Nội dung bài học kinh nghiệm giúp học sinh nắm bắt sự sắp xếp những electron vào vỏ nguyên tử của các nguyên tố như thế nào? biện pháp viết cấu hình electron nguyên tử, điểm lưu ý của electron lớp ngoài cùng
Bạn đang xem: Bài 5 cấu hình electron nguyên tử

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Thứ tự các mức tích điện của nguyên tử

1.2.Cấu hình electron của nguyên tử

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 5 hóa học 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 5 Chương 1 hóa học 10


Các electron trong nguyên tử làm việc trạng thái cơ bạn dạng lần lượt chiếm các mức tích điện từ thấp mang lại cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s…

*

Hình 1:Sơ vật dụng phân bố những mức tích điện của các lớp và phân lớp
Xem thêm: Nêu Nhận Xét Về Nhân Vật Uy Lít Xơ, Cảm Nhận Về Nhân Vật Uy Lít Xơ

1.2.1. Cấu hình electronCấu hình e biểu diễn sự phân bố electron trên những phân lớp thuộc các lớp khác nhau.Cách viết thông số kỹ thuật e như sau:Bước 1: xác định số electron của nguyên tửBước 2:Phân bố các electron theo lắp thêm tự mức năng lượng ( 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s…) và tuân theo quy tắc sau: phân lớp s chứa buổi tối đa 2 electron, phân lớp phường chứa buổi tối đa 6e, phân lớp d chứa buổi tối đa 10 electron, phân lớp f chứa về tối đa 14 e.Qui ước biện pháp viết cấu hình e:Số sản phẩm công nghệ tự của lớp được viết bằng các số (1,2,3,...)Phân lớp được kí hiệu bằng các chữ chiếc thường: s p. D fSố e viết trên kí hiệu của các phân lớp như số nón (s2, p6)Ví dụ:H (Z=1): 1s1 g H là thành phần sLi (Z = 3): 122 2s1 g Li là thành phần sCl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 g Cl là yếu tắc pFe (Z = 26): 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2 3d6 g sắt là yếu tố d hay 1s2 2s2 2p6 3s23p6 3d6 4s2​​Ghi chú:​Nguyên tố s:e cuối cùng điền vào phân lớp s.Nguyên tố p: e ở đầu cuối điền vào phân lớp pNguyên tố d: e sau cuối điền vào phân lớp d1.2.2. Cấu hình electron của 20 nguyên tố đầu tiên

Z

Kí hiệu

Cấu hình electron

1

H

1s1

2

He

1s2

3

Li

1s22s1

4

Be

1s22s2

5

B

1s22s22p1

6

C

1s22s22p2

7

N

1s22s22p3

8

O

1s22s22p4

9

F

1s22s22p5

10

Ne

1s22s22p6

11

Na

1s22s22p6 3s1

12

Mg

1s22s22p6 3s2

13

Al

1s22s22p6 3s2 3p1

14

Si

1s22s22p6 3s2 3p2

15

P

1s22s22p6 3s2 3p3

16

S

1s22s22p6 3s2 3p4

17

Cl

1s22s22p6 3s2 3p5

18

Ar

1s22s22p6 3s2 3p6

19

K

1s22s22p6 3s2 3p6 4s1

20

Ca

1s22s22p6 3s2 3p6 4s2

1.2.3. Đặc điểm của lớp electron bên cạnh cùngNguyên tử của toàn bộ các nguyên tố tất cả tối đa 8 e phần ngoài cùng.

Số e lớp bên ngoài cùng

Tính chất

*1, 2, 3 e

*4 e

*5, 6, 7 e

*8 e (trừ He)

*kim các loại (trừ H, He, B)

*kim nhiều loại hoặc PK

*phi kim

*khí hiếm (khí trơ)

Ví dụ:

Na (Z=11): 1s2 2s2 2p6 3s1(kim loại)

Cl (Z=17): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5(phi kim)

Ar (Z=18): 1s2 2s2 2p6 3s23p6(khí hiếm)


Bài 1:

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tố gồm Z = 20, Z = 21, Z = 22,Z = 24, Z = 29 và mang đến nhận xét thông số kỹ thuật electron của các nguyên tố đó không giống nhau như vắt nào ?

Hướng dẫn:

Cấu hình electron của những nguyên tố bao gồm :

Z = trăng tròn : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2Z = 21 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d14s2Z = 22 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2Z = 24 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1Z = 29 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Nhận xét:

Cấu hình Z =20 khác với các cấu hình còn lại ở chỗ không tồn tại phân lớp 3d.Cấu hình Z =24 cùng Z = 29 có 1 electron ở phân lớp 4s.Bài 2:

Nguyên tử Fe bao gồm Z = 26. Hãy viết thông số kỹ thuật elctron của Fe.

Nếu nguyên tử sắt bị mất hai electron, mất cha electron thì các thông số kỹ thuật electron tương ứng sẽ thế nào ?