Tài liệu gồm 65 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Toán 11).

Bạn đang xem: Bài tập dãy số

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.Dạng 1. Chứng minh đẳng thức.Dạng 2. Chứng minh bất đẳng thức.Dạng 3. Chứng minh một tính chất.Dạng 4. Một số bài toán khác.

BÀI 2. DÃY SỐ.Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số.Dạng 2. Tính tăng giảm và bị chặn của dãy số.

BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.Dạng 1. Xác định cấp số cộng, công sai và số hạng của cấp số cộng.Dạng 2. Tính tổng các số hạng trong một cấp số cộng.Dạng 3. Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng.Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng).

BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)

Dạng 1. Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp số nhân.Dạng 2. Tính tổng của cấp số nhân.Dạng 3. Các bài toán thực tế.

Tải tài liệu
*

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Tài liệu ôn thi HSG Quốc gia môn Toán chủ đề dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh


6 Tháng Một, 2022Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Tài liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Các dạng bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân


1 Tháng Mười Hai, 2021Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Phương pháp quy nạp với các bài toán phổ thông – Nguyễn Mỹ Lệ


2 Tháng Ba, 2021Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Tài liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Bài tập phương pháp quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân


27 Tháng Mười Hai, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Nguyễn Bảo Vương


14 Tháng Mười Một, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Dãy số và các bài toán về dãy số


11 Tháng Chín, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Tài liệu HSG Toán THPT, Toán 11
Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân


7 Tháng Tám, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

168 câu vận dụng cao dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân ôn thi THPT môn Toán


1 Tháng Tám, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp số cộng – cấp số nhân


6 Tháng Sáu, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Tổ hợp và xác suất, Toán 11
Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Phương pháp quy nạp toán học – Nguyễn Hữu Điển


22 Tháng Năm, 2020Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân, Toán 11
TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓATìm kiếm cho:
BÀI VIẾT MỚI NHẤT