Đáp án và trả lời giải bài bác ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2. (Gồm cả lời giải phần trắc nghiệm)

Xem lại kỹ năng và kiến thức và trả lời giải bài bác tập SGK Đại số 10 chương 2:

Hướng dẫn giải bài tập trang 50, 51 ôn tập chương 2 Đại 10.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 2 đại số 10

Bài 1.Phát biểu quy ước về tập khẳng định của hàm số cho bởi vì công thức. Từ kia hai hàm số

*
 có gì không giống nhau?

Giải: Tập xác định của hàm sô mang đến bởi công thức y = f (x) là tập hợp các giá trị của x sao cho biểu thức f (x) có nghĩa.

Với quy cầu đó,

Bài 2. Thế nào là hàm số đồng biến, nghịch biến hóa trên khoảng (a;b)?

Hàm số đồng trở thành trên khoảng tầm (a;b)

⇔ ∀x1,x2 ∈ (a;b): x1 f(x2)

Bài 3 

Thế nào là hàm số chẵn? vắt nào là hàm số lẻ?

Đáp án:

Cho hàm số y =f(x) tất cả tập xác định D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= f(x) thì f là hàm số chẵn bên trên D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D với f(- x)= -f(x) thì f là hàm số lẻ trên D.

Bài 4. Chỉ ra khoảng tầm đồng biến, khoảng chừng nghịch trở nên của hàm số y = ax + b, trong mỗi trường vừa lòng a > 0 ; a Đồng biến trên (-∞;+∞) giả dụ a > 0;Nghịch biến trên (-∞;+∞) ví như a

Bài 5. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng tầm nghịch biến y = ax2 + bx + c, trong những trường hòa hợp a > 0 ; a Quảng cáo


a > 0 hàm số nghịch đổi mới trên (-∞; -b/2a). Và đồng phát triển thành trên khoảng chừng (-b/2a; +∞)a

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Bài 6. Xác định tọa độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Tọa độ đỉnh (-b/2a; -∆/4a)

Trục đối xứng x = -b/2a

Bài 7 trang 50. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm đk để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại một điểm với viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường hợp đó.

Giải: Tọa độ giao điểm của (P): y = ax2 + bx + c cùng với trục tung là (0;c)

Điều kiện để parabol (P) giảm trục hoành tại nhì điểm phân biệt là phương trình ax2 + bx + c = 0 có ∆ >0; giảm tại một điểm khi ∆ = 0;

*

Bài 8. Tìm tập xác định các hàm số

*

Đáp án bài xích 8:

*

*


Quảng cáo


Bài 9 trang 50 Đại số 10. Xét chiều vươn lên là thiên và vẽ đồ vật thị những hàm số.

Xem thêm: Sự Thật Khó Đỡ Về Chiều Cao Của Phan Mạnh Quỳnh Chiều Cao, Just A Moment

a) y=1/2x -1; b) y= 4 – 2x; c) y=√x2; d) y =| x +1 |

Đáp án bài 9:

*

*

Bài 10. Lập bảng biến chuyển thiên với vẽ vật thị các hàm số

a) y = x2 – 2x – 1 b) y = -x2 + 3x + 2

Giải: a) y = x2 – 2x – 1; D = R

Đồ thị là (P) có đỉnh S(1; -2); trục đối xứng x = 1. Cắt Ox trên A(1+√2;0); B(1-√2;0)

Cắt Oy tại C(0;-1) (học sinh trường đoản cú vẽ hình)

b) (học sinh trường đoản cú giải)

Bài 11. Xác định a,b biết đường thẳng y = ax + b trải qua hai điểm A(1;3), B(-1;5)

Đường trực tiếp d: y = ax + b

A(1;3 )∈ d ⇔ 3 = a + b

B(-1;5) ∈ d ⇔ 5 = -a + b

Giải hệ (1) với (2) ta được a = -1; b = 4

Bài 12 – ôn tập chương 2. Xác định a b c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua bố điểm a(0;-1), B(1;-1), C(-1;1);

b) gồm đỉnh I(1;4) và trải qua điểm D(3;0).

*

Phần bài tập trắc nghiệm chương 2 Đại 10:

Chọn giải đáp đúng cho những phần bài xích tập sau