Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (74.76 KB, 3 trang )


Giải vở bài tập Toán 4 bài xích 135: Luyện tập diện tích s hình

thoi

Câu 1. Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

Hình thoi

Đường chéo cánh Đường chéo cánh Diện tích

14dm 7dm ... Dm2

6dm 30 dm ... Dm2

24dm 5 dm ... Dm2

Câu 2. Một hình thoi có diện tích 360cm2, độ dài đường chéo cánh là 24cm. Tính độ dài

đường chéo thứ hai.

Bạn đang xem: Bài 135 vở bài tập toán lớp 4

Câu 3.

Diệntíchhình

thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật.

Câu 4. Fan ta xếp 4 hình tam giác. Mỗi ngoài ra hình mặt thành hình chữ nhật sau:

Tính diện tích s hình chữnhật.

Câu 1.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Bài 14 Số Nguyên Tố Hợp Số Bảng Số Nguyên Tố, Giải Toán Lớp 6 Bài 14 Sách Mới

Hình thoi

Đường chéo Đường chéo Diện tích

14dm 7dm 49 dm2

6dm 30 dm 90 dm2

24dm 5 dm 60 dm2

Câu 2. Tóm tắtS = 360cm2

Bài giải

Độ nhiều năm đường chéo cánh thứ nhì là:

360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Câu 3. Bài giải

Theo đề bài diện tích s hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật


(12 + 6) × 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

Câu 4.Bài giải

Theo đề bài hình chữ nhật bằng 4 hình tam giác vng ghép lại

Chiều dài hình chữ nhật là: 3 + 3 = 6 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 2 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

6 × 2 = 12 (cm2)


*
tài liệu 25 ĐỀ THI TOÁN HSG LOP 2 25 519 6
*
tài liệu TRANH TV1-TAP 2 (12). 5 230 0
*
tài liệu TRANH TV1-TAP 2 (14). 5 267 0
*
tư liệu TRANH TV1-TAP 2 (20). 5 243 0
*
tài liệu TRANH TV1-TAP 2 (21) 5 236 0
(20.42 KB - 3 trang) - tải Giải vở bài xích tập Toán 4 bài bác 135: Luyện tập diện tích s hình thoi - Giải vở bài xích tập Toán 4 tập 2