Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH
Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 20

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Phương trình phân tử với ion xảy ra trong hỗn hợp :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không tồn tại phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O

khansar.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp khansar.net
Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 109 Sgk Hóa 8 : Tính Chất, Top 15 Hóa Lớp 8 Bài 1 Trang 109 2022

Cảm ơn bạn đã áp dụng khansar.net. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.