b) Thể tích tương đối của 3,3 gam hóa học khí X bởi thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). 
Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 95

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) (M_A = 2,07.M_KK)

b) 

(egingathered n_X = n_O2 = frac1,7632 = ,?,(mol) hfill \ M_X = fracm_Xn_X hfill \ endgathered )


Lời giải đưa ra tiết

a) MA = dA/KK x ( overlineM_KK) = 2,07 x 29,0 = 60,0 (g/mol).

b) Trong cùng điều kiện, thể tích khí tỉ lệ thành phần thuận với số mol khí:

VX = ( V_O_2) => nX = ( n_O_2) = ( frac1,7632) = 0,055 mol

=> MX = ( frac3,30,055) = 60 (g/mol) 

khansar.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp khansar.net
Xem thêm: Tứ Đại Mỹ Nhân Việt Nam Xưa Và Nay, Tứ Đại Mỹ Nhân Sài Gòn Xưa Gồm Những Ai

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng khansar.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép khansar.net giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.