Câu tường thuật là 1 điểm ngữ pháp đặc biệt trong giờ Anh, xuất hiện thêm nhiều trong các bài thi với kiểm tra. Vậy làm thế nào để cầm rõ những dạng thắc mắc và bài tập hay mở ra về Câu tường thuật trong tiếng Anh?

Hôm ni khansar.net sẽ cung ứng đến chúng ta các dạng thắc mắc và bài xích tập cơ bản, nâng cao về câu tường thuật hay lộ diện trong bài bác thi để chúng ta luyện tập thêm.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật lớp 9 có đáp án

Bạn đang xem: bài bác tập câu trần thuật lớp 9 có đáp án

Nội dung chính:2. Các dạng câu hỏi và bài xích tập về câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh3. Bài xích tập về câu tường thuật, tất cả kèm đáp án

1. Câu tường thuật giờ đồng hồ anh là gì?

Chúng ta cùng ôn lại một trong những kiến thức cơ bạn dạng về câu tường thuật trước lúc bước vào những dạng thắc mắc cũng như bài tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng phương pháp sử dụng cấu trúc câu tường thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said khổng lồ Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come khổng lồ my house without prior notice.” May’s colleague said khổng lồ her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vị this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite & courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to lớn him: “Please lend me your car to carry this cargo to lớn the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t bởi vì anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you khổng lồ school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to lớn take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What vì chưng you plan lớn buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to lớn you as soon as possible,” the clerk said to lớn him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people lớn come to my birthday party.” My brother said lớn me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said lớn her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning lớn go khổng lồ school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted lớn know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come khổng lồ the concert to lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to lớn her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come lớn see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to me

The neighbor told me ……………………………

28. “What bởi you want to lớn cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning khổng lồ go to lớn the beach.

4. The clerk told Lisa to bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not lớn come lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could vày that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him to lend her his oto to carry that cargo khổng lồ the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not lớn stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to bởi anything worse.

13. She told Jack that she would take him to lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned to buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people to come lớn his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning lớn study in Australia.

21. Britain’s mother wanted lớn know if he was planning to lớn go to school by train.

22. March’s mother told him not lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me to lớn come to the concert to see her show.

24. Mary’s father told her not to lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to lớn see me the day before.

26. The neighbor told me not lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted to lớn cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

Xem thêm: Nghe Nhạc Hay Em Yêu Cây Xanh Beat, Tải Bài Hát Em Yêu Cây Xanh Beat Mp3

30. John advised Anna to bởi vì well everything that her monster had requested.

Trên đây là toàn cục kiến thức về các dạng thắc mắc và bài tập về Câu tường thuật chi tiết nhất cơ mà khansar.net vẫn tổng hợp. Câu tường thuật là điểm ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, bởi vậy mà chúng ta nên luyện tập thường xuyên. Chúc các bạn học tốt!