Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài xích tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập các thì trong tiếng AnhMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập sáng tỏ hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn (II)
Trang trước
Trang sau

Bài tập tách biệt hiện tại chấm dứt và thừa khứ đơn

Tương ứng cùng với từng bài bác trong loạt bài xích Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ hỗ trợ cho chúng ta phần bài tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này giúp bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn các phần kim chỉ nan đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Trước khi làm cho Bài tập khác nhau hiện tại ngừng và quá khứ đơn trong tiếng Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ đồng hồ Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo trên chương: Phân biệt hiện tại tại dứt và thừa khứ đơn trong giờ đồng hồ Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm xong xuôi bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập rành mạch hiện tại chấm dứt và thừa khứ đơn:

Sau khi làm ngừng mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn bấm vào vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are you underlined parts of these sentences right or wrong? Correct them where necessary.
1I"ve lost my key. I can"t find it anywhere.Ok
2Have you eaten a lot of sweets when you were a child?Did you eat
3I"ve bought a new car. You must come & see it............
4I"ve bought a new oto last week. ...........
5When have you been yesterday evening?...........
6Lucky has left school in 1999............
7I"m looking for Mike. Have you seen him?...........
8Have you been khổng lồ Paris? "Yes, many times"...........
9I"m very hungry. I haven"t eaten much today............
10When has this book been published............
Hiển thị đáp án
3. OK

4. I bought

5. Where were you

6. Lucy left school

7. OK

8. OK

9. OK

10. When was this book published?


Bài 2: Make sentences from the words in brackets.Use the present perfect or past simple.

1. (it/not/rain/this week) It hasn"t rained this week.

2. (the weather/be/cold/recently) The weather ..........

3. (it/cold/last week) It ..........

4. (I /not/read/a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/not/read/a newspaper today) I ..........

6. (Emily/earn/a lot of money/this year) .............

7. (she/not/ earn/so much/ last year) .............

8. (you/ have/a holiday recently?) .............


2. The weather has been cold recently

3. It was cold last week

4. I didn"t read a newspaper yesterday

5. I haven"t read a nespaper today

6. Emily has earned a lot of money this year

7. She didn"t earn so much last year

8. Have you had a holiday recently?


Bài 3: Put the verb into the correct from present perfect or past simple.

1. I don"t know where Lisa is. Have you seen (yoo/see) her?

2. When I ... (get) home last night, I ... (be ) very tired & I ... (go) straight to bed.

3. A: ... (you/finish) painting the bedroom?

B: Not yet. I"ll finish it tomorrow.

4. George ... (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark ... (work) in a bank for 15 years. Then he gave ip up.

6. Molly lives in Dublin. She ... (live) there all her life.

7. A: ... (you/go) to the cinema last night?

B: Yes, but it ... (be) a mistake. The film ... (be) awful

8. My grandfather ... (die) before I was born. I ... (never/meet) him.

9. I don"t know Carol"s husband. I ... (never/meet) him.

10. A: Is Martin here? B: No, he ... (go) out.

A: When exactly ... (he/go) out? B: About ten minutes ago.

11. A: Where vày you live? B: In Boston.

A: How long ... (you/lve) there? B: Five years

A: Where ... (you/like) before that? B : In Chicago.

A: & how long ... (you/like) in Chicago? B: Tow years.


2. Got…was…went

3. Have you finished

4. Wasn"t

5. Worked

6. Has lived

7. Did you go…was.was

8. Died…never met

9. Have never met

10. Has gone

11. Have you lived…did you live…did you live


Bài 4: Write sentences about yourself using the ideas in brackets.

1. (something you haven"t done today) I haven"t eaten any fruit today.

2. (something you haven"t done today) ...............

3. (something you didn"t vì chưng yesterday) ...............

4. (something you did yesterday evening) ...............

5. (something you haven"t done recently) ...............

6. (something you"ve done a lot recently) ...............

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. I haven"t bought anything today

3. I dindn"t watch TV yesterday

4. I want out with some friends yesterday evening

5. I haven"t been to the cinema recently

6. I"ve read a lot of books recently


Đã có phầm mềm khansar.net trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay áp dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp giờ Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Độ Rộng Kênh Wifi Là Gì ? Cách Tối Ưu Kênh Truyền Wifi Độ Rộng Kênh 20 Mhz Hay 40 Mhz Của Router Là Gì

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/khansar.netteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.khansar.net để liên tiếp theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của chúng tôi.