*

*

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định giải pháp Ôm

Câu 1 trang 6 SBT đồ Lí 9

Trên hình 2.1 vẽ thứ thị biểu diễn sự dựa vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện nỗ lực của ba dây dẫn khác nhau.

Bạn đang xem: Bài tập lý 9 bài 2

*

a) Từ vật dụng thị, hãy khẳng định giá trị cường độ chiếc điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện chũm đặt thân hai đầu dây dẫn là 3 V

b) Dây dẫn nào tất cả điện trở to nhất? lý giải bằng tía cách khác nhau

Lời giải:

a) Từ đồ vật thị, lúc U = 3V thì:

I1 = 5mA = 0,005 A với R1 = U/I1 = 3/0,005 = 600Ω.

I2 = 2mA = 0,002 A với R2 = U/I2 = 3/0,002 = 1500Ω

I3 = 1mA = 0,001 A và R3 = U/I3 = 3/0,001 = 3000Ω

b) bố cách khẳng định điện trở lớn nhất nhỏ tuổi nhất:

Cách 1: Từ tác dụng đã tính ở trên (sử dụng định phép tắc Ôm) ta thấy dây dẫn 3 bao gồm điện trở lớn nhất, dây dẫn 1 tất cả điện trở nhỏ tuổi nhất

Cách 2: Từ thứ thị, không phải tính toán, ở thuộc 1 hiệu điện thế, dây dẫn làm sao cho dòng điện chạy qua gồm cường độ lớn nhất thì điện điện trở của dây đó nhỏ nhất. Ngược lại, dầy dẫn nào cho loại điện chạy qua bao gồm cường độ nhỏ nhất thì dây đó bao gồm điện trở phệ nhất.

Cách 3:

Ta hoàn toàn có thể viết: 

*

 → R là nghịch đảo của hệ số góc của những đường thẳng tương xứng trên đồ vật thị. Đồ thị của dây nào bao gồm dộ nghiêng các so trục nằm hướng ngang (trục OU) thì có hệ số góc nhỏ dại hơn thì tất cả điện trở mập hơn.

Câu 2 trang 6 SBT đồ Lí 9

Cho điện trở R = 15Ω

a) lúc mắc điện trở này vào hiệu điện vậy 6V thì cường độ cái điện chạy qua nó bao gồm cường độ bao nhiêu?

b) mong mỏi cường độ loại điện chạy qua điện trở tạo thêm 0,3A đối với trường hòa hợp trên thì hiệu điện thay đặt vào nhì đầu điện trở lúc đó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Cường độ chiếc điện qua điện trở là: I = U/R = 6/15 = 0,4A.b) Cường độ chiếc điện tạo thêm 0,3A có nghĩa là I = 0,7A.

Khi kia hiệu điện cố kỉnh là: U = I × R = 0,7 × 15 = 10,5V.

Câu 3 trang 6 SBT đồ gia dụng Lí 9

Làm thí nghiệm điều tra khảo sát sự phụ thuộc vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện núm đặt thân hai đầu năng lượng điện trở khi ấy là bao nhiêu

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

a) Vẽ sơ đồ màn trình diễn sự phụ thuộc vào của I vào U

b) phụ thuộc vào đồ thị kia ở câu a, hãy tính điện trở của vật dẫn nếu bỏ lỡ những không đúng số trong phép đo

Lời giải:

a) Đồ thị biểu diễn sự dựa vào của cường độ cái điện vào hiệu điện rứa được vẽ như hình vẽ.

*

b) b. Điện trở của đồ dùng dẫn:

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

R (Ω)

-

4,84

4,92

5,00

4,65

5,03

5,06

Giá trị mức độ vừa phải của năng lượng điện trở:

*

= 4,92Ω ≈ 5Ω

Nếu bỏ qua mất sai số của các phép đo, điện trở của dây dẫn là: R = 5Ω

Đáp số: R = 5Ω

Câu 4 trang 7 SBT thứ Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ trang bị như hình 2.2, năng lượng điện trở R1 = 10Ω, hiệu điện gắng giữa nhị đầu đoạn mạch là U_MN = 12V

*

a) Tính cường độ mẫu điện I1chạy qua R1

b) giữ nguyên I1= 12V, chũm điện trở R1bằng năng lượng điện trở R2, lúc ấy ampe kế (1) chỉ cực hiếm I2 = I1/2 . Tính năng lượng điện trở R2

Tóm tắt:

R1 = 10Ω, UMN = 12V.

a) I1= ?; b) I2= I1/2 ; R2 = ?

Lời giải:

a. Cường độ loại điện chạy qua R1là:

*

b. Điện trở R2:

*

Đáp số: 1,2A; 20Ω

Câu 5 trang 7 SBT đồ vật Lí 9

Điện trở của một dây dẫn tốt nhất định bao gồm mối quan lại hệ nhờ vào nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cố đặt vào nhì đầu dây dẫn

B. Tỉ trọng nghịch cùng với cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện cầm đặt vào nhị đầu dây dẫn

D. Giảm khi cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn giảm

Lời giải:

Chọn C. Không phụ thuộc vào hiệu điện nỗ lực đặt vào hai đầu dây dẫn

Câu 6 trang 7 SBT đồ Lí 9

Khi để một hiệu điện vắt U vào nhì đầu một điện trở R thì mẫu điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào bên dưới đây thể hiện định biện pháp Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Lời giải:

Chọn B

Định khí cụ Ôm

Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện vậy đặt vào nhị đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

Công thức:

*

(trong đó: U là hiệu điện nuốm đặt vào nhị đầu dây, R là năng lượng điện trở dây dẫn, I là cường độ loại điện chạy qua dây dẫn).

Câu 7 trang 7 SBT trang bị Lí 9

Đơn vị nào dưới đấy là đơn vị đo điện trở?

A. Ôm (Ω)

B. Oát (W)

C. Ampe (A)

D. Vôn (V)

Lời giải:

Chọn A. Ôm (Ω)

Câu 8 trang 7 SBT đồ dùng Lí 9 

Trong thí nghiệm điều tra định lao lý Ôm, có thể làm biến hóa đại lượng nào trong các các đại lượng gồm hiệu năng lượng điện thế, cường độ cái điện, năng lượng điện trở dây dẫn?

A. Chỉ thay đổi hiệu năng lượng điện thế.

B. Chỉ chuyển đổi cường độ chiếc điện

C. Chỉ đổi khác điện trở dây dẫn

D. Cả bố đại lượng trên

Lời giải:

Chọn A

vì điện trở của dây dẫn luôn luôn không rứa đổi, chỉ gồm thể biến đổi hiệu điện gắng rồi đo cường độ loại điện theo từng hiệu điện gắng khác nhau.

Câu 9 trang 8 SBT vật Lí 9 

Dựa vào bí quyết R = U/I có học sinh phát biểu như sau: “Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện thế giữa hai đầu dây cùng tỉ lệ nghịch cùng với cường độ loại điện chạy qua dây”. Tuyên bố này đúng tốt sai? vì chưng sao?

Lời giải:

Phát biểu trên sai vì: Điện trở dựa vào vào bản chất của trang bị dẫn, không phụ thuộc vào vào cường độ cái điện và hiệu năng lượng điện thế.

Câu 10 trang 8 SBT vật dụng Lí 9

Đặt hiệu điện nỗ lực 6V vào nhị đầu một điện trở thì dòng điện trải qua điện trở bao gồm cường độ 0,15A.

a) Tính trị số của cái điện này

b) nếu như tăng hiệu điện cầm đặt vào nhì đầu năng lượng điện trở này lên thành 8V thì trị số của năng lượng điện trở này có chuyển đổi không? Trị số của nó lúc đó là bao nhiêu? dòng điện trải qua nó khi tất cả cường độ là bao nhiêu?

Tóm tắt:

a) U1= 6V; I1= 0,15 A; R1 = ?

b) U2= 8V; R2= ?; I2 = ?

Lời giải:

a) Trị số của điện trở:

*

b) ví như tăng hiệu điện ráng đặt vào nhì đầu năng lượng điện trở là 8V thì năng lượng điện trở từ bây giờ không thay đổi do điện trở chỉ phụ thuộc vào hình dạng, size và vật tư làm năng lượng điện trở → R2= 40Ω

Cường độ dòng điện qua R: 

*

Đáp số: a) 40 Ω; b) 0,2 A

Câu 11 trang 8 SBT thiết bị Lí 9

Giữa hai đầu một năng lượng điện trở R1 = 20Ω có một hiệu điện nạm là U = 3,2V.

a) Tính cường độ dòng điện I1đi qua năng lượng điện trở này lúc đó

b) giữ nguyên hiệu điện chũm U đã mang đến trên đây, cầm cố điện trở R1bằng điện trở R2sao cho loại điện đi qua R2 có cường độ T2 = 0,8I1. Tính R2.

Xem thêm: Công Thức Tính Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác, Công Thức Tính Độ Dài Đường Trung Tuyến

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; U = 3,2 V;

a) I1= ?

b) I2= 0,8I1; R2= ?

Lời giải:

a) Cường độ cái điện qua năng lượng điện trở: 

*

b) Ta bao gồm : I2= 0,8I1= 0,8 × 0,16 = 0,128A.

⇒ Điện trở qua R2 là: 

*

Đáp số: a) 0,16 A; b) 25 Ω

Câu 12 trang 8 SBT thứ Lí 9

Trên hình 2.3 có vẽ trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế so với hai điện trở R1 và R2

*

a) Từ thiết bị thị này hãy tính trị số những điện trở R1và R2

b) Tính cường độ chiếc điện I1, I2tương ứng trải qua mỗi năng lượng điện trở lúc lần lượt để hiệu điện chũm U = 1,8V vào nhì đầu mỗi điện trở đó