b) 25 số nguyên tô nhỏ hon 100 là : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59,

61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Bạn đang xem: Bài tập số nguyên tố

B. CÁC DẠNG TOÁN.

Dạng 1. NHẬN BIẾT SỐ NGUYÊN TỐ, HỢP SỐ

 Phương pháp giải

– địa thế căn cứ vào tư tưởng số nguyên tố và hợp số.

– địa thế căn cứ vào các dấu hiệu phân tách hết. Có thể dùng bảng nguyên tố ngơi nghỉ cuối SGK nhằm xác định

một số (nhỏ hơn 1000) là số nguyên tố hay không.

Ví dụ 1. (Bài 115 trang 47 SGK)

Các số sau là số nguyên tố hay hòa hợp số ?

312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311 ; 67.

Giải

Các số 312, 213, 435 cùng 417 là phù hợp số vì chúng to hơn 3 và phân tách hết mang lại 3.

Số 3311 là phù hợp số bởi vì số này to hơn 11 và phân tách hết mang lại 11.

Số 67 là số nguyên tố vì nó to hơn 1, chỉ có hai ước là 1 trong những và bao gồm nó.

Ví dụ 2. (Bài 116 trang 47 SGK)

Gọi p. Là tập các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào chỗ trống mang đến đúng :

83 … P, 91 … P, 15 … n, p. … n

Đáp số

83 ∈ P, 91 ∉ P, 15 ∈ n, p ⊂ n

Ví dụ 3. (Bài 117 trang 47 SGK)

Dùng bảng số nguyên tố ở cuối SGK, tìm các số nguyên tố trong những số sau :

117 ; 131 ; 313 ; 469 ; 647.

Đáp số

Các số nhân tố là : 131 ; 313 ; 647.

Ví dụ 4. (Bài 118 trang 47 SGK)

Tổng (hiệu) sau là số thành phần hay vừa lòng số ?

a) 3.4.5 + 6.7 ; b) 7.9.11.13 – 2 3.4.7;

c) 5.7 + 11.13.17 ; d) 16354 + 67541.

Giải

a) mỗi số hạng của tổng phần đa chia hết cho 3. Tổng chia hết đến 3 và to hơn 3 cần là đúng theo số.

b) mỗi số hạng của hiệu đầy đủ chia hết đến 7. Hiệu chia hết mang đến 7 và lớn hơn 7 buộc phải là thích hợp số.

c) mỗi số hạng của tổng đa số là số lẻ nên tổng là số chẵn. Tổng phân chia hết mang lại 2 và lớn hơn 2

nên là đúng theo số.

d) Tổng tận cùng bằng 5 đề xuất chia hết mang lại 5. Tổng này lại lớn hơn 5 đề xuất là vừa lòng số.

Ví dụ 5. (Bài 122 trang 47 SGK)

Điền dấu “x ” vào ô tương thích :

CâuĐúngSai
a) tất cả hai số từ nhiên thường xuyên đều là số nguyên tố
b) Có tía số lẻ liên tục đều là số nguyên tố
c) đông đảo số nguyên tố phần đông là số lẻ
d) những số nguyên tố đều sở hữu chữ số tận cùng là một trong trong các chữ số 1, 3, 7, 9.

Trả lời

a) Đúng, lấy ví dụ 2 và 3.

b) Đúng, lấy ví dụ 3, 5 cùng 7.

c) Sai, lấy ví dụ như 2 là số thành phần chẵn.

Bổ sung thêm điều kiện để câu sau đổi mới câu đúng :

Mọi số nguyên tố to hơn 2 những là số lẻ.

d) Sai, lấy ví dụ 5 là số nhân tố tận thuộc là 5.

Bổ sung : đông đảo số nguyên tố lớn hơn 5 đầy đủ tận cùng vày một trong những chữ số 1, 3, 7, 9.

Ví dụ 6. (Bài 124 trang 48 SGK)

Máy bay bao gồm động cơ thành lập năm như thế nào ?

Máy bay gồm động cơ thành lập và hoạt động năm

*
, trong số ấy :

a là số bao gồm đúng một ước ;

b là hợp số lẻ bé dại nhất ;

c không phải là số nguyên tố, chưa hẳn là hợp số cùng c ≠ 1 ;

d là số yếu tắc lẻ bé dại nhất.

Đáp số: 1903

Dạng 2. VIẾT SỐ NGUYÊN TỐ HOẶC HỢP SỐ TỪ NHỮNG SỐ mang lại TRƯỚC 

Phương pháp giải

– Dùng các dấu hiệu phân chia hết.

– sử dụng bảng số nguyên tố bé dại hơn 1000.

Ví dụ 7. (Bài 119 trang 47 SGK)

Thay chữ số vào lốt * sẽ được hợp số :

*
;
*
.

Giải

Trong bảng số nguyên tố bao gồm 11, 13, 17, 19 là những số nguyên tố. Vậy các hợp số tất cả dạng

*

số 10, 12, 14, 15, 16, 18.

Trong bảng tất cả 31, 37 là số nguyên tố. Vậy những hợp số gồm dạng

*
là 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38,

39.

Cách không giống : với số

*
hoàn toàn có thể chọn * là 0, 2, 4, 6, 8 (để
*
chia hết cho

2) có thể chọn * = 5 (để

*
phân chia hết đến 5).

Với số

*
rất có thể chọn * là 0, 2, 4, 6, 8 (để
*
phân tách hết cho 2), hoặc

chọn * là 3, 9 (để

*
phân tách hết mang đến 3), hoặc * = 5 (để
*
phân chia hết mang lại 5).

Ví dụ 8. (Bài 120 trang 47 SGK)

Thay chữ số vào vết * sẽ được số yếu tố :

*
;
*

Đáp số : 53 ; 59 ; 97.

Ví dụ 9. (Bài 121 trang 47 SGK)

a) kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái k nhằm 3. K là số nguyên tố.

b) search số thoải mái và tự nhiên k để 7. K là số nguyên tố.

Giải

a) cùng với k = 0 thì 3. K = 0, ko là số nguyên tố, ko là thích hợp số.

Với k = 1 thì 3. K = 3, là số nguyên tố.

Với k ≥ 2 thì 3. K là hợp số (vì có 3 là mong khác 1 và khác thiết yếu nó).

Vậy với k = 1 thì 3. K là số nguyên tố.

b) Đáp số : k = 1.

Ví dụ 10. (Bài 123 trang 48 SGK)

Điền vào bảng sau gần như số nguyên tố p mà bình phương của chính nó không vượt quá a, tức là p2 2. Tích của hai số nguyên tố khác biệt p1.p2 bao gồm bốn mong là 1, p1, p2 với p1.p2.

Xem thêm: Cb Là Gì Trong Facebook Của Giới Trẻ, Những Từ Viết Tắt Trên Facebook Của Giới Trẻ

Vậy tích của hai số nguyên tố là 1 trong những hợp số.

> PHẦN TIẾP THEO:

Luyện tập về số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số yếu tắc – Toán lớp 6