Câu bị độnglà 1 trong các những kết cấu cơ phiên bản về hành trình đoạt được đề thi TOEIC. Những bài tập Câu tiêu cực – Passive voice có đáp án theo từng thì để các bạn vừa học vừa thực hành làm bài xích tập gồm đáp án cụ thể dễ tiếp thu hơn.

Bạn đang xem: Bài tập future simple passive


I. Câu bị động là gì?

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành động hơn là hành vi đó. Theo mỗi thì áp dụng thì cấu trúc của câu thụ động cũng biến hóa theo.

Câu bị động là một trong trong những kết cấu cơ phiên bản không thể quăng quật qua nếu bạn đang vào hành trình chinh phục những đỉnh cao mới vào TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Thuộc khansar.net tham khảo thêm cấu trúc này nhé.

Câu bị động (Passive Voice)được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu tác động ảnh hưởng của hành vi hơn là bản thân hành vi đó. Thời của rượu cồn từ nghỉ ngơi câu bị động phải tuân theo thời của đụng từ nghỉ ngơi câu chủ động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có kết cấu câu dữ thế chủ động là:

S + V + O

2. Phương pháp Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì nào thì phân tách tobe theo thì đó mà các bạn cùng khám phá dưới đây.


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN ngay 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui tươi nhập tên của khách hàng
Số năng lượng điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hứa
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp tư vấn viên vui lòng click TẠI ĐÂY.


Nếu câu bao gồm động từ cùng hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì thường sẽ cần sử dụng tân ngữ đó đưa thành chủ ngữ bị động. Vào trường thích hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ con gián tiếp.


*

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

3. Tuy nhiên, chúng ta cần để ý 2 điểm sau:

a. Nếu như S – chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không nên đưa vào câu bị động

Ví dụ:

Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe pháo máy của mình đêm qua). ➤ My motorbike was stolen last night. (Xe vật dụng của tôi đã trở nên lấy trộm tối qua.)

b. Nếu như là tín đồ hoặc vật

➤ Trực tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng chuyển sang thụ động sẽ sử dụng ‘by’

She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ loại gián tiếp khiến ra hành vi thì sử dụng ‘with’

A door is opened with a key

II. Câu bị động trong 4 thì cơ bản

bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn và quá khứ đơn

1. Câu thụ động thì hiện tại

ThìChủ độngBị động
Hiện tại đơnS + V + OMy mother often washes dishes.S + be + V3 (+ by Sb/ O)Dishes are often washed by my mother.
Hiện trên tiếp diễnS + am/ is/ are + Ving + OShe is making a cake.S + am/ is/ are + being + V3 (+ by Sb/ O)A cake is being made by her.
Hiện tại trả thànhS + have/ has + V3 + OHe has washed his oto for hours.S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)His oto has been washed by him for hours.

2. Câu tiêu cực thì thừa khứ

ThìChủ độngBị động
Quá khứ đơnS + V-ed + OMy mother bought that washing machine in 2010.S + was/were + V3 (+ by Sb/ O)That washing machine was bought by my mother in 2010.
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + Ving + OYesterday morning she was cutting the grass.S + was/were + being + V3 (+ by Sb/ O)The grass was being cut by her yesterday morning.
Quá khứ hoàn thànhS + had + V3 + OShe had cooked lunch before leaving.S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)Lunch had been cooked by her before she left.

3. Câu bị động thì tương lai

Bài tập câu thụ động thì sau này đơn

ThìChủ độngBị động
Tương lai đơnS + will V + OI will feed the dogs.S + will be + V3 (+ by Sb/ O)The dogs will be fed.
Tương lai tiếp diễnS + will be + Ving + OI will be washing dishes this time tomorrow.S + will be + being + V3 (+ by Sb/ O)Dishes will be being washed by me this time tomorrow.
Tương lai trả thànhS + will have + V3 + OThey will have completed the assignment by the kết thúc of January.S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)The assignment will have been completed by the over of January.

4. Câu bị động sử dụng động tự khuyết thiếu

Riêng với động từ khuyết thiếu, phương pháp của câu bị động gồm sự khác hoàn toàn một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

This must be done before Christmas.

Dạng đặc biệt:

Need + Ving = Need khổng lồ be + V3


*
Các dạng quan trọng câu bị động

III. Bài tập câu bị động( PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Chuyển các câu sau quý phái thể bị động.

The waiter brings me this dish.Our friends send these postcards to lớn us.Their grandmother told them this story when they visited her last week.Tim ordered this train ticket for his mother.She showed her ticket khổng lồ the airline agent.Jim baked this cake yesterday.They are going lớn buy a new apartment next year.The siêu thị assistant handed these boxes lớn the customer.The board awarded the first prize to the reporter.Have you sent the Christmas cards khổng lồ your family?The committee appointed Alice secretary for the meeting.Tom will give Anna a ride to school tomorrow.They keep this room tidy all the time.We gave Ann some bananas & some flowers.They moved the fridge into the living room.

Nếu các bạn đang chạm chán khó khăn trong quá trình ôn luyện thi IELTS sắp tới tớiHãy xem thêm ngay 07 khóa huấn luyện và đào tạo IELTS VIETOP nhé!

Ngoài ra Ưu đãi Voucher 1.000.000đ cho mình học đăng kí support TẠI ĐÂY

Exercise 2: gửi các câu hỏi sau lịch sự thể bị động.

When will you vày the work?How are you going to khuyễn mãi giảm giá with this problem?How bởi vì you spend this amount of money?I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.How did the police find the lost man?

Exercise 3: đến dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để chế tạo ra thành một bài xích IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.


*
bài tập câu bị động
The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, và cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. Lớn be exact, concrete (10-consist)_______________ of 1/2 gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Xem thêm: Biểu Thức Tính Điện Tích Của Tụ Điện, Giải Bài Tập Vật Lí 11

Đáp án bài bác tập câu bị động (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought lớn me by the waiter.These postcards are sent khổng lồ us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown khổng lồ the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to lớn be bought next year.The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant.The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride khổng lồ school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas & some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going khổng lồ be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

khansar.net