Giải bài xích tập Hóa 12 bài bác 23 được soạn chi tiết, bao gồm xác, khá đầy đủ các bài xích tập trong sách giáo khoa trang 103.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 12 trang 103

Soạn Hóa 12: rèn luyện Điều chế sắt kẽm kim loại và sự nạp năng lượng mòn kim loại giúp các bạn học sinh rất có thể so sánh với kết quả mình đã làm, củng cố, bồi dưỡng và đánh giá vốn kiến thức và kỹ năng của bản thân. Đồng thời còn giúp phụ huynh gồm thêm tài liệu để hướng dẫn con em của mình học tốt hơn sống nhà. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn lớp 12 cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Luyện tập Điều chế kim loại và sự làm mòn kim loại

Bài 1 

Bằng những phương pháp hóa học tập nào hoàn toàn có thể điều chế Ag từ hỗn hợp AgNO3, pha chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hóa học.


Gợi ý đáp án

Các cách thức điều chế Ag trường đoản cú AgNO3 là:

Nhiệt phân:

AgNO3

*
Ag + NO2 + 1/2O2

Thủy luyên

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Điện phân dung dịch

4AgNO3 + 2H2O

*
4Ag + 4HNO3 + O2

Phương pháp điều chế Mg từ MgCl2 là: điện phân nóng chảy MgCl2

MgCl2

*
Mg + Cl2

Bài 2 

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250 ml dung dịch AgNO3 4% khi rước vạt ra thì cân nặng AgNO3 vào dung dịch giảm 17%.

a. Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng và cho thấy vai trò các chất gia nhập phản ứng.

b. Xác định cân nặng của thứ sau phản bội ứng.

Gợi ý đáp án

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag ↓

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Số mol AgNO3 là n_AgNO3= 4/100 x 17/100 x 250/170 = 0,01 (mol)

Khối lượng Ag mAg = 0,01.108 = 1,08 (g)

Khối lượng đồ vật sau phản nghịch ứng = 10 + 0,01 x 108 – 0,005 x 64 = 10,76 g


Bài 3

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit sắt kẽm kim loại cần cần sử dụng 8,96 lít H2 (đktc). Khim các loại đó là sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Gọi phương pháp của oxit kim loại là MxOy

Số mol H2 là nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol)

MxOy + yH2 → xM + yH2O

0,4/y 0,4

Ta có:

*

Như vậy:

Mx + 16y = 58y

Mx = 42y

→ x/y = 42/M

Giá trị thỏa mãn: M = 56; x = 3; y = 4

Kim các loại là sắt và công thức oxit là Fe3O4

Bài 4 

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500ml hỗn hợp HCl 1M, sau phản nghịch ứng chấm dứt thu được 5,376 (lít) H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là kim loại nào sau đây.

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

Gợi ý đáp án

Đáp án B.

Xem thêm: Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 5 Có Đáp Án Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 5

Số mol H2 là: nH2= 5,376/22,4 = 0,24(mol)

Số mol HCl nHCl = 0,5.1 = 0,5(mol)

2M + 2nHCl →2 MCln + H2

Số mol HCl nHCl = 2. NH2 = 2.0,24 = 0,48(mol). So với lúc đầu HCl phản ứng còn dư

Số mol M là:

*

=> n = 2

M = 40

Vậy M là Ca.

Bài 5 

Điện phân rét chảy muối hạt clorua của kim loại M. Ở catot nhận được 6 gam sắt kẽm kim loại và ngơi nghỉ anot tất cả 3,36 lít khí (đktc) bay ra. Muối clorua đó là: