Trả lời câu hỏi 1 bài xích 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng minh rằng tứ giác ABCD bên trên hình 100 cũng là một hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài tập hình thoi lớp 8

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cánh cắt nhau tại O (h.101)...

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy minh chứng dấu hiệu nhận ra 3.

Xem giải mã


bài bác 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo cánh của một hình thoi bằng 8cm cùng 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

Xem lời giải


bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Minh chứng rằng những trung điểm của tư cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.

Xem giải mã


bài xích 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng các trung điểm của tư cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật

Xem giải thuật


bài bác 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm

Xem giải mã


bài xích 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa ngõ xếp, có những thanh sắt kẽm kim loại dài bàng nhau cùng được liên kết...

Xem thêm: Hồ Xuân Hương Là Ai ? Tiểu Sử Của "Bà Chúa Thơ Nôm" Lừng Danh

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.