... Tuần bài xích 1: Đặt tính tính: a) 2 54 7 + 7 241 b) 3917 - 256 7 c) 2968 + 65 24 d) 3 45 6 - 12 34 bài xích : trường hợp a = quý hiếm biểu thức 7 54 3 x a A 45 248 B 45 058 ... bài xích 3: trong số: 647 53 2; 6 85 42 1; 000 000; 11 048 50 2; 7 85 367; 071 071 số nhỏ bé là: A 647 53 2 B 7 85 367 C 11 048 50 2 D 000 000 bài bác 4: Can vật dụng đựng 12 lít nước Can ... 17 Tuần 17 bài 1: vào số: 3 45 7 ; 45 68 ; 668 14; 2 050 ; 2229 : 357 6 ; 900; 2 355 a) Số phân tách hết đến 2: b) Số chia hết cho 5: bài : A 81033 47 6 85 : + 78 64 X = ? b 80133...

Bạn đang xem: Bài tập lớp 4 lên lớp 5


*

... 15 m B 150 m C 250 m D 50 0m Câu 15: Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 centimet ; 144 centimet ; 142 cm; 140 cm Hỏi mức độ vừa phải số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 centimet B 142 centimet C 1 45 centimet D 146 ... Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 46 008 × – 978 65 = 178183  × = 7 643 68. b) 56 930 + ( 142 05 + 3 45 62) c) 8679 × + 123 54 × = 1681 64  d) 953 68 – 13 25 × = 844 43  × 100 = ? Câu 2: Tính nhẩm: 16 ... ……………………………………………………………… Tính cấp tốc a) 2 45 9 – ( 40 0 + 45 9 ) ……………………… b) 43 5 x 25 + 76 x 43 5 43 5 ………………………………… c) 35 x 49 + 51 x 36 …………………… ……………………… ………………………………… …………………………...
*

... Cây? A 41 7600 B 50 9300 câyC 73 350 0 câyD 743 50 0 Câu 4: Tính: (m + n) x phường biết m = 30 ; m = 40 ; p. = A 350 B 78 C 56 0 D 56 Câu 5: chọn số đam mê hợp: ( 637 + 2 45 ) + 259 = (637 + 259 ) + ………? A 259 B ... 50 700 xe đạp điện Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào trống a) 328 64 +53 74 = 38238  c) 289 950 + 47 61 = 2 847 11  b) 6728 + 201 × = 13 858  d) 53 2 + 31 × = 656  Câu 3: Năm học viên trường A trồng 3 259 00 ... Giây = pht 40 giây = pht bài xích Tính giải pháp thuận tiện: 1 a) : + : b) : : c) 7 × : 9 15 phút = 45 giây = pht bài bác Lớp 4A tất cả 27 học tập sinh, lớp 4E gồm 33 học viên Cả hai lớp cài 720 Hỏi lớp cài , biết...
*

... Tuổi mẹ.Tính tuổi tín đồ 4. search số vừa phải cộng: *Bt :Lớp 4A tất cả 33 hs ,lớp 4B bao gồm 34 hs ,lớp 4C nhiều lớp 4A hs.Hỏi vừa phải lớp có hs? 5.Tìm phân số số: *Bt:Một rổ gồm 45 chanh,mẹ bán 2/3 số chanh ... 1900:TK… -Năm 1890:TK… -Năm 45 :TK… -Năm 2010:TK… Ôn tập tìm số vừa đủ cộng nhiều số: *Bt:Tìm trung bình cùng số sau: a.36 ;42 57 b.18;20;22; 24 26 c.3 /4; 50% 3/2 10: Ôn tập biểu đồ.(biểu đồ dùng hình ... Chia) *BT:Tìm x,biết: a 365 + x = 782 ; 342 8 – x = 349 ; x – 1/2=3/5 ; b y x 68 = 748 ; y : 15 = 612 ; 32032 : y = 16 12 Ôn tập giải toán: (Gv lý giải hs ôn tập chốt lại giải pháp giải tổng thể dạng...
*

... Tuổi mẹ.Tính tuổi bạn 4. kiếm tìm số mức độ vừa phải cộng: *Bt :Lớp 4A tất cả 33 hs ,lớp 4B bao gồm 34 hs ,lớp 4C các lớp 4A hs.Hỏi mức độ vừa phải lớp gồm hs? 5.Tìm phân số số: *Bt:Một rổ gồm 45 chanh,mẹ phân phối 2/3 số chanh ... 1900:TK… -Năm 1890:TK… -Năm 45 :TK… -Năm 2010:TK… Ôn tập tra cứu số mức độ vừa phải cộng những số: *Bt:Tìm trung bình cùng số sau: a.36 ;42 57 b.18;20;22; 24 26 c.3 /4; 1/2 3/2 10: Ôn tập biểu đồ.(biểu trang bị hình ... Chia) *BT:Tìm x,biết: a 365 + x = 782 ; 342 8 – x = 349 ; x – 1/2=3/5 ; b y x 68 = 748 ; y : 15 = 612 ; 32032 : y = 16 12 Ôn tập giải toán: (Gv hướng dẫn hs ôn tập chốt lại giải pháp giải bao quát dạng...
*

... Tuổi fan 4. tìm kiếm số vừa đủ cộng: *Bt :Lớp 4A tất cả 33 hs ,lớp 4B tất cả 34 hs ,lớp 4C các lớp 4A hs.Hỏi mức độ vừa phải lớp có hs? 5.Tìm phân số số: *Bt:Một rổ tất cả 45 chanh,mẹ bán 2/3 số chanh rổ.Hỏi rổ lại ... Vườn thu tạ rau xanh 14. Luyện tập chung: (Gv tự chắt lọc nội dung luyện tập nhằm ôn tập củng cố,rèn kĩ mang đến hs tương xứng thời lượng huyết học trình độ chuyên môn hs) Ví dụ: 1.Cho biểu thức: M = y x 3 24 a.Tính quý giá ... Ôn tập biểu thức đựng chữ: *Bt:Tính quý hiếm biểu thức sau: a x m cùng với m =8 : b m + n x với m=2 , n = c m-(n+p) với m=108 , n= 34 , p=19 Ôn tập phân số.(t/c p/s;QĐMS p/s;so sánh , rút gọn gàng p/s;4...
... Bà bầu 25 tuổi.Tuổi 2/7 tuổi mẹ.Tính tuổi fan 4. tìm số trung bình cộng: *Bt :Lớp 4A bao gồm 33 hs ,lớp 4B tất cả 34 hs ,lớp 4C những lớp 4A hs.Hỏi vừa đủ lớp gồm hs? 5. kiếm tìm phân số số: *Bt:Một rổ gồm 45 chanh,mẹ ... *Bt :Lớp 4A tất cả 35 hs,số hs nam những số hs chị em bạn.Tính số hs nam,số hs cô gái lớp 4A 2.Tìm số biết tổng tỉ số số đó: *Bt :Lớp 5A tất cả 35 hs,trong số hs phái mạnh 3 /4 số hs nữ.Tính số hs nam,số hs thanh nữ lớp 5A ... ; 257 m2 x 60 ;19 84 km2 :4 ; 1876 km2 – 195km2 c .49 5 giây + 60 giây ;1 84 phút x ; - 15 phút *Bt2:Viết số tương thích vào chỗ chấm; a .4 km=…m ;20000m=…km ;23km 5hm=…hm ; 56 cm=…dm…cm b .48 m2=…dm2; 2000000m2=…km2;...
... Số làm cho HS + bài xích 4: Đặt tính tính: 6 749 4: 42 789 : 359 361 : + bài xích 5: Tính 855 : 45 57 9 : 36 9009 : 33 bài 6: Tính: 1 944 : 162 2120 : 42 4 19 35 : 3 54 642 0: 321 9810 :49 5 7128 : 2 64 C Củng cố, dặn ... Tính: 32 987- 899 9 248 5 - 37068 17 6 54 - 15 856 1 7 45 3 59 9 100 3 54 - 76 43 9 8920 - 143 7 + bài bác 2: search x, biết: a) x - 1007 = 258 3 b) x - 43 5 = 46 7 + 967 c) 98 653 - x = 21 5 64 - 879 + bài xích 3: Tính ... Tính tính: a) 2 54 ì 300 7 85 ì 62 803 ì 126 b) 42 50 x 57 398 x 1 05 1376 x 340 + bài 2: tra cứu X X x 30 = 2 340 X x 35 = 1736 - 161 + bài 3: Mỗi bút giá 150 0đồng, giá chỉ 55 00đồng tìm mua 24 bút 18 hết tất...
... lên bảng lý giải HS ôn tập: - HS làm cho tập sau: + bài 1: Đặt tính tính: 6 749 4: 42 789 : 359 361 : + bài 2: Tính 855 : 45 57 9 : 36 9009 : 33 + bài bác 3: 47 25 : 15 46 74 : 82 49 35 : 49 351 36 : 18 1 840 8 ... HS ôn tập: - HS có tác dụng tập sau: + bài 1: Đặt tính tính: 32 987- 899 9 248 5 - 37068 17 6 54 - 15 856 1 7 45 3 59 9 100 3 54 - 76 43 9 8920 - 143 7 + bài bác 2: tra cứu x, biết: a) x - 1007 = 258 3 b) x - 43 5 = 46 7 ... Dẫn HS ôn tập: - HS làm tập sau: + bài bác 1: Đặt tính tính: 21 56 7 + 43 897 792 + 240 8 54 761 + 56 973 50 50 5 + 950 909 9 75 032 + 87 321 150 287 + 950 9 95 - GV gọi học sinh lên bảng làm, lớp làm cho bảng...
... lên bảng chỉ dẫn HS ôn tập: - HS có tác dụng tập sau: + bài xích 1: Đặt tính tính: 6 749 4: 42 789 : 359 361 : + bài xích 2: Tính 855 : 45 57 9 : 36 9009 : 33 + bài bác 3: 47 25 : 15 46 74 : 82 49 35 : 49 351 36 : 18 1 840 8 ... Cm 50 3dm = m centimet 5m2 9cm2 = cm2 +) bài 2: Đặt tính tính: a) 159 246 + 746 38 b) 49 75 64 - 88 357 × c) 1 75 16 d) 3 240 : 24 +) bài 3: Tính quý hiếm biểu thức sau: a) 243 × 52 - 151 632 : 12 b) 955 35 ... Tập sau: + bài bác 1: Đặt tính tính: 21 56 7 + 43 897 792 + 240 8 54 761 + 56 973 50 50 5 + 950 909 9 75 032 + 87 321 150 287 + 950 9 95 - GV gọi học sinh lên bảng làm, lớp có tác dụng bảng - GV chữa trị củng vậy cách...
... Tính: 47 653 8 + 39 3 45 8 357 36 x 24 251 998 : 46 7 65 243 - 69 751 9 23 74 x 40 7 8093 25 : 327 bài 2: Tính quý giá biểu thức a) 2 7 45 3 - 53 2 x 35 b) 2 45 9 x 308 + 151 281 : 39 c) 54 6 73 + 246 8 x - 341 42 d) ... Trãi – Hà Đông 27 64 72 54 65 25 88 12 18 ; ; ; ; ; ; ; ; 36 48 96 78 95 100 99 24 20 Bài 2: Quy đồng chủng loại số phân số: với 15 3 ; 5 10 ; 12 11 12 48 bài xích 3: trong phân số: 18 15 52 350 45 75 1313 ; ... Vải? bài 5: ( HS khá, giỏi) Tính cách thuận tiện a) 36 x 53 2 + 63 x 53 2 + 53 2 b) 679 + 679 x 123 - 679 x 24 c) 2 45 x 327 - 2 45 x 18 - x 2 45 bài bác 6: ( HS khá, giỏi) khi nhân số tự nhiên và thoải mái với 44 , bạn...
... 2 ,5 B, 5, 2 C,0 ,4 D ,4, 0 trường đoản cú 10 phút đến khoảng 30 phút có A, 10 phút B, 20 phút C , khoảng 30 phút D 40 phut 3, 0 ,5% = ? A, 10 D, 100 C, 1000 D, 1000 Phần 1,Đặt tính tính 65 20, 05 17,03 x 0, 25 10,6 : 4, 24 ... A, viết dới dạng số thập phân B, C, 41 D, 44 32 viết dới dạng số thập phân 100 0,0032 32 3, 2m 5dm = .m B, 0,032 C, 0,32 D, 3,2 B 0, 25 C 2, 05 D 2,0 05 A 2 ,5 4, , Hình lập phơng H bao gồm cạnh dài gấp ... D, 27 lần 4, Biểu thức 16 12 : x + có mức giá trị A, 12 B, C, đôi mươi D, 10 Phần 1,Đặt tính tính 57 6 59 ,28 6 24 x 7 ,5 1 25, 76 : 1,6 Một xe hơi đI từ tỉnh A lúc tới tỉnh B dịp 10 45 phút Ô tô...
... Tập sau: + bài 1: Đặt tính tính: 6 749 4: 42 789 : 359 361 : 57 9 : 36 9009 : 33 47 25 : 15 46 74 : 82 49 35 : 49 351 36 : 18 1 840 8 : 52 17826 : 48 + bài bác 2: Tính 855 : 45 + bài 3: - GV chấm trị số có tác dụng ... HS ôn tập: - HS làm tập sau: + bài xích 1: Đặt tính tính: 32 987- 899 9 248 5 - 37068 17 6 54 - 15 856 1 7 45 3 - 59 9 100 3 54 - 76 43 9 8920 - 143 7 + bài xích 2: tra cứu x, biết: a) x - 1007 = 258 3 b) x - 43 5 = 46 7 ... Hành: + bài bác 1: Tính: 1 944 : 162 2120 : 42 4 19 35 : 3 54 642 0: 321 9810 :49 5 7128 : 2 64 + bài bác 2: Tính 19 95 x 253 + 8910 : 49 5 8700 : 25 : Hớng dẫn HS có tác dụng thêm số tập sách giáo khoa lớp C Củng cố,...
... Biệt 34 x 34 34 x( 35 1) 34 x 35 34 = = 33 x 35 ( 34 1) x 35 34 x 35 35 34 x 34 34 x 35 34 > 34 x 35 35vay >1 33 x 35 b)Học sinh có tác dụng tơng tự bài xích 6: đối chiếu phân số sau cùng với a) 34 ì 34 33 ì 35 b) 1991 ... Sinh có tác dụng 11 13 45 47 b) c) 10 19 18 97 96 20 19 45 44 d) e) 31 33 46 47 bài 4: ko quy đồng chủng loại số đối chiếu a) 10 20 19 d) 31 33 11 13 b) 19 18 45 44 e) 46 47 45 47 c) 97 96 bài xích 5: Hãy minh chứng ... 15 151 5 151 5 15 a) = b) 123 123123 = 127 127127 4.

Xem thêm: Win 8.1 Pro N Là Gì - Có Gì Khác So Với Windows 10, Windows 10 Pro

đối chiếu phân số cách so sánh hai phân số với phân số trung gian 77 777 123 123123 b) = = 99 999 127 127127 13 1313 131313 c) = = 15 151 5 151 515...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8