Tài liệu gồm 867 trang, được biên soạn bởi thầy giáo trằn Đình Cư, tổng hợp lý và phải chăng thuyết, các dạng toán và bài xích tập trường đoản cú cơ bạn dạng đến nâng cao các siêng đề Toán 11, tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

Bạn đang xem: Bài giảng toán 11 bài 1

*

PHẦN 1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11.CHƯƠNG 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.Dạng 1. Tìm tập xác đinh của hàm số.Dạng 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số.Dạng 3. Tìm giá trị lớn số 1 và cùng giá trị bé dại nhất của hàm số lượng giác.Dạng 4. Minh chứng hàm số tuần hoàn và khẳng định chu kỳ của nó.BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.BÀI 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Phương trình bậc nhất đối với cùng một hàm con số giác.Dạng 2. Phương trình số 1 đối cùng với sin x cùng cos x.Dạng 3. Phương trình bậc hai so với một hàm con số giác.Dạng 4. Phương trình bậc hai so với sin x và cos x.Dạng 5. Phương trình chứa sin x ± cos x và sin x . Cos x.

CHƯƠNG 2. TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT.BÀI 1. QUY TẮC ĐẾM.Dạng 1. Nguyên tắc cộng.Dạng 2. Phép tắc nhân.BÀI 2. HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.Dạng 1. Hoán vị.Dạng 2. Chỉnh hợp.Dạng 3. Tổ hợp.Dạng 4. Phương trình – bất phương trình.BÀI 3. NHỊ THỨC NIU-TƠN.Dạng 1. Xác định hệ số hoặc số hạng đựng x^k.Dạng 2. Tra cứu số hạng đứng thiết yếu giữa.Dạng 3. Kiếm tìm hệ số lớn nhất trong khai triển nhị thức Niu-tơn của (a + b)^n.Dạng 4. Tìm số hạng hữu tỉ trong triển khai (a + b)^n.Dạng 5. Tính tổng hoặc chứng tỏ đẳng thức.BÀI 4 – 5. BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.Dạng 1. Tính xác suất phụ thuộc vào định nghĩa cổ điển.Dạng 2. Quy tắc tính xác suất.

CHƯƠNG 3. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.Dạng 1. Chứng tỏ đẳng thức.Dạng 2. Chứng minh bất đẳng thức.Dạng 3. Chứng tỏ một tính chất.Dạng 4. Một trong những bài toán khác.BÀI 2. DÃY SỐ.Dạng 1. Tìm kiếm số hạng của hàng số.Dạng 2. Tính tăng bớt và bị chặn của dãy số.BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.Dạng 1. Khẳng định cấp số cộng, công sai cùng số hạng của cung cấp số cộng.Dạng 2. Tính tổng những số hạng vào một cấp cho số cộng.Dạng 3. Chứng minh một hệ thức trong cung cấp số cộng.Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cung cấp số cộng).BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.Dạng 1. Khẳng định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp cho số nhân.Dạng 2. Tính tổng của cung cấp số nhân.Dạng 3. Những bài toán thực tế.

CHƯƠNG 4. GIỚI HẠN.BÀI 1. GIỚI HẠN DÃY SỐ.Dạng 1. Sử dụng nguyên lý kẹp.Dạng 2. Số lượng giới hạn hữu tỉ.Dạng 3. Hàng số cất căn thức.Dạng 4. Dãy số đựng hàm lũy thừa.Dạng 5. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.Dạng 6. Số lượng giới hạn dãy số có quy công cụ công thức, dãy cho do hệ thức truy vấn hồi.BÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ.Dạng 1. Dãy số có giới hạn hữu hạn.Dạng 2. Số lượng giới hạn một bên.Dạng 3. Số lượng giới hạn tại vô cực.Dạng 4. Dạng vô định 0/0.Dạng 5. Dạng vô định vô cực / vô cực.Dạng 6. Dạng vô định vô cực – vô cực, 0 . Vô cực.BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC.Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số.Dạng 2. Hàm số thường xuyên tại một điểm.Dạng 3. Hàm số thường xuyên trên một khoảng.Dạng 4. Số nghiệm của phương trình trên một khoảng.

CHƯƠNG 5. ĐẠO HÀM.BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA ĐẠO HÀM.Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa.Dạng 2. Số gia của hàm số.Dạng 3. Ý nghĩa vật lý của đạo hàm.Dạng 4. Phương trình tiếp tuyến.BÀI 2. QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.Dạng 1. Đạo hàm của hàm đa thức.Dạng 2. Đạo hàm của hàm phân thức.Dạng 3. Đạo hàm của hàm cất căn.BÀI 3. ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.Dạng 1. Tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.Dạng 2. Tính đạo hàm tại một điểm.Dạng 3. Giải phương trình f’(x) = 0.BÀI 4. VI PHÂN.Dạng 1. Search vi phân của hàm số y = f(x).Dạng 2. Tính gần đúng giá trị của một biểu thức.BÀI 5. ĐẠO HÀM CẤP HAI.Dạng 1. Tính đạo hàm cấp cao của hàm số y = f(x).Dạng 2. Search đạo hàm cấp cho n của hàm số y = f(x).

PHẦN 2. HÌNH HỌC 11.CHƯƠNG 1. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶT PHẲNG.BÀI 1. PHÉP BIẾN HÌNH.Dạng 1. Xác định hình ảnh của một hình sang một phép đổi thay hình.Dạng 2. Tìm kiếm điểm không cử động của phép biến đổi hình.BÀI 2. PHÉP TỊNH TIẾN.Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua một phép tịnh tiến.Dạng 2. Dùng phép tịnh tiến để tìm tập hòa hợp điểm di động.Dạng 3. Dùng phép tịnh tiến để dựng hình.BÀI 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua phép đối xứng trục.Dạng 2. Tìm trục đối xứng của một hình.Dạng 3. Kiếm tìm tập vừa lòng điểm.Dạng 4. Dùng phép đối xứng trục để dựng hình.BÀI 4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.Dạng 1. Tìm hình ảnh của một điểm, một mặt đường qua phép đối xứng tâm.Dạng 2. Chứng tỏ một hình H gồm tâm đối xứng.Dạng 3. Cần sử dụng phép đối xứng trọng tâm để dựng hình.BÀI 5. PHÉP QUAY.Dạng 1. Chứng tỏ điểm M’ là hình ảnh của điểm M vào một phép quay.Dạng 2. Tìm hình ảnh của một con đường thẳng, mặt đường tròn qua một phép quay.Dạng 3. Dựng hình bằng phép quay.BÀI 6. KHÁI NIỆM PHÉP DỜI HÌNH VÀ nhì HÌNH BẰNG NHAU.BÀI 7. PHÉP VỊ TỰ.Dạng 1. Xác định phép vị tự đổi mới điểm M mang lại sẵn thành điểm M’ cho sẵn.Dạng 2. Cần sử dụng phép vị tự để tìm tập phù hợp điểm.Dạng 3. Cần sử dụng phép vị tự nhằm dựng hình.BÀI 8. PHÉP ĐỒNG DẠNG.Dạng 1. Khẳng định các yếu tố cơ phiên bản của phép đồng dạng.Dạng 2. Tìm hình ảnh của một điểm M sang một phép đồng dạng.Dạng 3. Minh chứng hai hình H và H’ đồng dạng.Dạng 4. Tìm kiếm tập hợp những điểm M’ là ảnh của điểm M sang 1 phép đồng dạng.

CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN, quan tiền HỆ song SONG.BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.Dạng 1. Dạng toán lý thuyết.Dạng 2. Tìm kiếm giao con đường của nhị mặt phẳng.Dạng 3. Tra cứu giao điểm của đường thẳng cùng mặt phẳng.Dạng 4. Thiết diện.Dạng 5. Bố điểm thẳng hàng ba đường thẳng đồng quy.Dạng 6. Tìm tập thích hợp giao điểm của hai đường thẳng.BÀI 2. Hai ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ nhị ĐƯỜNG THẲNG song SONG.Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.Dạng 2. Chứng minh hai mặt đường thẳng tuy vậy song.Dạng 3. Tìm kiếm giao con đường của nhị mặt phẳng.Dạng 4. Bài tập ứng dụng.BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG tuy vậy SONG.Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.Dạng 2. Chứng tỏ đường trực tiếp a song song với mặt phẳng (P).Dạng 3. Tìm giao con đường của nhì mặt phẳng. Thiết diện qua 1 điểm và song song với một mặt đường thẳng.Dạng 4. Bài tập ứng dụng.BÀI 4. Nhị MẶT PHẲNG song SONG.Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết.Dạng 2. Chứng tỏ hai mặt phẳng tuy vậy song.Dạng 3. Tìm kiếm giao tuyến của nhì mặt phẳng cùng tìm thiết diện qua một điểm và song song cùng với một mặt phẳng.Dạng 4. Tra cứu thiết diện của lăng trụ, hình chóp cụt.Dạng 5. Bài bác tập áp dụng.BÀI 5. PHÉP CHIẾU tuy vậy SONG.Dạng 1. Vẽ hình màn trình diễn của một hình trong không gian.Dạng 2. Những bài toán tương quan đến phép chiếu tuy nhiên song.

CHƯƠNG 3. VECTƠ trong KHÔNG GIAN, quan liêu HỆ VUÔNG GÓC.BÀI 1. VECTƠ trong KHÔNG GIAN.Dạng 1. Trình diễn vectơ.Dạng 2. Đẳng thức vectơ.Dạng 3. Đồng phẳng của cha vectơ.Dạng 4. Kiếm tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ.BÀI 2. Nhì ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.Dạng 1. Tính góc giữa hai đường thẳng.Dạng 2. Chứng minh hai mặt đường thẳng vuông góc trong ko gian.BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.Dạng 1. Thắc mắc lý thuyết.Dạng 2. Chứng tỏ đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng. Từ đó suy ra ngoài đường thẳng vuông góc với con đường thẳng.Dạng 3. Xác định góc – hình chiếu – tính độ dài.Dạng 4. Thiết diện.BÀI 4. Nhì MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.Dạng 1. Thắc mắc lý thuyết.Dạng 2. Minh chứng hai mặt phẳng vuông góc.Dạng 3. Tính góc giữa hai phương diện phẳng.Dạng 4. Thiết diện.BÀI 5. KHOẢNG CÁCH.

Xem thêm: Quy Trình Công Nghệ Là Gì - Thời Đại Công Nghệ Trong Kỷ Nguyên Mới

Dạng 1. Khoảng cách từ một điểm đến lựa chọn đường thẳng.Dạng 2. Khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa mặt phẳng.Dạng 3. Khoảng cách giữa nhì mặt phẳng song song, khoảng cách từ con đường thẳng đến mặt phẳng.Dạng 4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo cánh nhau.