Hiệu suất trong tổng hợp NH3 hóa học lớp 11 với khá đầy đủ lý thuyết, cách thức giải và bài tập có giải thuật cho tiết để giúp học sinh nắm được công suất trong tổng phù hợp NH3 


I. Cách thức giải

Phương pháp

Thực tế, do một vài nguyên nhân, một số phản ứng hóa học xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là công suất phản ứng (H%) dưới 100%. Có các cách tính sau:

Nếu là hóa học tham gia: H% = mpư/mbđ. 100%

Nếu là sản phẩm: H% = mtt/mltđ. 100%

*

II. Ví dụ

Bài 1:Trong bình làm phản ứng tất cả chứa hỗn hợp khí A gồm 10 mol N2và 40 mol H2ở nhiệt đô 00C cùng 10 atm. Sau thời điểm Phản ứng tổng phù hợp NH3, lại chuyển bình về 00C. Biết rằng gồm 60% hidro tham gia phản ứng

a) Tính số mol các khí vào bình sau phản nghịch ứng.

Bạn đang xem: Bài tập hiệu suất phản ứng tổng hợp nh3

b) Tính áp suất vào bình sau phản ứng

Trả lời

Phản ứng tổng phù hợp NH3xảy ra theo tỉ lệ thành phần :

nN2: nH2= 1 : 3

Bài mang đến : nN2: nH2= 10 : 40 = 1 : 4. Vậy H2dư nhiều hơn.

Phải phụ thuộc vào số mol N2phản ứng để tính số mol NH3:

a) Phương trình bội nghịch ứng :

N2+ 3H2⇌ 2NH3


Số mol ban đầu: 10400 mol

Số mol phản bội ứng: 82416mol

Số mol sau pư: 21616mol

Vậy số mol các khi trong bình sau phản ứng là : 4 mol N2; 16 mol H2; 12 mol NH3.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Về Từ Vựng Tiếp Theo 146, Soạn Văn 9 Siêu Ngắn: Tổng Kết Về Từ Vựng

2 + 16 + 16 = 34 mol

b) tổng thể mol khí vào bình ban sơ : 10 + 40 = 50 mol

Vì PV + nRT mà ở đây VB, TB ko đổi, buộc phải ta có

Ps/Pđ= ns/nđ=> ps= 34.10/50 = 6,8 atm

Bài 2:Để pha chế 68g NH3cần lấy từng nào lít N2và H2ở đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 20%.

Trả lời

N2+ 3H2⇌ 2NH3

Vì công suất phản ứng (1) là 20% nên thực tiễn cần :

Thể tích N2(đktc) là : 2.22,4/20% = 22,4 lít

Thể tích H2(đktc) là : 6.22,4/20% = 672 lít


412
chia sẻ:
tải tài liệu
« bài bác kế sau Bài tiếp đến »

Có thể bạn quan tâm


Bài viết tất cả lượt coi cao


THÔNG TIN VIETJACK
LIÊN KẾT
TẢI ỨNG DỤNG
gmail.com
thông tin ×
×
Trải nghiệm miễn tầm giá Hỏi đáp với phầm mềm VietJack !
*

*

Tiếp tục thực hiện web!
*

đề nghị nhiều nhân tài hơn với tiện ích VietJack. Hỏi đáp miễn tầm giá với gia sư. Thi online với hàng trăm ngàn bộ đề chuẩn.
coi bằng ứng dụng liên tiếp sử dụng web!
Đăng nhập vào hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
tài khoản Google
chúng ta cũng có thể sử dụng tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
lưu mật khẩu
các bạn quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký kết ngay
Đăng cam kết vào hệ thống
×
tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
Đăng ký kết
Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục thông tin tài khoản
×
khôi phục
Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập ngay