*

*

Bài 4: Một số axit quan lại trọng

Bài 3 (trang 19 SGK Hóa 9)

Bằng bí quyết nào bao gồm thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học?

a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4

b) Dung dịch NaCl với dung dịch Na2SO4

c) Dung dịch Na2SO4 và H2SO4

Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

a) mang lại dung dịch BaCl2 vào nhị ống nghiệm

xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch H2SO4; không hiện tượng gì là dung dịch HCl

BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4

b) cần sử dụng dung dịch BaCl2 thấy kết tủa là dung dịch Na2SO4 không có kết tủa là dung dịch NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

c) đến quỳ tím vào từng dung dịch: quỳ tím đối sang màu đỏ là H2SO4, không có tác dụng đổi color quỳ tím là Na2SO4.

Xem toàn bộGiải Hóa 9: bài 4. Một số axit quan tiền trọng