giải bài 1, 2, 3 trang 37; bài xích 4, 5, 6, 7, 8 trang 38 SGK Hóa lớp 11: Amoniac với muối amoni – Chương 2.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 bài 8

Bài 1. Mô tả và lý giải hiện tượng xẩy ra trong thí nghiệm minh chứng rằng ammoniac tan những trong nước.

Giải bài bác 1: Nạp đầy khí NH3 vào trong bình thủy tinh vào suốt, bít bình bởi ống cao su đặc có ống chất liệu thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần dần ống thủy tinh vào một trong những chậu thủy tinh cất nước có pha vài giọt dung dịch phenolphtalein, ta thấy nước vào chậu phun vào trong bình thành các tia color hồng. Đó là vì khí NH3 tan nhiều trong nước làm sút áp suất vào bình và nước bị hút vào bình. Tia nước tất cả màu hồng minh chứng dung dịch bao gồm tính bazơ

Bài 2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau đây và viết những phương trình hóa học:

*

Biết rằng A là hợp hóa học của nitơ.

Giải bài 2: Chọn A: NH3; B: NH4Cl; C: NH4NO3; D: N2

PTHH:

*

*

Bài 3. Hiện nay, để cấp dưỡng ammoniac, bạn ta pha chế nitơ với hiđro bằng cách chuyển hóa tất cả xúc tác một hỗn hợp tất cả không khí, tương đối nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản bội ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro cùng cacbon đioxit. Để loại khí oxi cùng thu khí nitơ, người ta đốt khí metan vào một thiết bị kín đáo chứa không khí.

Hãy viết các phương trình chất hóa học của phản ứng pha chế hiđro, nhiều loại khí oxi với tổng thích hợp khí ammoniac.

Đáp án bài xích 3: CH4 + 2H2O →t0,xt CO2 + 4H2

CH4 + 2O2 (kk) →t0 CO2 + 2H2O nên sót lại N2


Quảng cáo


N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Bài 4: Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sẽ dùng.

Hướng dẫn: Để phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4, hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử thứu tự là: dd BaCl2, dd NaOH.

Bài 5. Muốn cho thăng bằng của bội phản ứng tổng thích hợp amoniac chuyển dời sang phải, cần được đồng thời:

A. Tăng áp suất và tang nhiệt độ độ.

B. Sút áp suất và giảm nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Bớt áp suất với tang nhiệt độ độ.

Chọn đáp án C


Quảng cáo


Bài 6 trang 38: Trong làm phản ứng nhiệt độ phân những muối NH4NO2 với NH4NO3, số oxi hóa của nitơ thay đổi như nuốm nào ? Nguyên tử nitơ vào ion làm sao của muối đóng vai trò chất khử với nguyên tử nitơ trong ion làm sao của muối nhập vai trò chất oxi hóa ?

Giải bài 6: NH4NO2 →t0 N2 + 2H2O;

NH4NO3 →t0 N2O + 2H2O

N bao gồm số thoái hóa +3 và +5 trong NO2– và NO3– : nhập vai trò hóa học oxi hóa.

N tất cả số lão hóa -3 vào NH4+: nhập vai trò chất khử.

Bài 7. ( Hóa 11 trang 38) Cho hỗn hợp NaOH dư vào 150,0 ml hỗn hợp (NH4)2SO4 1,00 M, nấu nóng nhẹ.

a) Viết phương trình chất hóa học ở dạng phân tử cùng dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu gọn.

Đáp án: a) n(NH4)2S04 = 0.15 . 1 = 0.15 mol => nNH+ = 0.3 mol

(NH4)2S04 + 2NaOH -> Na2S04 + 2NH3↑ + 2H20

NH4+ + OH– -> NH3↑ + H20

0,3 mol 0,3 mol

Vậy VNH3 = 0,3.22,4 = 6,72l

b) Thể tích NH3 chiếm được (đktc): 6,72 lít.

Xem thêm: Tuyển Tập Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 12 Có Đáp Án 12 Có Đáp Án Và Lời Giải

Bài 8. Phải dùng từng nào lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro nhằm điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng công suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo làm việc đktc.