Một đèn điện khi sáng sủa hơn thông thường có năng lượng điện trở (R_1= 7,5Ω) và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là (I = 0,6A). Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện cố (U = 12V) như sơ trang bị hình 11.1.

Bạn đang xem: Bài 2 sgk lý 9 trang 32

*

a) Phải điều chỉnh biến trở tất cả trị số điện trở R2 là từng nào để bóng đèn sáng bình thường?

b) đổi thay trở này còn có điện trở lớn số 1 là Rb = 30Ω cùng với cuộn dây dẫn được gia công bằng hợp kim nikelin gồm tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến hóa trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp: R = R1 + R2 . Từ kia suy ra R2 .

b) Từ phương pháp tính năng lượng điện trở suy ra công thức tính chiều nhiều năm của dây dẫn và núm số.


Video lí giải giải


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Hệ thức định luật Ôm: I = U/R

- Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 

- Điện trở của dây dẫn: (R = ho l over S)


Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

(R_1 = 7,5Omega )

(I = 0,6 mA)

(R_1) mắc tiếp liền với thay đổi trở vào (U = 12V)

a) (R_2 = ?) để đèn sáng sủa bình thường.

Xem thêm: So Sánh Tế Bào Nhân Thực Và Tế Bào Nhân Sơ Và Nhân Thực, So Sánh Tế Bào Nhân Sơ Và Tế Bào Nhân Thực

b) (R_bmax = 30Omega ;S = 1mm^2). Chiều nhiều năm dây dẫn (l = ?)

Lời giải:

a) 

+ phương pháp 1:

Để đèn điện sáng bình thường thì cường độ loại điện qua mạch phải đúng là (0,6A).

Khi ấy năng lượng điện trở tương tự của mạch là: (R_td = dfracUI = dfrac120,6 = 20Omega )

Theo sơ thứ hình 11.1 ta bao gồm biến trở mắc thông liền với đèn, ta có: (R_td = R_1 + R_2)

( Rightarrow R_2 = R_td - R_1 = trăng tròn - 7,5 = 12,5Omega )

+ biện pháp 2:

Vì đèn và đổi thay trở ghép tiếp liền nên nhằm đèn sáng thông thường thì (I_b = I_D = I_D_dm = 0,6A) cùng (U_D = U_D_dm = I_D_dm.R_1 = 0,6.7,5 = 4,5V)

Mặt khác, ta có: (U_D + U_b = U = 12V)

( Rightarrow U_b = U - U_D = 12 - 4,5 = 7,5V)

Ta suy ra, cực hiếm của biến trở trong lúc này là: (R_2 = dfracU_bI_b = dfrac7,50,6 = 12,5Omega )

b) từ công thức:

(R = ho displaystylel over S \Rightarrow l = displaystyleSR over ho = 1.10^ - 6.30 over 0,40.10^ - 6 = 75m)