Bài 44 Hóa 8 – rèn luyện 8 – Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 151 SGK Hóa 8: Bài luyện tập 8 (Ôn tập chương 6)

Bài luyện tập 8 – Sách Hóa Lớp 8

Bài 1. Các kí hiệu sau cho bọn họ biết phần đông điều gì ?

Giải bài 1:

a) + Ở 200C độ tung của KNO3 là 31,6 g; Ở 1000C độ chảy của KNO3 là 246 g

+ Ở 200C độ chảy của CuSO4 là 20,7 g; Ở 1000C độ tan của CuSO4 là 75,4 g

b) Ở 200C cùng 1 atm độ tan của khí cacbonic là 1,73 g; Ở 600C với 1atm độ rã của khí cacbonic là 0,07 g

Bài 2. Bạn em đã pha loãng axit bằng phương pháp rót từ bỏ từ 20 g hỗn hợp H2SO4 1/2 vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau thời điểm pha loãng

b) Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp H2SO4 sau thời điểm pha loãng, biết dung nhờn này có cân nặng riêng là 1,1 g/cm3.

Bạn đang xem: Bài luyện tập hóa 8

Giải bài xích 2:

a) Khối lượng H2SO4 là: m = 10 g

Nồng độ tỷ lệ dung dịch H2SO4 sau lúc pha loãng là:

C% = 10/50 . 100% = 20%

b) Thể tích dung dịch H2SO4 là: V = 45,45 ml

Số mol của H2SO4 là: n = 0,102 mol

Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau lúc pha loãng:

Bài 3. Biết SK2SO4(200C)= = 11,1 g. Hãy tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch K2SO4 bão hòa ở ánh nắng mặt trời này.

Giải bài bác 3: Nồng độ tỷ lệ của dung dịch K2SO4 bão hòa ở ánh nắng mặt trời 200C là: (m hỗn hợp = m chất tan + m dung môi = 11,1 + 100 = 111,1 (g )


Quảng cáo


Bài 4. Trong 800 ml của một dung dịch gồm chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) yêu cầu thêm từng nào ml nước vào 200 ml dung chất dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1 M ?

Giải bài bác 4:a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp là:

CM = 0,2.1000/800 = 0,25 M

b. Thể tích nước đề nghị dùng:

– Số mol NaOH tất cả trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH = 0,25.200 / 1000 = 0,05 mol

Thể tích hỗn hợp NaOH 0,1 M bao gồm chứa 0,05 NaOH

Vdd = 0,05.1000 / 0,1 = 500 ml


Quảng cáo


Vậy thể tích nước đề nghị thêm là:

VH2O = 500 – 200 = 300 ml

Bài 5. Hãy trình diễn cách pha chế:

a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.

Xem thêm: Lý Thuyết Thứ Tự Thực Hiện Phép Tính Toán 6, Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.

*
a) khối lượng chất tung là:

m = 4.400 / 100 = 16 g

Khối lượng dung môi:

mdm = mdd – mct = 400 – 16 = 384 g

Cách pha chế: nên lấy 16 g CuSO4 khan (màu trắng) cho vô cốc tất cả dung tích 100 ml. Phải lấy 384 g nước đựng rồi đổ từ từ vào ly và khuấy kĩ mang lại CuSO4 rã hết. Ta được 400 g dung dịch CuSO4 4%

b) Số mol chất tan:

n = 300.3/1000 = 0,9 mol

Khối lượng của 0,9 mol NaCl

m = 58,5 x 52,65 (g)

Cách trộn chế:

Cân rước 52,65 g NaCl bỏ vào cốc thủy tinh. Đổ từ từ nước để vào và khuấy nhẹ đủ 300 ml. Ta được 300 ml dung dịch CuSO4 3M

Bài 6 trang 151 Hãy trình diễn cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%

b) 250 ml hỗn hợp NaOH 0,5 M từ hỗn hợp NaOH 2M

Giải bài 6:

a) cân nặng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO4 2%:

Khối lượng hỗn hợp CuSO4 thuở đầu có đựng 3 g CuSO4:

Khối lượng nước đề nghị pha chế là: mnước = 150 – 15 = 135 g

Pha chế: đem 15 g hỗn hợp CuSO4 20% vào ly thêm 135 g H2O vào và khuấy đều, được 150 g hỗn hợp CuSO4 2%

b) Số mol hóa học tan vào 250 ml dung dịch NaOH 0,5M

Thể tích hỗn hợp NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

Pha chế: Đong rước 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vô cốc chia độ bao gồm dung tích 500ml. Thêm khoan thai nước để vào cốc đến vạch 250 ml với khuấy các ta được 250 ml dung dịch 0,5M