SỰ CÚNG LẠY của tín đồ cư sĩ tại nhà – PHẬT GIÁO HOÀ HẢOBÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ (Bài thờ Cửu Huyền Thất Tổ),BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT (Bài bái Ngôi Tam Bảo),BÀN THÔNG THIÊN,NIỆM PHẬT.Bạn đang xem: bài bác cúng từng ngày của phật giáo hòa hảo

Đang xem: bài cúng đạo phật giáo hòa hảo

SỰ CÚNG LẠY CỦA NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA – PHẬT GIÁO HOÀ HẢO :


*

Cúng lạy của fan cư sĩ tại gia

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀNTHỜ ÔNG BÀ (Bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ) :

Cầm hương thơm xá 3 xá, quỳ xuống chấp tay chuyển lên trán nguyện:Cúi kính dưng hương trước Cữu Huyền,Cầu bên trên Thất Tổ hội chứng lòng thiềng.Nay nhỏ tỉnh ngộ quy y Phật,Chí dốc tu hiền chế tác phước duyên”.Cấm hương thơm rồi đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực gọi tiếp:Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông,Báo ơn sanh chăm sóc dày công nhọc nhằn.Rày bé xin giữ lại Đạo hằng,Tu mong Tông Tổ cực kỳ thăng Phật đài.Nguyện khiến cho đẹp mặt mày;Thoát khu vực khổ hải Liên đài được lên.Mong nhờ vào Đức Cả bề trên,Độ nhỏ yên ổn vững chắc cội tu”. (lạy 4 lạy)

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜPHẬT (Bài bái Ngôi Tam Bảo):

Cầm hương xá 3 xá, qùy xuống chắp tay chuyển lên trán đọc bài bác Quy y :Nam mô Thập Phương Phật.Nam tế bào Thập Phương Pháp.Nam tế bào Thập Phương Tăng”. “Nam tế bào Phật Tổ, Phật Thầy, quan lại Thượng Đẳng Đại thần, chư quan liêu cựu thần, chưvị tô thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng, hội chứng minh, nay bé nguyện cảihối nạp năng lượng năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu thánh thiện theo Phật Đạo”.Cắm hương, lạy 4 lạy cũng được, hoặc gặm hương đứng ngay thẳng chắp tay vàongực đọc: “Nam tế bào Tây Phương cực lạc trái đất Đại trường đoản cú Đại bi phổ độ bọn chúng sanh A Di ĐàPhật”.“Nam mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên Hoa hải hội,thượng Phật từ bi, Phật vương độ chúng, quả đât bình an”.“Nam mô nhị nguyên cầu: Cữu Huyền Thất Tổ Tịnh độ khôn xiết sanh”.“Nam tế bào tam nguyện cầu: Phụ chủng loại tại đường tăng long phước thọ, Phụ mẫu mã quá khứtrực vãng Tây Phương”.“Nam mô tứ nguyện cầu: bách tính vạn dân từ tâm bác ái, giải thoát mê ly”.“Nam mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội môn đồ tiêu tai tịnh sự,trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả”. Lạy 4 lạy rồi xá:1 xá ở vị trí chính giữa niệm: “Nam mô A Di Đà Phật”.1 xá phía bên trái niệm: “Nam mô Đại nỗ lực Chí nhân tình Tát”.1 xá bên đề xuất niệm: “Nam mô Quan thế Âm tình nhân Tát”.

Bạn đang xem: Bài cúng bàn thông thiên

BÀN THÔNG THIÊN:

Cầu nguyện bàn Phật xong, ra bàn Thông Thiên ước nguyện 4 hướng (lấy bàn ThôngThiên làm hướng chánh) trước mặt, sau lưng, hai bên vai.Hướng chánh bàn Thông Thiên tất cả nguyện, đọc bài Quy Y, còn bố hướng cơ chỉ đọcbài tây phương ngũ nguyện. (mỗi hướng đọc rồi lạy 4 lạy – Khi cầu nguyện nếukhông thể lạy được thì xá 3 xá) Lạy đứng giỏi lạy quỳ tùy theo lúc yếu mạnh.

NIỆM PHẬT:

(Niệm Phật các ít tùy thuộc vào sức mình, lúc nguyện cầu và niệm Phật chỉ niệmtrong tâm) “Nam Mô-A-Di-Đà-Phật”, đi, đứng, nằm, ngồi rán niệm chớ quên khôngđợi gì thời khắc.

KHI ĂN CƠM

Mỗi khi ăn cơm cùng với mắm muối bỏ ra cũng vậy, những nguyện vái Cữu Huyển, Thất Tổ,Ông Bà, phụ huynh quá vãng về ăn với mình để tỏ lòng hiếu thảo.

ĂN CHAY

Đến ngày đơm quảy có chi thờ nấy.Ăn chay ngày 14-15, 29-30, mon thiếu 29 – 1, bao gồm nhang thì đốt, không có thìnguyện không.Hàng năm, đến ba ngày xuân nhựt thì ngày 29-30 cùng mồng 1 phải ăn uống chay, trongmấy ngày ăn chay phải bái chay, qua cho ngày mồng 2 gồm chi thờ nấy cũng được,đến ngày mồng 3 ra mắt không cần sát sanh chủng loại vật mà cúng tế Trời Phật, chỉdùng cành hoa mà thờ thôi.

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Toán Lớp 7 Kì 2, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Toán

ĐI XA NHÀ

Đi làm ruộng mang đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyệnrồi xá.

Còn đi xa thì nguyện tưởngtrong chổ chính giữa cũng được.Xem tiếpCách thờ Phượng cùng Hành Lễ Của bạn Tín Đồ PGHHCỬU HUYỀN THẤT TỔ LÀ GÌ?