Tài liệu tất cả 65 trang, được biên soạn bởi thầy giáo trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân một số loại và phương thức giải bài xích tập hàng số, cung cấp số cùng và cung cấp số nhân, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học lịch trình Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Toán 11).

Bạn đang xem: Bài tập dãy số

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.Dạng 1. Minh chứng đẳng thức.Dạng 2. Minh chứng bất đẳng thức.Dạng 3. Chứng minh một tính chất.Dạng 4. Một trong những bài toán khác.

BÀI 2. DÃY SỐ.Dạng 1. Search số hạng của hàng số.Dạng 2. Tính tăng bớt và bị chặn của hàng số.

BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.Dạng 1. Xác định cấp số cộng, công sai cùng số hạng của cấp số cộng.Dạng 2. Tính tổng những số hạng trong một cung cấp số cộng.Dạng 3. Chứng minh một hệ thức trong cung cấp số cộng.Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng).

BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Sông Núi Nước Nam (Nam Quốc Sơn Hà)

Dạng 1. Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cung cấp số nhân.Dạng 2. Tính tổng của cấp số nhân.Dạng 3. Những bài toán thực tế.

tải tài liệu
*

Dãy số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân

Tài liệu ôn thi HSG tổ quốc môn Toán chủ thể dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh


6 mon Một, 2022Dãy số - cung cấp số cộng và cấp số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân

Các dạng bài bác tập hàng số, cấp cho số cùng và cấp số nhân


1 mon Mười Hai, 2021Dãy số - cấp số cộng và cấp cho số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân

Phương pháp quy hấp thụ với các bài toán rộng rãi – Nguyễn Mỹ Lệ


2 tháng Ba, 2021Dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
*

Dãy số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân

Bài tập cách thức quy hấp thụ toán học, hàng số, cấp cho số cùng và cấp số nhân


27 mon Mười Hai, 2020Dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân, Toán 11
*

Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân

Chuyên đề hàng số, cung cấp số cộng và cung cấp số nhân – Nguyễn Bảo vương


14 tháng Mười Một, 2020Dãy số - cấp cho số cùng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

Dãy số và những bài toán về dãy số


11 mon Chín, 2020Dãy số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân, tư liệu HSG Toán THPT, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cùng và cấp số nhân

Hướng dẫn giải những dạng toán hàng số, cấp cho số cùng và cấp số nhân


7 mon Tám, 2020Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân

168 câu vận dụng cao dãy số, cấp cho số cộng và cấp số nhân ôn thi thpt môn Toán


1 mon Tám, 2020Dãy số - cấp cho số cộng và cấp số nhân, Toán 11
Dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân

Tổng ôn tập TN thpt 2020 môn Toán: Phép đếm – cấp số cùng – cấp số nhân


6 tháng Sáu, 2020Dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân, tổ hợp và xác suất, Toán 11
Dãy số - cấp cho số cùng và cấp số nhân

Phương pháp quy nạp toán học tập – Nguyễn Hữu Điển


22 mon Năm, 2020Dãy số - cấp số cùng và cấp số nhân, Toán 11
TÌM KIẾM THEO TỪ KHÓATìm tìm cho:
BÀI VIẾT MỚI NHẤT