Câu Đảo ngữ trong tiếng Anh có tính năng làm cho câu è cổ thuật bình thường trở nghe giống hệt như một câu hỏi. Đảo ngữ thường mở ra nhiều trong các đề thi như: IELTS, TOEIC, TOEFL cùng cả trong tiếp xúc hằng ngày. Câu Đảo ngữ là 1 phần khó vào đề thi, vì chưng đó hôm nay khansar.net xin gửi đến các bạn Tài liệu về câu Đảo ngữ trong giờ Anh cùng một trong những bài tập với đáp án bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: Bài tập câu đảo ngữ có đáp án


I. Giới thiệu về câu hòn đảo ngữ.

1. Đảo ngữ là gì?

Câu Đảo ngữ được hiểu đơn giản dễ dàng là câu có một thành phần nào kia được để trên vị trí đầu câu, làm cho cho cấu trúc thông thường xuyên bị đảo lộn. Yếu tắc được hòn đảo lên đầu câu hoàn toàn có thể là trạng từ, phó từ, trợ rượu cồn từ. Sau khi làm thao tác làm việc đảo ngữ, các thành phần không giống của câu cũng trở thành có sự vậy đổi.

Chúng ta sử dụng cấu trúc đảo ngữ khi muốn nhấn mạnh vào một trong những sự việc hay như là một chủ thể nào đó trong câu. Kết cấu đảo ngữ vừa rất có thể xuất hiện ở văn nói tầm trung hoặc văn viết trang trọng.

2. Các cấu tạo của câu Đảo ngữ.

Đảo ngữ với các trạng từ bỏ tần suất(thường là những trạng từ với nghĩa lấp định)

Never/Rarely/Seldom/Hardly/Little + Trợ động từ + chủ ngữ + Động từ

Ví dụ:

Peter rarely studies hard. => Rarely does Peter study hard.(Hiếm lúc Peter học hành chăm chỉ.) Đảo ngữ với câu điều kiện

Câu đk loại 1:


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN tức thì 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui lòng nhập tên của công ty
Số điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập không đúng
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký kết thành công. Shop chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui mắt click TẠI ĐÂY.


Should + S + V, S + will/should/may/shall + V…(Nếu như… thì …)

Ví dụ:


*

If the weather is nice tomorrow, we will go camping. => Should the weather be nice tommorrow, we will go camping.(Nếu sau này thời tiết đẹp nhất thì bọn họ sẽ đi cắm trại.)

Câu điều kiện loại 2:

Were S + lớn V/ Were S, S + would/could/might + V(Nếu như …. Thì …)

Ví dụ:

If I had money, I would buy that car. => Were I to lớn have money, I would buy that car.(Nếu tôi gồm tiền thì tôi đã sở hữu chiếc xe hơi đó.)

u đk loại 3:

Had + S + PII, S + would/should/might have PII(Nếu như … thì …)

Ví dụ:

If she hadn’t eaten this cake, she wouldn’t have had stomachache. => Had she not eaten this cake, she wouldn’t have had stomachache.(Nếu cô ấy không ăn uống chiếc bánh ấy thì cô ấy sẽ không biến thành đau bụng.)

Lưu ý:Đảo ngữ của câu đk thì chỉ hòn đảo ngữ ngơi nghỉ mệnh đề if, mệnh đề sau duy trì nguyên.

Đảo ngữ biểu đạt 2 hành động cùng xảy ra sát và sau đó nhau sau 1 lúc
No sooner… than Scarely… when Scarely… when Hardly… when…. + had + S + PII …+ S + Ved(ngay sau khoản thời gian …..)

Ví dụ:

No sooner had he come than she left. => Hardly had he come when she left.(Ngay sau khi anh ấy mang đến thì cô ấy rời đi.) Đảo ngữ với until

It was not … until that…: mãi cho đến khi

=> Not until + trợ động từ + S + V + that + …

Ví dụ:

It was not I became a mother that I knew how my mother loved me. => Not until did I become a mother that I knew how my mother loved me.(Mãi cho tới khi tôi làm người mẹ tôi mới biết mẹ yêu tôi cho nhường nào.) Hình thức đảo ngữ với phó tự chỉ phương pháp (trạng từ)

Phó trường đoản cú + trợ hễ từ + S + V

Ví dụ:

Beautifully did she sing.(Cô ấy đang hát vô cùng hay.)Hình thức hòn đảo ngữ với phó từ chỉ thời gian(With adverbs of time):

Phó tự + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

Very often have we tried to vày it but we fail.(Chúng tôi đã nỗ lực làm tương đối nhiều lần nhưng đa số thất bại.)Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ nơi chốn(With adverbs of place):

Phó tự + V + S

Ví dụ:

Here comes the fall.(Mùa thu sẽ tới đây.) Hình thức hòn đảo ngữ cùng với with now, thus, then, here, there

Chỉ được đảo ngữ khi nhà ngữ là danh từ, không hoán gửi khi chủ ngữ là đại từ.

Ví dụ:

There comes the bus. = There it comes.(Xe buýt sẽ tới rồi.)Đảo ngữ với so … that với such…. That

So adj/adv +trợ động từ + S+ that…(đến nỗi mà)

Ví dụ:

This book is so interesting that I’ve read it many times. => So interesting is this book that I’ve read it many times. (Cuốn sách này thú vị mang đến nỗi mà tôi gọi nó rất nhiều lần) Hình thức hòn đảo ngữ với NO cùng NOT
No+ N + trợ hễ từ+ S + Verb(inf)
Not any + N+ trợ hễ từ+ S+ verb(inf)

Ví dụ:

No books shall I lend you from now on. = Not any money shall I lend you from now on.Từ hiện giờ tôi vẫn không cho chính mình mượn bất cứ quyển sách như thế nào nữa. Hình thức hòn đảo ngữ với ONLY Only one: chỉ mộtOnly later: chỉ sau khiOnly in this way: chỉ bằng cách nàyOnly in that way: chỉ bằng cách kiaOnly then + trợ cồn từ+ S+ V: chỉ với sau khiOnly after+ N: chỉ sau khiOnly by V_ing / N: chỉ bằng cách này/ việc nàyOnly when + clause: chỉ khiOnly with + N: chỉ vớiOnly if+ clause: chỉ trường hợp nhưOnly in adv of time/ place: chỉ lúc/ởOnly …. +trợ hễ từ + S + V (câu 1 mệnh đề)hoặc Only … + S + V + trợ rượu cồn từ + S + V (câu 2 mệnh đề)

Ví dụ:

Only when I talked to her did I lượt thích her.(Chỉ khi tôi thủ thỉ với cô ấy thì tôi bắt đầu quý cô ấy.) Hình thức đảo ngữ với các cụm từ gồm No At no time: không một thời gian nàoOn no condition: ko với đk nàoOn no account : ko một lí bởi vì nàoUnder/ in no circumstances: ko một trường vừa lòng nàoFor no searson: không một vì sao nàoIn no way: không một biện pháp nàoNo longer: hiện nay không còn nữaNo where: ko một nơi nào

Ví dụ

No longer does he live next to lớn me.Bây tiếng anh ấy không hề là hàng xóm của mình nữa. Hình thức hòn đảo ngữ cùng với Not only… but… also….

Not only + trợ hễ từ + S + V + but… also….(không rất nhiều mà còn)

Ví dụ:

Not only is he good at History but he also sings very beautifully.(Không phần lớn anh ấy giỏi lịch sử nhiều hơn hát cực kỳ hay) Hình thức đảo ngữ nhấn mạnh vấn đề tính từ:

Trong tiếng Anh rất có thể đảo tính từ, các tính ngữ làm cho C (bổ ngữ) của “to be” ra trước để thừa nhận mạnh, đồng thời đảo “to be” ra trước S (chủ ngữ).

Ví dụ:

The probem is easy. => Easy is the problem.Vấn đề này rất đối chọi giản. Hình thức đảo ngữ nhấn mạnh động từ.

Trong tiếng Anh hoàn toàn có thể nhấn to gan lớn mật động từ ngơi nghỉ thì bây giờ đơn với quá khứ đơn bằng phương pháp thêm trợ cồn từ sinh hoạt dạng tương ứng với thì

Ví dụ

I stayed at home yesterday. => I did stay at trang chủ yesterday.Tôi đã ở nhà cả ngày hôm qua.

II. Bài tập đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh.

Exercise 1: Viết lại các câu sau với kết cấu đảo ngữ bắt đầu bằng Only

1.He only thought about having a holiday abroad after he retired.

=> Only __________________________________________________________.

2. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.

=> Only __________________________________________________________.

3. It wasn’t until last week that the Agriculture Minister admitted defeat.

=> Only __________________________________________________________.

4. I understood Hamlet only after seeing it on the stage.

=> Only __________________________________________________________.

5. They didn’t get round to business until they had finished eating.

=> Only __________________________________________________________.

6. They had to wait for twelve hours before their flight left.

=> Only __________________________________________________________.

7. I didn’t realize who he was until later.

=> Only __________________________________________________________.

8. The door could not be opened without using force.

=> Only __________________________________________________________.

9. I won’t agree until Tom’s apologized.

=> Only __________________________________________________________.

10.The only way you can become a good athlete is by training hard every day.

=> Only __________________________________________________________.

Exercise 2: Viết lại các câu sau với kết cấu đảo ngữ của câu điều kiện

1. If the salary were high, the job would be worth doing.

=> Were ___________________________________________________________.

2. Would you visit me if I were sent to lớn prison?

=> Were ___________________________________________________________.

3. I didn’t see the signal, so I didn’t stop.

=> Had___________________________________________________________.

4. If I were rich, I could afford lớn buy an expensive car.

=> Were ___________________________________________________________.

5. If I were you, I would tell him the truth.

=> Were ___________________________________________________________.

6. If he weren’t busy right now, he could help them.

=> Were ___________________________________________________________.

7. If she had said sorry, he wouldn’t have been angry.

=> Had___________________________________________________________.

8. If the computer hadn’t broken down & I wouldn’t have had lớn stop my work.

=> Had___________________________________________________________.

9. If he hadn’t been angry, I would have said something.

=> Had___________________________________________________________.

10. If his friends hadn’t been late, they wouldn’t have missed the train.

=> Had___________________________________________________________.

Exercise 3: Viết lại những câu sau với kết cấu đảo ngữ So/Such

1. The weather is so beautiful that we decided to go to the beach.

=> So__________________________________________________________________.

2. He is so strong that he can lift the box.

=> So__________________________________________________________________.

3. He is such a lazy boy that no one likes him.

=> Such________________________________________________________________.

4. He ate so much food that he became ill.

=> So__________________________________________________________________.

5. It is such hot coffee that I can’t drink it.

=> Such________________________________________________________________.

6. He bought so many books that he didn’t know where lớn put them.

=> So__________________________________________________________________.

7. She has such a soft voice that everyone likes her.

=> Such________________________________________________________________.

8. This book is so boring that I couldn’t finish it.

=> So__________________________________________________________________.

9. He was such a fast speaker that we couldn’t understand him.

=> Such________________________________________________________________.

10. She was so tired that she fell asleep in the armchair.

=> So__________________________________________________________________.

Exercise 4: Viết lại các câu sau với cấu tạo đảo ngữ của các câu điều kiện

If you need some more money, take an extra 200.If I were your father, I would insist you practice harder.If my girlfriend calls, please let me know right away.If I had thought of the right words, I would have told them what I was thinking!If I were a rich kid, I would not have to worry about anything.If they run out of tickets, we will have khổng lồ go lớn another theater.If you change your mind, let us know.If you had known my mom, you would have thought she was crazy tooIf you had heard her singing, you would have laughed too.If I were a celebrity, I could buy any bag I want.

III. Đáp án bài xích tập đảo ngữ trong tiếng Anh.

EX 1:

Only after he retired did he think about having a holiday abroadOnly when I got trang chủ did I realize how dangerous the situation had been.Only until last week did the Agriculture Minister admit defeatOnly after seeing Hamlet on the stage did I understand it.Only until they had finished eating did they get around to lớn business.Only after they had waited for 12 hours did their flight leave.Only later did I realize who he was.Only using force could the door be opened.Only until Tom’s apologized will I agree.Only by training hard every day can you become a good athlete.

EX 2:

Were the salary high, the job would be worth doing.Were I sent lớn prison would you visit me?Had I seen the signal I would have stopped.Were I rich & I could afford to lớn buy an expensive car.Were I you, I would tell him the truth.Were he not busy right now, he could help them.Had she said sorry, he wouldn’t have been angry.Had the computer not broken down và I wouldn’t have had lớn stop my work.Had I he not been angry, I would have said something.Had his friends not been late, they wouldn’t have missed the train.

EX 3:

So beautiful is the weather that we decided to lớn go to the beach.So strong is he that he can lift the box.Such a lazy boy is he that no one likes him.So much food did he eat that he became ill.Such hot coffee is it that I can’t drink it.So many books did he buy that he didn’t know where lớn put them.Such a soft voice does she has that everyone likes her.So boring is this book that I couldn’t finish it.Such a fast speaker was he that we couldn’t understand him.So tired was she that she fell asleep in the armchair.

EX 4:

Should you need some more money, take an extra 200.Were I your father, I would insist you practice harder.Should my girlfriend call, please let me know right away.Had I thought of the right words, I would have told them what I was thinking!Were I a rich kid, I would not have to lớn worry about spending anything.Should they run out of tickets, we will have lớn go lớn another theater.Should you change your mind, let us know.Had you known my mom, you would have thought he was crazy too.Had you heard her singing, you would have laughed too.Were I a celebrity, I could get buy any bag I want.

Xem thêm: 100+ Tên Ở Nhà Cho Bé Trai Tiếng Anh Cho Bé Trai Hay Và Ý Nghĩa Nên Đặt Nhất

Các chúng ta nhớ có tác dụng nhiều bài xích tập về Đảo ngữ nhằm thành thạo phần này nha. Đây là nội dung lộ diện khá phổ cập trong đề thi và văn bản rất phức tạp. Chúc chúng ta học tập vui vẻ.