Thì hiện nay tại tiếp tục là một trong những thì cơ phiên bản và thông dụng độc nhất vô nhị trong ngữ pháp giờ Anh. Mặc dù nhiên có nhiều bạn dù đã có học qua về cấu tạo và cách áp dụng của loại thì này nhưng vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn thành thạo. Gọi được trở ngại đó, TOPICA Native sẽ tổng hợp đều bài tập thì bây giờ tiếp diễn (present continuous) tất cả đáp án để bạn cũng có thể cải thiện trình độ chuyên môn tiếng Anh của chính mình một giải pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nâng cao


Lý thuyết thì hiện tại tiếp diễn (present continuous)12 thì trong tiếng Anh tổng thích hợp kiến thức

Trong nội dung bài viết này, TOPICA Native sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều những dạng bài xích tập tiếng Anh thì bây giờ tiếp diễn phong phú và đa dạng nhưng cũng vô cùng dễ dàng để các bạn có thể từng bước chinh phục được thì lúc này tiếp diễn. Hãy cố kỉnh gắng ngừng hết những bài tập dưới đây nhé! chắc hẳn rằng nếu rất có thể xử lý chúng một cách nhanh lẹ thì chuyên môn tiếng Anh của bạn sẽ rất lên không ít đấy.

1. Nắm tắt triết lý về thì hiện nay tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu tạo thì hiện nay tại tiếp tục Tiếng Anh

Câu khẳng định
Câu tủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

Hes thinking about leaving his job.

Theyre considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

Im not looking. My eyes are closed tightly.

They arent arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Yes, S +am/is/are.

No, S+ am/is/are+not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking lớn on the phone?

Isnt he coming khổng lồ the dinner?

1.2. Cách sử dụng thì bây giờ tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang ra mắt tại thời gian nói.

VD: I am watching TV now. (Tôi sẽ xem truyền ảnh bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói bình thường đang diễn ra và không kết thúc, tuy nhiên không độc nhất thiết đề nghị thực sự diễn ra ngay dịp nói.

VD: Anna is finding a job. (Anna vẫn tìm tìm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn là sẽ xảy ra sau đây gần.

VD: He is going lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đang tới hà nội thủ đô vào ngày mai)

Diễn tả một hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại, thường xuyên được sử dụng với mục tiêu phàn nàn về hành vi khiến tín đồ nói tức giận và bực mình.

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một sự việc đang vậy đổi, cải tiến và phát triển nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của người tiêu dùng đang được nâng cao đáng ghê ngạc)

1.3. Vệt hiệu nhận thấy thì hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì bây giờ tiếp diễn


Một số vệt hiệu nhận ra thì hiện tại tiếp diễn phổ cập như sau:

Trạng từ chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: tức thì bây giờAt the moment: cơ hội nàyAt present: hiện tại tạiAt + giờ nỗ lực thể: lúc giờMột số động từLook! : nhìn kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy yên ổn lặng!Watch out! : Hãy coi chừng

2. Những để ý khi làm bài xích tập thì lúc này tiếp diễn

Khi chấm dứt bài tập lúc này tiếp diễn, chúng ta cần chú ý 3 lỗi cơ bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu đang học qua ngữ pháp tiếng Anh về thì lúc này tiếp diễn, dĩ nhiên chắn chúng ta đều biết vào câu sẽ phải cótobe + V_ing. Tuy nhiên kim chỉ nan đôi khi không song song với thực hành.

Trong quá trình vận dụng làm bài bác tập thì lúc này tiếp diễn, chúng ta vẫn hay quên hễ từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau rượu cồn từ. Đây là lỗi hay xuyên chạm mặt nhất vào bài, không riêng gì với bài bác tập thì hiện tại tiếp diễn mà vớicác thì tiếp diễnnói chung. Chúng ta nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện tại tại tiếp diễn và thì bây giờ đơn

Một giữa những cách cần sử dụng của thì hiện tại tại tiếp diễn đó là miêu tả hành rượu cồn lạ không bình thường trong khi bạn đang quen có tác dụng một việc gì đó.

I alwaysplaytennis in the morning, but today Im playingvolleyball instead.

IhaveMaths on Tuesdays, but Im havingScience on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào các thứ cha nhưng thứ cha tuần này tôi học tập môn khoa học)

2.3. Lầm lẫn thì hiện tại tại tiếp tục với thì sau này đơn

Cách dùng khác nữa của thìhiện trên tiếp diễnlà diễn tả hành rượu cồn sẽ xảy ra trong tương lai nhưngcó kế hoạch và dự trù sẵn. Trong khi đó thìtương lai đơnđược dùng diễn tả hành động trong tương lai nhưngkhông có chủ kiến sẵn.

Im going khổng lồ the zoo with my cousins on Thursday.

Oh! Someone is knocking the door, Ill open it.

3. Clip hướng dẫn vớ tần tật về thì lúc này tiếp diễn

4. Bài bác tập thì hiện tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài xích tập thì hiện nay tại tiếp diễn cơ bản

TOPICA Native đã tổng hợp những bài tập thì hiện tại tiếp tục lớp 6 và những lớp để tất cả chúng ta đều rất có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của các động từ dưới đây

VD: go going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu sống cột bên trái với cột mặt phải làm sao cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Do you have something lớn eat?

3. My family dont have anywhere to live right now.

4. I have to lớn come home now.

5. John doesnt collect books anymore.

6. I go to the thể hình three times a week.

7. Lt isnt true what they said.

8. Lặng afraid I dont bring the raincoat.

a. Lts getting very late.

b. Theyre lying.

c. Lts starting to rain.

d. Hes trying to lớn sell it.

e. My children are getting hungry.

f. Shes trying to sleep.

g. Were looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Chấm dứt các câu sau thực hiện động từ vào ngoặc phân chia ở thì lúc này tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. Shes at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jacks friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng Where his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be). Downstairs now. They (play) ..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ..me cash và never (give).. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do).. My homework, my sister (read) .. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ..at me like that? What happened?a. Vị you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I.in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -Are you ready, Belle? Yes, Ia. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Xong các câu sau She/ wash / her hair. => It/ snow. => Jack and Rose/ sit/ on the couch. => ..It/ rain/ heavily. => Linda/ learn/ French. => My dad/ listen/ lớn the stereo. => . My friends/ smoke/ in their rooms.=> .. I/ play/ clip games. . => .. You/ watch/ movies? => .. What/ you/ think? => What/ your two kids/ do? => . It/ snow/ ? => That computer/ work? => . Jane/ write/ a novel. => . Why/ you/ cry ? => ..Bài 6. Hoàn tất những cuộc hội thoạiA: I saw Brian a few day ago.

Xem thêm: Hợp Chất Nào Sau Đây Của Sắt Vừa Có Tính Oxi Hóa Vừa Có Tính Khử ?

B: Oh, did you? (What/ he/ do) . These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) . It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) . In your new job?B: Not bad. Its wasnt so good at first, but (things/ get) .. Better now.Bài 7. Mang đến dạng đúng của đụng từ trong ngoặcLook! The oto (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next lớn the beautiful girl over there at present?Now they (try) to pass the examination.Its 12 oclock, & my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at trang chủ at the moment.Now she (lie) to her mother about her bad marks.At present they (travel) to New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời phủ định từ thắc mắc có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom and Dad singing a tuy nhiên at the moment?Are you wearing your grandfathers shoes today?Are you and your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?