Lý thuyết Hóa 10 bài xích 13. Liên kết cộng hóa trị

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Links cộng hóa trị xuất hiện giữa các nguyên tử như là nhau. Sự hình thành đối kháng chất

a) Sự sinh ra phân tử hiđro (H2)

- Nguyên tử H (Z=1) : 1s1 , nhì nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1e tạo thành 1 cặp e chung trong phân tử H2.

Bạn đang xem: Bài 13 hóa 10

⟹ Trong phân tử H2, từng nguyên tử H có 2e, giống cấu hình electron bền chắc của khí thảng hoặc heli He : 1s2.

- Sự hình thành phân tử H2:

*

⟹ Quy ước:

- mỗi chấm (.) bên kí hiệu nguyên tố màn biểu diễn 1 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- Kí hiệu H:H được call là phương pháp electron, núm 2 chấm (:) bằng 1 gạch (−), ta có H−H gọi là bí quyết cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử hiđro có 1 cặp electron liên kết biểu thị bằng (−), kia là liên kết đơn.

b) Sự xuất hiện phân tử nitơ (N2)

- cấu hình electron của nitơ N (Z=7) : 1s2 2s2 2p3, có 5e ở phần bên ngoài cùng. Trong phân tử N2, để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất neon Ne (Z=10) : 1s2 2s2 2p6 , từng nguyên tử nitơ phải góp chung 3e.

 :N⋮ + ⋮N

⟶ Công thức electron: :N⋮⋮N

⟶ Công thức cấu tạo: N≡N

⟹ Hai nguyên tử N liên kết cùng với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu hiện bằng 3 gạch (≡), đó là links ba. Liên kết ba bền hơn liên kết đôi.

c) Khái niệm links cộng hóa trị

- Định nghĩa: links cộng hóa trị là link được khiến cho giữa nhị nguyên tử bằng một hay những cặp electron cần sử dụng chung.

- từng cặp electron chung tạo cho 1 link cộng hóa trị, nên ta có link đơn (trong phân tử H2), link ba (trong phân tử N2).

- Liên kết trong số phân tử H2, N2 tạo phải từ 2 nguyên tử của thuộc 1 nhân tố (có độ âm năng lượng điện như nhau), cho nên liên kết trong các phân tử kia không phân cực. Đó là links cộng hóa trị ko cực.

2. Sự xuất hiện phân tử phù hợp chất

a) Sự có mặt phân tử HCl

- từng nguyên tử H và Cl góp 1e tạo thành 1 cặp electron chung ⟶ tạo thành 1 link cộng hóa trị.

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: H−Cl

⟹ Kết luận:

- Trong cách làm electron của phân tử gồm cực, người ta để cặp electron phổ biến lệch về phía kí hiệu của nguyên tử gồm độ âm điện mập hơn (H:Cl)

- liên kết cộng hóa trị trong số đó cặp eletron bình thường bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện phệ hơn) điện thoại tư vấn là links cộng hóa trị tất cả cực hay liên kết cộng hóa trị phân cực.

b) Sự hiện ra phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (có cấu tạo thẳng)

*

Ta có:

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: O=C=O

⟹ Kết luận: Theo công thức electron, từng nguyên tử C hay O đều có 8e ở phần bên ngoài cùng đạt thông số kỹ thuật của khí hiếm buộc phải phân tử CO2 bền vững.

3. Tính chất của các chất có link cộng hóa trị

- Trạng thái: các chất cơ mà phân tử chỉ có links cộng hóa trị có thể là:

+ các chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot…

+ những chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu…

+ các chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro…

- Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường… tan nhiều trong dung môi bao gồm cực như nước.

+ đa số các chất không cực như lưu huỳnh, iot, các chất cơ học không cực tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua…

- Nói chung, các chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở hầu như trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Quan hệ tình dục giữa link cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị tất cả cực và links ion

- trong phân tử, nếu cặp electron tầm thường ở giữa 2 nguyên tử, ta có link cộng hóa trị không cực.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Trang 3, 4 Luyện Từ Và Câu

- nếu cặp electron tầm thường lệch về 1 nguyên tử (có quý hiếm độ âm điện phệ hơn) thì đó là links cộng hóa trị có cực.