Tính thể tích hình chóp đều phải sở hữu giống như tính thể tích của hình lăng trụ đứng tốt không? Để biết chi tiết hơn, khansar.net xin chia sẻ với chúng ta bài: “Thế tích của hình chóp đều” thuộc lịch trình môn Toán 8. Với kim chỉ nan và những bài tập có giải thuật chi tiết, hy vọng rằng đây đang là tài liệu giúp các bạn học tập giỏi hơn


*

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Công thức tính thể tích

Thể tích của hình chóp mọi bằng một trong những phần ba diện tích mặt dưới nhân cùng với chiều cao

$V = frac13.S.h$

S: diện tích s đáyh: độ cao

Câu 44: Trang 123 - SGK Toán 8 tập 2

Hình 129 là một chiếc lều ngơi nghỉ trại hè của học sinh kèm theo những kích thước.

Bạn đang xem: Bài 9 thể tích của hình chóp đều

a) Thể tích ko khí bên phía trong lều là bao nhiêu?

b) khẳng định số vải vóc bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp, ... Biết $sqrt5approx 2,24$).

*


Câu 45: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của mỗi hình chóp đều sau đây (h.130, h.131).

*
*


Câu 46: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

S.MNOPQR là 1 trong những hình chóp lục giác rất nhiều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp lòng (đường tròn trọng tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm (h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:

a) diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết $sqrt108approx 10,39$);

b) Độ dài cạnh bên SM và mặc tích toàn phần của hình chóp (biết $sqrt1333approx 36,51$).

*


Câu 47: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng nào khi gấp và dán lại thì được một hình chóp đều?

*


Câu 48: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích toàn phần của:

a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh lòng a = 5cm, lân cận b = 5cm, $sqrt18,75 ≈ 4,33$.

b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, $sqrt3 ≈ 1,73$.


Câu 49: Trang 125 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích s xung quanh của những hình chóp tứ giác đều dưới đây (h.135)

*


Câu 50: Trang 125 - SGK Toán 8 tập 2

a) Tính thể tích của hình chóp đông đảo (h.136).

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt phần đông (h.137).

Xem thêm: Mẫu 02 Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Mẫu 02-Hd Kđ.Đg 2019, Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đảng Viên

(Hướng dẫn: Diện tích yêu cầu tính bởi tổng diện tích những mặt xung quanh. Những mặt xung quanh là phần đông hình thang cân nặng với thuộc chiều cao, những cạnh đáy tương xứng bằng nhau, các sát bên bằng nhau).