

Ta thấy: (1 3 và Na2SO3 theo lần lượt là x cùng y mol

Theo phương trình (1): (n_NaOH = n_NaH mSO_3 = x)mol

Theo phương trình (2): (n_NaOH = 2n_Na_2SO_3 = 2y)mol

( o n_NaOH = x + 2y = 0,25)(*)

Theo phương trình (1): (n_SO_2 = n_NaH mSO_3 = x)mol

Theo phương trình (2): (n_SO_2 = n_Na_2SO_3 = y)mol

( o n_SO_2 = x + y = 0,2)(**)

Dựa vào (*) và (**) ta tất cả hệ phương trình sau:

(left{ eginarray*20cx + y = 0,2& \x + 2y = 0,25&endarray ight. o left{ egingatheredx = 0,15 hfill \y = 0,05 hfill \endgathered ight.)

Khối lượng của từng muối sau phản ứng là:

(left{ egingatheredm_NaHSO_3 = 0,15.104 = 15,6(g) hfill \m_Na_2SO_3 = 0,05.126 = 6,3(g) hfill \endgathered ight.)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần lý giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 138 139 sgk chất hóa học 10 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn chất hóa học 10 giỏi nhất!