Toluen với benzen phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom vào (CCl_4); (2) hỗn hợp kali pemanganat; (3) hiđro bao gồm xúc tác (Ni), đun nóng; (4) (Br_2) bao gồm bột (Fe), đun nóng? Viết phương trình phản bội ứng hóa học của các phản ứng xảy ra.
Bạn đang xem: Bài 2 trang 159 hóa 11


Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 35: Benzen và đồng đẳng. Một số trong những hiđrocacbon thơm không giống khác • Giải bài 1 trang 159 SGK chất hóa học 11 Ứng cùng với công thức... • Giải bài bác 2 trang 159 SGK chất hóa học 11 Toluen cùng benzen phản... • Giải bài bác 3 trang 159 SGK hóa học 11 Viết phương trình hóa... • Giải bài 4 trang 160 SGK hóa học 11 trình diễn phương pháp... • Giải bài bác 5 trang 160 SGK hóa học 11 Hiđrocacbon X là chất... • Giải bài xích 6 trang 160 SGK chất hóa học 11 Đánh dấu (+) vào ô... • Giải bài bác 7 trang 160 SGK chất hóa học 11 đến benzen công dụng với... • Giải bài xích 8 trang 160 SGK hóa học 11 So sánh đặc điểm hóa... • Giải bài 9 trang 160 SGK hóa học 11 Dùng công thức cấu... • Giải bài xích 10 trang 160 SGK chất hóa học 11 trình diễn phương pháp... • Giải bài bác 11 trang 160 SGK chất hóa học 11 Khi bóc hiđro của 66,25... • Giải bài xích 12 trang 161 SGK hóa học 11 trình bày cách đơn... • Giải bài xích 13 trang 161 SGK chất hóa học 11 từ etilen cùng benzen,...


Xem thêm: Soạn Thông Điệp Nhân Ngày Thế Giới Phòng Chống Aids 01/12/2003 Siêu Ngắn

Mục lục Lớp 11 theo chương •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11 SGK (Nâng cao) •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: những nước châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ LaTinh (Thế kỉ XIX - đầu cầm cố kỉ XX) - Phần 1: lịch sử vẻ vang Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •A - tổng quan nền tài chính - làng mạc hội của thế giới - Giải bài bác tập SGK Địa lý 11 •Phần 1: Công dân với kinh tế tài chính - Giải bài tập SGK GDCD 11 •Chương 1: cách mạng mon mười Nga năm 1917 cùng cuộc xây dựng chủ nghĩa xóm hội làm việc Liên Xô (1921 - 1941) - Phần 2: lịch sử hào hùng Thế Giới hiện nay Đại (từ năm 1917 mang lại năm 1945) •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 1: Điện tích - Điện ngôi trường - Giải bài bác tập SGK thiết bị lý 11 •Chương 1: vn từ năm 1858 mang đến cuối cố kỉnh kỉ XIX - Phần 3: lịch sử Việt nam (1858 - 1918) •Chương 1: Sự năng lượng điện li - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 •Chương 6 - Khúc xạ ánh nắng - Phần 2: quang quẻ hình học tập •Chương 1: Sự điện li - Giải bài tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11 •Chương 1 - Điện tích - Điện trường - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học tập •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 1: gửi hoá vật chất và tích điện - Phần 4: Sinh học khung người •Chương 2: cảm ứng - Phần 4: Sinh học cơ thể •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan liêu hệ tuy nhiên song - Hình học tập 11 SGK (Nâng cao) •B - Địa lý quanh vùng và nước nhà - Giải bài xích tập SGK Địa lý 11 •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 •Phần 2: Công dân với những vấn đề chủ yếu trị xã hội - Giải bài bác tập SGK GDCD 11 •Chương 2: chiến tranh thế giới trước tiên (1914 - 1918) - Phần 1: lịch sử Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •Chương 2 - cái điện không đổi - Phần 1: Điện học, điện từ học tập •Chương 2: những nước tư bản chủ nghĩa thân hai trận chiến tranh nhân loại (1918 - 1939) - Phần 2: lịch sử Thế Giới hiện tại Đại (từ năm 1917 cho năm 1945) •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: dòng điện không đổi - Giải bài bác tập SGK đồ lý 11 •Chương 2: việt nam từ đầu cầm cố kỉ XX mang đến hết chiến tranh thế giới đầu tiên (1918) - Phần 3: lịch sử Việt phái mạnh (1858 - 1918) •Chương 2: Nitơ - Photpho - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 •Chương 7 - Mắt. Những dụng vậy quang - Phần 2: quang hình học tập •Chương 2: đội Nitơ - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ tuy vậy song - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: Vectơ trong không gian. Dục tình vuông góc - Hình học tập 11 SGK (Nâng cao) •Chương 3: sinh trưởng và cách tân và phát triển - Phần 4: Sinh học khung người •Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: các thành tựu văn hóa thời cận đại - Phần 1: lịch sử Thế Giới Cận Đại (tiếp theo) •Chương 3: đội Cacbon - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 3 - loại điện vào các môi trường xung quanh - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học tập •Chương 3: những nước Châu Á thân hai trận đánh tranh nhân loại (1918 - 1939) - Phần 2: lịch sử vẻ vang Thế Giới hiện Đại (từ năm 1917 mang lại năm 1945) •Chương 3: hàng số - cấp số cộng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: cái điện trong các môi trường thiên nhiên - Giải bài xích tập SGK đồ lý 11 •Chương 3: Cacbon - Silic - Giải bài xích tập SGK hóa học 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 3: dãy số. Cấp cho số cộng và cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 4: sản xuất - Phần 4: Sinh học khung người •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 4: Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 nâng cấp •Chương 4 - từ trường - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học •Chương 4: Chiến tranh nhân loại thứ nhì (1939 – 1945) - Phần 2: lịch sử vẻ vang Thế Giới hiện tại Đại (từ năm 1917 mang đến năm 1945) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: sóng ngắn từ trường - Giải bài tập SGK đồ dùng lý 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 4: Đại cưng cửng về hóa học hữu cơ - Giải bài xích tập SGK hóa học 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: cảm ứng điện trường đoản cú - Giải bài xích tập SGK thiết bị lý 11 •Chương 5 - cảm ứng điện từ bỏ - Phần 1: Điện học, năng lượng điện từ học •Chương 5: Hiđrocacbon no - Giải bài xích tập SGK hóa học 11 nâng cao •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 SGK (Nâng cao) •Chương 5: Hidrocacbon no - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 6: Khúc xạ tia nắng - Giải bài tập SGK đồ vật lý 11 •Chương 6: Hiđrocacbon không no - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 nâng cấp •Chương 6: Hidrocacbon không no - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 7: Mắt. Những dụng cụ quang - Giải bài bác tập SGK trang bị lý 11 •Chương 7: Hiđrocabon thơm - mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 nâng cao •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về Hiđrocacbon - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 cải thiện •Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol - Giải bài tập SGK hóa học 11 •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 11 •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 cải thiện