*

*

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 4 (trang 51 SGK Hóa 10)

Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) vào bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 51

a) Hãy nêu những tính chất sau của nguyên tố:

– Tính kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.

– Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng cùng tính chất của nó.

b) so sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với mãng cầu (Z = 11) và Al (Z = 13).

Lời giải:

a) Cấu hình electron của Mg:1s22s22p63s2.

hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ với Mg(OH)2là bazơ.

b) Na:1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

– có 1, 2, 3 electron ở lớp xung quanh cùng buộc phải là kim loại.

– Tính kim loại giảm dần Na, Mg, Al.

Xem thêm: Yêu Cầu Sử Dụng Ngôn Ngữ Báo Chí Có Gì Khác So Với Ngôn Ngữ Văn Học?

– Tính bazơ giảm dần NaOH,Mg(OH)2, Al(OH)3.

Xem toàn bộGiải Hóa 10: bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học