Cho mạch điện có sơ đồ dùng như hình 6.3, trong các số ấy (R_1= 15 Ω), (R_2=R_3= 30 Ω), (U_AB= 12 V).

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng điều kiện : trong mạch điện mắc tuy nhiên song thì:

(eqalign& U_AB = U_1 = U_2 cr & I_AB = I_1 + I_2 cr )

Áp dụng đk : vào mạch năng lượng điện mắc tiếp liền thì:

(eqalign và U_AB = U_1 + U_2 cr và I_AB = I_1 = I_2 cr )


Lời giải chi tiết

a) trường đoản cú sơ đồ vật mạch năng lượng điện ta thấy, (R_2) mắc song song với (R_3) hoàn thành cả nhì mắc thông liền với (R_1)

(ntR_1)

Gọi (R_23) là năng lượng điện trở tương đương của (R_2) với (R_3), ta có:

(dfrac1R_23 = dfrac1R_2 + dfrac1R_3)

( o R_23 = displaystyleR_2R_3 over R_2 + R_3 = 30.30 over 30 + 30 = 15Omega )

Ta có: năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là 

(R_td = R_1 + m R_23 = 15 + 15 = 30Omega )

b) Cường độ mẫu điện qua năng lượng điện trở R1 chính là cường độ chiếc điện qua mạch chính,

(I_1 = displaystyleU_AB over R_td = 12 over 30 = 0,4A.)

+ Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R1 là 

(U_AM=U_1 = R_1.I_1 = m 15.0,4 m = m 6 m V.)

+Hiệu điện núm giữa nhị đầu dây điện trở R2 và R3 là (U_MB=U_2 = U_3 = U_AB-U_AM= m 12 m - m 6 m = m 6 m V.)

+ Cường độ cái điện qua R2 là: 

(I_2 = displaystyle m U_2 over R_2 = 6 over 30 = 0,2A.)

Cường độ dòng điện qua R3 là: (I_3=displaystyleU_3 over R_3 = 6 over 30 = 0,2A)