Trong bài bác này ta sẽ tìm hiểu và cố gắng được các nội dung sau:- hoạt động vui chơi của tim ra mắt như núm nào.- hoạt động vui chơi của hệ mạch ra mắt thế nào.

Bạn đang xem: Bài 19 sinh 11 lý thuyết


*
ctvkhansar.net27 4 năm ngoái 19334 lượt coi | Sinh học tập 11

Trong bài bác này ta sẽ tìm hiểu và rứa được các nội dung sau:- buổi giao lưu của tim diễn ra như vắt nào.- hoạt động vui chơi của hệ mạch ra mắt thế nào.


Lý thuyết Sinh11 - khansar.net: bài 19:

Tuần hoàn Máu (Tiếp Theo)

III. Hoạt Động Của Tim

 1. Tính tự động hóa của tim

- Tính auto của tim là khả năng co dãn tự động thoe chu kỳ luân hồi của tim.

- Tim có chức năng co giãn tự động hóa là vị hoạt động tự động của hệ dẫn truyền tim.

- Hệ dẫn truyền tim bao gồm:

+ Nút xoang nhĩ (nằm ở trung ương nhĩ phải): tự động hóa phát nhịp và xung được truyền từ trung ương nhĩ tới hai trung tâm nhĩ theo hướng từ trên xuống bên dưới và mang lại nút nhĩ thất.

+ Nút nhĩ thất nằm trong lòng tâm nhĩ và tâm thất, tiếp nhận xung năng lượng điện từ nút xoang nhĩ cho bó His.

+ Bó His dẫn truyền xung điện mang đến mạng Puockin.

+ Mạng Puockin truyền xung điện cho cơ trung khu thất.

*

Hình 1. Hệ dẫn truyền trong tim.

- hoạt động của hệ dẫn truyền tim:

 Nút xoang nhĩ tự vạc xung năng lượng điện → Lan mọi cơ trọng điểm nhĩ → chổ chính giữa nhĩ co → viral đến nút nhĩ thất → Bó His → màng lưới Puockin → Lan khắp cơ trọng điểm thất → trọng tâm thất co.

 → Kết quả: Tim bao gồm khả năng tự động co bóp theo chu kỳ.

 2. Chu kì buổi giao lưu của tim

- từng chu kì tim bước đầu từ trộn co chổ chính giữa nhỉ, sau đó là trộn co chổ chính giữa thất và cuối cùng là trộn dãn chung.

*

Hình 2. Chu kì hoạt động vui chơi của tim.

- từng chu kì tim tất cả 3 pha: 0,8s

+ pha co tâm nhĩ: 0,1s.

Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới hai tâm nhĩ → Hai trung ương nhĩ co → Van phân phối nguyệt đóng góp lại → Thể tích trọng điểm nhĩ giảm, áp lực tâm nhĩ tăng → Van nhĩ thất mở → Dồn huyết từ hai trọng điểm nhĩ xuống hai trọng điểm thất.

+ pha co trung tâm thất: 0,3s.

Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới nút nhĩ thất, bó His cùng mạng Puockin → Hai tâm thất co, van nhĩ thất đóng lại → Áp lực trong tâm nhĩ tăng lên → Van bán nguyệt mở → ngày tiết đi từ tim vào hễ mạch.

+ trộn giãn chung: 0,4s.

Tâm thất và trọng điểm nhĩ cùng giãn, van nhĩ thất mở, van buôn bán nguyệt đóng góp → tiết từ tĩnh mạch tung về trung ương nhĩ, huyết từ trọng tâm nhĩ dồn xuống vai trung phong thất.

*

Hình 3. Nhịp tim của thú.

IV. Hoạt Động Của Hệ Mạch

 1. Cấu trúc của hệ mạch

Hệ mạch gồm những: Động mạch chủ → Động mạch nhánh → Tiểu rượu cồn mạch nhà → mao quản → tè tĩnh mạch → tĩnh mạch nhánh → tĩnh mạch máu chủ.

*

Hình 4. Cấu tạo hệ mạch.

- hệ thống động mạch: bước đầu là hễ mạch chủ mang lại động mạch bao gồm đường kính bé dại dần và sau cùng là tiểu đụng mạch.

- hệ thống mao mạch: Là mạch máu nhỏ tuổi nối giữa rượu cồn mạch với tĩnh mạch.

- khối hệ thống tĩnh mạch: bước đầu là tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch có 2 lần bán kính lớn dần và sau cuối là tĩnh mạch chủ.

 2. Ngày tiết áp

 - máu áp: Là áp lực của máu công dụng lên thành mạch.

*

Hình 5. Dịch chuyển huyết áp trong hệ mạch.

- huyết áp có hai trị số:

+ máu áp chổ chính giữa thu: Ứng với lúc tim co bơm ngày tiết vào đụng mạch nhịp nhàng (110 – 120 mmHg).

+ máu áp trọng tâm trương: Ứng với thời gian tim dãn (70 – 80 mmHg).

- tiết áp phụ thuộc vào những tác nhân như: Lực co bóp của tim, nhịp tim, trọng lượng và độ quánh của máu, sự đàn hồi của thành mạch.

- Ví dụ: khi tim đập nhanh, mạnh bạo → huyết áp tăng. Lúc tim đập yếu, đủng đỉnh → huyết áp giảm.

*

Hình 6. Biến động huyết áp trong hệ mạch của bạn trưởng thành.

 3. Vận tốc máu

- vận tốc máu: Là vận tốc máu tan trong một giây.

 Ví dụ: Động mạch 500 mm/s; mao mạch 0,5 mm/s; Tĩnh mạch nhà 200 mm/s.

*

Hình 7. Biến đổi động gia tốc máu vào hệ mạch.

- vận tốc máu phụ thuộc vào huyết diện mạch cùng chênh lệch áp suất máu giữa những đoạn mạch.

- tốc độ máu trong hệ mạch bớt theo chiều: Động mạch > tĩnh mạch máu > Mao mạch.

Bài Tập Lý Thuyết

 A. Cường độ thông hiểu

Câu 1: Động mạch là phần lớn mạch máu:

A. Bắt đầu từ tim, có chức năng đưa huyết từ tim đến các cơ quan với không tham gia cân bằng lượng tiết đến các cơ quan.

B. Khởi đầu từ tim, có chức năng đưa tiết từ tim đến những cơ quan với tham gia điều hòa lượng tiết đến các cơ quan.

C. Tan về tim, có tính năng đưa huyết từ tim đến những cơ quan với không tham gia cân bằng lượng máu đến các cơ quan

D. Khởi nguồn từ tim, có công dụng đưa tiết từ tim đến những cơ quan và thu hồi sản phẩm bài tiết của những cơ quan.

 * giải đáp giải:

 - Động mạch là phần nhiều mạch máu xuất phát điểm từ tim, có công dụng đưa ngày tiết từ tim đến các cơ quan cùng tham gia cân bằng lượng huyết đến những cơ quan.

 Nên ta chọn lời giải B.

Câu 2: Ở người, thời gian mỗi chu kỳ buổi giao lưu của tim vừa đủ là?

A. 0,1 giây, trong những số ấy tâm nhĩ co 0,2 giây, chổ chính giữa thất teo 0,3 giây, thời gian dãn bình thường là 0,5 giây.

B. 0,8 giây, trong số đó tâm nhĩ co 0,1 giây, chổ chính giữa thất co 0,3 giây, thời hạn dãn bình thường là 0,4 giây.

C. 0,12 giây, trong những số ấy tâm nhĩ teo 0,2 giây, trung tâm thất co 0,4 giây, thời hạn dãn chung là 0,6 giây.

D. 0,6 giây, trong số ấy tâm nhĩo teo 0,1 giây, trọng điểm thất teo 0,2 giây, thời gian dãn thông thường là 0,6 giây.

 * hướng dẫn giải:

 - thời hạn mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình từ 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, vai trung phong thất teo 0,3 giây, thời hạn dãn thông thường là 0,4 giây.

 Nên ta chọn câu trả lời B.

Câu 3: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo đơn côi tự nào?

A. Nút xoang nhĩ → Hai vai trung phong nhĩ với nút nhĩ thất → Bó his → Mạng Puôc – kin → những tâm nhĩ, tâm thất co.

B. Nút nhĩ thất → Hai trung tâm nhĩ với nút xoang nhĩ → Bó his → Mạng Puôc – kin → những tâm nhĩ, trung tâm thất co.

C. Nút xoang nhĩ → Hai trung ương nhĩ cùng nút nhĩ thất → Mạng Puôc – kin à Bó his → các tâm nhĩ, trung khu thất co.

D. Nút xoang nhĩ → Hai trọng điểm nhĩ → Nút nhĩ thất → Bó his → Mạng Puôc – kin → các tâm thất, trung ương thất co.

 * trả lời giải:

 - Hệ dẫn truyền tim chuyển động theo đơn độc tự: Nút xoang nhĩ → Hai trung tâm nhĩ → Nút nhĩ thất → Bó his → Mạng Puôc – kin → những tâm thất, chổ chính giữa thất co.

 Nên ta chọn câu trả lời D.

Câu 4: áp suất máu là:

A. Lực teo bóp của trung khu thất tống máu vào mạch khiến cho huyết áp của mạch.

B. Lực co bóp của tâm nhĩ tống huyết vào mạch khiến cho huyết áp của mạch.

C. Lực co bóp của tim tống ngày tiết vào mạch khiến cho huyết áp của mạch.

D. Lực teo bóp của tim tống dìm máu từ bỏ tĩnh mạch khiến cho huyết áp của mạch.

 * giải đáp giải:

 - áp suất máu là lực co bóp của tim tống huyết vào mạch tạo nên huyết áp của mạch.

 Nên ta chọn giải đáp C.

Câu 5: máu áp đổi khác do những yếu tố nào?

A. Lực teo tim.

B. Số lượng hồng cầu.

C. Độ quánh của máu.

D. Đáp án A và C.

 * lý giải giải:

 - tiết áp thay đổi do lực co tim, độ đặc của máu.

 Nên ta chọn lời giải D.

Câu 6: đồ vật tự nào dưới đây đúng cùng với chu kỳ buổi giao lưu của tim?

A. Pha co vai trung phong thất → pha dãn chung → trộn co trung ương nhĩ.

B. Pha co chổ chính giữa thất → trộn co trọng tâm nhĩ → trộn dãn chung.

C. Pha co trung tâm nhĩ → pha co tâm thất → pha dãn chung.

D. Pha co trung tâm nhĩ → trộn dãn tầm thường → trộn co trọng điểm thất.

 * lý giải giải:

 - Chu kỳ buổi giao lưu của tim theo thứ tự: trộn co vai trung phong nhĩ → pha co trung tâm thất → pha dãn chung.

 Nên ta chọn đáp án C.

Câu 7: Cơ tim vận động theo quy phép tắc “tất cả hoặc không tồn tại gì” gồm nghĩa là, khi kích thích hợp ở độ mạnh dưới ngưỡng:

A. Cơ tim trọn vẹn không co bóp tuy vậy khi kích đam mê với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co tối đa.

B. Cơ tim teo bóp nhẹ cơ mà khi kích phù hợp với độ mạnh tới ngưỡng, cơ tim co về tối đa.

C. Cơ tim trọn vẹn không teo bóp tuy vậy khi kích thích hợp với cường độ tới ngưỡng, cơ tim teo bóp bình thường.

D. Cơ tim hoàn toàn không co bóp tuy nhiên khi kích mê thích với cường độ trên ngưỡng, cơ tim không teo bóp.

 * trả lời giải:

 - Cơ tim vận động theo quy hình thức “tất cả hoặc không tồn tại gì” bao gồm nghĩa là, lúc kích say đắm ở cường độ dưới ngưỡng cơ tim trọn vẹn không co bóp dẫu vậy khi kích yêu thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim co về tối đa.

 Nên ta chọn đáp án A.

Câu 8: tĩnh mạch là gần như mạch huyết từ:

A. Mao quản về tim và có tính năng thu máu từ đụng mạch và đưa máu về tim.

B. Động mạch về tim với có tính năng thu chất dinh dưỡng từ mao mạch đem về tim.

C. Mao quản về tim cùng có tính năng thu chất bồi bổ từ mao mạch đưa về tim.

D. Mao mạch về tim với có chức năng thu tiết từ mao mạch đem đến tim.

 * giải đáp giải:

 - tĩnh mạch là rất nhiều mạch ngày tiết từ mao mạch về tim và có tác dụng thu ngày tiết từ mao mạch đem về tim.

 Nên ta chọn câu trả lời D.

Câu 9: Ở mao mạch, ngày tiết chảy lờ đờ hơn ở đụng mạch vì:

A. Tổng tiết diện của mao quản lớn.

B. Mao mạch thường ở ngay sát tim.

C. Con số mao mạch không nhiều hơn.

D. Áp lực co bóp của tim tăng.

 * chỉ dẫn giải:

 - vì chưng tổng tiết diện của mao quản lớn yêu cầu máu chảy chậm rì rì trong mao mạch.

 Nên ta chọn câu trả lời A.

Câu 10: vào hệ mạch, máu vận chuyền nhờ:

A. Loại máu chảy liên tục.

B. Sự va đẩy của các tế bào máu.

C. Co bóp của mao mạch.

D. Lực teo của tim.

  * chỉ dẫn giải:

 - trong hệ mạch, máu vận chuyền nhờ vào lực co của tim.

 Nên ta chọn lời giải D.

 B. Bài tập từ bỏ luyện

Câu 1: trong hệ mạch, ngày tiết áp bớt dần từ:

A. Động mạch → Tiểu đụng mạch → mao mạch → tè tĩnh mạch → Tĩnh mạch.

B. Tĩnh mạch máu → tiểu tĩnh mạch → mao quản → Tiểu rượu cồn mạch → Động mạch.

C. Động mạch → tiểu tĩnh mạch → mao quản → Tiểu hễ mạch → Tĩnh mạch.

D. Mao mạch → Tiểu hễ mạch → Động mạch → tĩnh mạch → đái tĩnh mạch.

Câu 2: Ở bạn trưởng thành, nhịp tim thường xuyên vào khoảng:

A. 95 lần/phút.

B. 85 lần/phút.

C. 75 lần/phút.

D. 65 lần/phút.

Câu 3: Điều không nên khi nói tới đặc tính của huyết áp là:

A. Tiết áp cực đại ứng với thời gian tim co, tiết áp cực tiểu ứng với thời điểm tim dãn.

B. Tim đập cấp tốc và mạch làm cho tăng áp suất máu ; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ.

C. Càng xa tim, huyết áp càng giảm.

D. Sự tăng vọt huyết áp là vì sự ma cạnh bên của ngày tiết với thành mạch với giữa các bộ phận máu với nhau khi vận chuyển.

Câu 4: Ở người già, khi áp suất máu cao dễ bị xuất máu não vì:

A. Mạch bị xơ cứng, huyết bị ứ đọng, quan trọng đặc biệt các mạch nghỉ ngơi não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

B. Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch sống não, khi áp suất máu cao dễ làm vỡ tung mạch.

C. Mạch bị xơ cứng bắt buộc không co bóp được, quan trọng đặc biệt các mạch làm việc não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ tung mạch.

D. Thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém, nhất là các mạch nghỉ ngơi não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

Câu 5: sắp đến xếp những loài thú sau theo sản phẩm công nghệ tự nhịp tim sút dần:

(1) trườn (2) Trâu (3) con chuột (4) Voi (5) Lợn (6) Mèo

A. (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6).

B. (6) → (5) → (4) → (3) → (2) → (1).

C. (3) → (6) → (5) → (1) → (2) → (4).

Câu 6: tại sao loài thú tất cả kích thước khung người càng phệ thì nhịp tim càng nhỏ:

A. Động thứ kích thước nhỏ tuổi → tỉ lệ S/V to → thương lượng chất và năng lượng nhanh.

B. Động trang bị kích thước bé dại → tỉ trọng S/V nhỏ → trao đổi chất và năng lượng nhanh.

C. Động vật kích thước nhỏ → tỉ lệ thành phần S/V khủng → thảo luận chất và tích điện chậm.

D. Động vật size lớn → tỉ lệ thành phần S/V béo → dàn xếp chất và năng lượng nhanh.

Câu 7: Khi nói đến đặc tính của ngày tiết áp, tất cả các tóm lại sau:

1.Huyết áp cực lớn ứng với thời điểm tim co, máu áp cực tiểu ứng với dịp tim dãn.

2.Tim đập cấp tốc và to gan làm tăng ngày tiết áp, tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ.

3.Khi cơ thể bị mất tiết thì áp suất máu giảm.

4.Sự tăng mạnh huyết áp là do sự ma cạnh bên của tiết với thành tim mạch cùng giữa các phân tử tiết với nhau lúc vận chuyển.

5.Huyết áp tăng dần đều từ hễ mạch → mao mạch → tĩnh mạch.

Có từng nào kết luận không đúng?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 8: Điều không nên về sự khác nhau giữa hoạt động vui chơi của cơ tim với cơ vân là:

A. Theo quy luật pháp “tất cả hoặc không tồn tại gì”.

B. Từ động.

C. Theo chu kỳ.

D. Yêu cầu năng lượng.

Câu 9: mao quản là rất nhiều mạch máu:

A. Mạch máu siêu nhỏ, nối liền động mạch cùng tĩnh mạch, mặt khác là vị trí thu hồi sản phẩm trao đổi chất giữa máu với tế bào.

B. Mạch máu hết sức nhỏ, nối liền động mạch và tĩnh mạch, đồng thời là nơi thực hiện trao đổi hóa học giữa máu và tế bào.

C. Mạch máu gắn liền động mạch cùng tĩnh mạch, đôi khi là nơi thực hiện trao đổi hóa học giữa máu cùng tế bào.

D. Điểm ranh con giới rành mạch động mạch và tĩnh mạch, mặt khác là nơi triển khai trao đổi hóa học giữa ngày tiết với tế bào.

Câu 10: Khi nói về mối quan hệ giữa tiết áp, tiết diện tiết và vận tốc máu, phát biểu sau đây là sai:

A. Trong khối hệ thống động mạch, tổng máu diện mạch tăng dần từ đụng mạch chủ mang đến tiểu cồn mạch chủ nên tốc độ máu sút dần.

B. Mao mạch có tổng máu diện mạch lớn số 1 nên áp suất máu thấp nhất.

Xem thêm: Sử Dụng 8 Ký Tự Là Gì - Cách Tạo Mật Khẩu Mạnh

C. Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng tiết diện mạch bớt dần từ tè tĩnh mạch mang đến tĩnh mạch công ty nên tốc độ máu tăng dần.