Câu 17: đến hàm số gồm đồ thị (C) tất cả hai điểm biệt lập M, N tổng khoảng cách từ M với N cho hai tiệm cận là bé dại nhất. Lúc đó

*
bằng

A.

Bạn đang xem: Bài tập tiệm cận

68 B. 48 C. 16 D. 32

Câu 18: Đồ thị hàm số

*
. Số tiệm cận của vật thị hàm số trên là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

Câu 19: mang đến hàm số

*
với
*
. Tổng số con đường tiệm cận của hai đồ thị là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 20: Tìm tất cả các quý hiếm thực của thông số m chứa đồ thị hàm số

*
bao gồm tiệm cận trải qua điểm
*

A.

*
B. C. D.

Câu 21: đến hàm số

*
. Đồ thị hàm số đã mang lại có những đường tiệm cận nào?

A. có tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang B. Chỉ có tiệm cận đứng

C. Chỉ gồm tiệm cận ngang D. không tồn tại tiệm cận

Câu 22: Đồ thị hàm số

*
gồm mấy đường tiệm cận:

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 23: hotline a,b,c thứu tự là số tiệm cận của những đồ thị hàm số sau:

*
; . đánh giá nào sau đấy là đúng ?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 24: đến hàm số

*
. Nếu đồ dùng thị hàm số bao gồm tiệm cận đứng và bao gồm tiệm cận ngang và trải qua điểm
*
thì phương trình hàm số là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 25: Đường thẳng

*
được gọi tiệm cân nặng đứng của vật dụng thị hàm số
*
nếu:

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Câu 26: xác minh nào sau đó là đúng?

A. Đồ thị hàm phân thức chỉ bao gồm tiệm cận ngang lúc bậc của tử số to hơn bậc của mẫu mã số.

B. Đồ thị hàm phân thức chỉ tất cả tiệm cận ngang lúc bậc của tử số không to hơn bậc của mẫu số.

C. Đồ thị hàm phân thức luôn luôn có tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm phân thức luôn luôn có tiệm cận đứng.

Câu 27: mang đến hàm số

*
. Khẳng định nào sau đó là đúng?

A. Đồ thị hàm số gồm 2 mặt đường tiệm cận đứng là với 2 mặt đường tiệm cận ngang là

B. Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng là cùng 1 con đường tiệm cận ngang là

C. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng là cùng 1 đường tiệm cận ngang là

D. Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng là và không có tiệm cận ngang.

Câu 28: Đồ thị hàm số

*
gồm bao nhiêu mặt đường tiệm cận ?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 29: Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng là 1 đường tiệm cận ?

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Câu 30: Đồ thị hàm số nào sau đây có 2 con đường tiệm cận ngang?

A.

*
B. C.
*
D.
*

Câu 31: Đồ thị hàm số nào tiếp sau đây không bao gồm tiệm cận đứng ?

A.

*
B. C.
*
D.
*

Câu 32: call A là 1 trong những điểm thuộc vật thị hàm số

*
. Call S là tổng khoảng cách từ A mang lại 2 mặt đường tiệm cận của (C). Giá chỉ trị nhỏ dại nhất của S là

A.

*
B.
*
C. 6 D. 12

Câu 33: mang đến hàm số , gồm đồ thị (C). điện thoại tư vấn P, Q là 2 điểm sáng tỏ nằm bên trên (C) thế nào cho tổng khoảng cách từ p hoặc Q tới 2 đường tiệm cận là nhỏ dại nhất. Độ lâu năm đoạn trực tiếp PQ là:

A.

*
B.
*
C. 4 D.
*

Câu 34: đến hàm số

*
. Với giá trị nào của m thì đồ gia dụng thị hàm số có một đường tiệm cận đứng?

A. B.

*
C.
*
D.

Câu 35: cho hàm số

*
. Tiệm cận đứng của thứ thị hàm số (C) là:

A.

*
B. C.
*
D.
*

Câu 36: đến hàm số

*
. Tọa độ giao điểm của tiệm cận đứng với tiệm cận ngang của (C) là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 37: mang đến hàm số

*
. Tiệm cận xiên của trang bị thị hàm số (C) là:

A. B.

*
C.
*
D.

Câu 38: đến hàm số

*
. Tiệm cận đứng của thiết bị thị hàm số (C) là:

A. B.

C.D. Đồ thị không có tiệm cận đứng

Câu 39: mang đến hàm số

*
. Số tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số (C) là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 40: đến hàm số

*
. Tiệm cận ngang của thiết bị thị hàm số (C) là:

A. B.

C. cùng D. cùng

Câu 41: cho hàm số

*
. Tiệm cận ngang của đồ dùng thị hàm số (C) là:

A. B.

C. với D.

*
cùng
*

Câu 42: đến hàm số

*
. Search m để đồ thị hàm số (C) không có tiệm cận đứng

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 43: cho hàm số

*
. Tìm m đựng đồ thị hàm số (C) bao gồm một tiệm cận đứng

A. B. C. cùng D.

Câu 44: cho hàm số

*
. Kiếm tìm m chứa đồ thị hàm số (C) gồm tiệm cận xiên tạo ra với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích s bằng 4.

A.B. cùng C.

*
D.

Câu 45: search giao điểm hai tuyến phố tiệm cận của đồ vật thị hàm số

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 46: mang lại hàm số gồm đường cong (C). Xác định nào sau đó là đúng?

A. (C) ko tồn trên tiệm cận. B. (C) có tiệm cận ngang là

C. (C) nhận

*
là tiệm cận xiên. D. (C) có hai tuyến đường tiệm cận đứng.

Câu 47: tìm số con đường tiệm cận của vật thị hàm số

*

A. 2 B. 1 C. 3 D. 0

Câu 48: Tìm mặt đường tiệm cận xiên của thứ thị hàm số

A. B. C. D.

Câu 49: search giao điểm của trục tung cùng với tiệm cận xiên của con đường cong

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 50: Tìm đường tiệm cận xiên của đồ dùng thị hàm số

A. B. C. D.

*

Câu 51: Tìm tất cả các giá trị của tham số m chứa đồ thị hàm số

*
không tồn tại đường tiệm cận xiên.

A.

*
B. C. D.

Câu 52: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để con đường cong

*
có hai tiệm cận đứng ?

A.

*
B.
*
C. D.
*

Câu 53: Tìm toàn bộ các quý hiếm của thông số m để đường cong

*
có hai tiệm cận đứng.

A.

*
B.
*
C.
*
D.

Câu 54: mang sử

*
là giao điểm của mặt đường phân giác góc phần tư thứ nhất (của khía cạnh phẳng tọa độ) với tiệm cận ngang của vật dụng thị hàm số
*
. Tính
*

A. 2 B. 3 C. 4 D. 8

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.D

3.C

4.D

5.A

6.D

7.A

8.B

9.C

10.C

11.D

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.D

18.C

19.C

20.A

21.A

22.B

23.A

24.B

25.D

26.B

27.A

28.A

29.B

30.C

31.B

32.B

33.A

34.A

35.C

36.D

37.A

38.C

39.C

40.C

41.C

42.C

43.C

44.A

45.A

46.B

47.A

48.D

49.A

50.A

51.B

52.A

53.A

54.A

Câu 1: chọn B

Câu 2: lựa chọn B

Câu 3: lựa chọn B

Câu 4: chọn B

Câu 5: lựa chọn C

Câu 6: lựa chọn A

Câu 7: lựa chọn C

Câu 8: Ta có

*
. Khi đó
*
*
suy ra y = x là tiệm cận xiên của hàm số. Chọn B

Câu 9: Ta tất cả

*
. Lúc ấy
*
suy ra y = 2x +1 là tiệm cận xiên của hàm số. Chọn C

Câu 10: Đồ thị hàm số nghỉ ngơi câu A cùng B không có tiệm cận, thứ thị hàm số ngơi nghỉ câu D bao gồm tiệm cận xiên

Xét ý C: Ta có

*
phải đồ thị hàm số nhận con đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang. Lựa chọn C

Câu 11: Đồ thị hàm số sinh hoạt câu A cùng B không có tiệm cận, vật thị hàm số sinh hoạt câu C gồm tiệm cận ngang là y = 0

Xét ý D: Ta gồm nên đồ vật thị hàm số bao gồm tiệm cận xiên là Chọn D

Câu 12: Đồ thị hàm số làm việc câu A và B không có tiệm cận, đồ gia dụng thị hàm số làm việc câu C bao gồm tiệm cận ngang là y = 0 Xét ý D: Ta tất cả nên trang bị thị hàm số gồm tiệm cận xiên là chọn D

Câu 13: Ta có

*
nên thiết bị thị hàm số có 1 đường tiệm cận xiên là . Ngoài ra
*
buộc phải đồ thị hàm số gồm 2 đường tiệm cận đứng là x = -1 và x= 1. Cho nên vì thế đồ thị hàm số tất cả 3 đường tiệm cận. Chọn C

Câu 14: chọn C

Câu 15: Ta có

*
nên vật thị hàm số
*
nhận đường thẳng là tiệm cận ngang. Do thế đường thẳng y = -8 là tiệm ngang của thứ thị hàm số
*
. Chọn B

Câu 16: Ta có

*
Do chính là tiệm cận ngang là y = 2

Lại có

*
đề nghị tiệm cận đứng là x = 1. Chọn C

Câu 17: Ta có tiệm cận đứng là x = 2, tiệm cận ngang là y = 1. Call

*

Khi đó

*

Do vậy

*

Dấu ‘=” xẩy ra

*
. Chọn D

Câu 18: Ta có

*
nên đồ vật thị hàm số tất cả 2 đường tiệm cận đứng là x = 1, x= 2

Mặt không giống

*
nên đồ dùng thị hàm số bao gồm tiệm cận ngang là y = 1. Lựa chọn C

Câu 19: Xét

*
có một tiệm cận đứng là x = 1

Mặt khác

*
;
*

Nên đồ gia dụng thị hàm số có 2 con đường tiệm cận ngang là

*
1

Xét

*
ta gồm đồ thị hàm số gồm một tiệm cận ngang là y = 1 và chỉ tất cả một tiệm cận đứng là x = -3. Vì vậy tổng số tiệm cận là 5. chọn C

Chú ý: vì

*
phải x = 3 ko là tiệm cận đứng.

Câu 20: Điều kiện nhằm hàm số không suy trở thành là

*

Khi đó vật dụng thị hàm số tất cả hai tiệm cận là:

*

Vì thiết bị thị hàm số gồm tiệm cận đi qua điểm A(1;4) buộc phải ta có

*
. Chọn A

Câu 21: chọn B

Câu 22: Đồ thị hàm số đang cho bao gồm 2 tiệm cận đứng x = 0, x = 1 và một tiệm cận ngang là y = 1. chọn A

Câu 23: Ta có

*
nên đồ thị hàm số tất cả duy duy nhất một tiệm cận ngang là y = 0 (1 TC)

Đồ thị hàm số

*
có tiệm cận ngang là y = 0 và tất cả 2 tiệm cận đứng (3 TC)

Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng

*
và có 1 tiệm cận ngang
*
(2 TC).

Do vậy b > c > a. Chọn C

Câu 24: Xét

*

Chú ý

*
thế nên đồ thị hàm số gồm 2 tiệm cận đứng
*
với 1 1 tiệm cận ngang y = 1. chọn B

Câu 25: Ta có thì x = a là tiệm cận đứng của trang bị thị hàm số y = f(x). Chọn D

Câu 26: chọn A

Câu 27: Ta có

*

*
do thế đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang

Lại có

*
cần đồ thị hàm số bao gồm 2 tiệm cận đứng là do vậy. Chọn A

Câu 28: chọn B

Câu 29: lựa chọn B

Câu 30: Loại A, C vị hàm số chỉ tất cả một tiệm cận ngang với hàm số

*
không tồn tại tiệm cận

Xét hàm số

Ta có:

*
. Hàm số chỉ có một tiệm cận ngang y = 0. Nhiều loại B. lựa chọn C

Câu 31: Xét hàm số dạng

Hàm số gồm tiệm cận đứng lúc

*
làm sao cho hàm số không xác minh tại đó.

Từ đó ta thừa nhận xét hàm số không tồn tại tiệm cận đứng khi hàm số kia luôn xác định trên R.

Ta gồm

*
Hàm số luôn khẳng định trên R. Chọn A

Câu 32: Gọi

*
. Hàm số
*
gồm tiệm cận đứng x = 3, với tiệm cận ngang y = 1.

Tổng khoảng cách từ A đến hai tuyến phố tiệm cận

*
. lựa chọn B

Câu 33: Đồ thị hàm số gồm tiệm cận ngang y = 1 và tiệm cận đứng x = 2. Suy ra tọa độ giao điểm của hai tuyến phố tiệm cận là I (2;1)

Gọi

*
. Lúc ấy tổng khoảng cách từ p đến hai đường tiệm cận
*
*

*
. Chọn A

Câu 34: Cần nhớ số tiệm cận đứng của hàm số bằng với số nghiệm của phương trình . Yêu thương cầu việc ó phương trình

*
bao gồm nghiệm kép
*
. Soát sổ lại với ta được
*
Đồ thị hàm số
*
luôn có 1 tiêm cận đứng.

Chọn A

Câu 35: chọn B

Câu 36: chọn C

Câu 37: lựa chọn B

Câu 38: chọn C

Câu 39: lựa chọn B

Câu 40: Ta gồm

*
*

Đồ thị hàm số gồm 2 tiệm cận ngang y = 1 cùng y = -1. chọn C

Câu 41: Ta bao gồm

*
là tiệm cận ngang.
*
là tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số tất cả 2 tiệm cận ngang y = 1 cùng y = -1. Chọn C

Câu 42: lựa chọn C

Câu 43: lựa chọn B

Câu 44: lựa chọn C

Câu 45: chọn B

Câu 46: Hàm số luôn có tiệm cận đứng

*
cùng tiệm cận ngang

Khi kia hàm số luôn có tiệm cận đứng với tiệm cận ngang . lựa chọn B

Câu 47: Tập xác minh

*

Ta tất cả

*
là tiệm cận đứng

Ta bao gồm

*
là tiệm cận xiên

Vậy hàm số gồm 2 đường tiệm cận. Chọn A

Câu 48: Ta gồm

*

Ta bao gồm

*
là tiệm cận xiên. Lựa chọn D

Câu 49: Ta tất cả

*

Ta gồm

*
là tiệm cận xiên

Giao điểm của tiệm cận xiên cùng với trục tung là điểm

*
. Chọn A

Câu 50: Gọi

*
là tiệm cận xiên của đồ dùng thị hàm số

Khi đó

*

*

Suy ra tiệm cận xiên của hàm số là mặt đường thẳng gồm phương trình y = x.

Xem thêm: Bài Tập Về Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông, Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

chọn A

Câu 51: Hàm số không tồn tại tiệm cận xiên khi đa thức

*
gồm chứa hiền khô x – 1 (tức là phương trình bao gồm nghiệm x = 1)

Yêu cầu việc

*
. Lựa chọn B

Câu 52: nên nhớ số tiệm cận đứng của vật dụng thị hàm số bằng với số quý giá x nhưng tại kia hàm số ko xác định.

Ta tất cả D = R1;2

Để hàm số

*
bao gồm hai tiệm cận đứng thì phương trình
*
cùng phương trình
*
có nghiệm không giống 1 và 2

Suy ra

*
. chọn A

Câu 53: Ta tất cả

*

Để đường cong

*
tất cả hai tiệm cận đứng thì phương trình
*
cùng phương trình
*
gồm nghiệm không giống 1 với 3