*

Cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa hai điểm vào hệ tọa độ cực hay, chi tiết Toán học lớp 10 với khá đầy đủ lý thuyết, cách thức giải và bài tập có lời giải cho tiết để giúp học sinh vắt được cách tính độ dài vecto, khoảng cách giữa nhị điểm trong hệ tọa độ cực hay, chi tiết 


A. Phương thức giải

Độ lâu năm vecto

- Định nghĩa:Mỗi vecto đều sở hữu một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu với điểm cuối của vecto đó. Độ nhiều năm của vectođược cam kết hiệu là ||.

Bạn đang xem: Bài tập tính độ dài vecto

Do đó đối với các vectơ

*
ta có:

*

- Phương pháp:muốn tính độ lâu năm vectơ, ta tính độ dài giải pháp giữa điểm đầu với điểm cuối của vectơ.

- vào hệ tọa độ:Cho

*

Độ lâu năm vectơ

*

Khoảng cách giữa nhị điểm trong hệ tọa độ

Áp dụng công thức sau

Trong khía cạnh phẳng tọa độ, khoảng cách giữa hai điểm M(xM;yM) cùng N(xN;yN) là

*

*

B. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đến hai điểm A(1;3) với B(4;2). Tìm kiếm tọa độ điểm C thuộc trục hoành làm sao cho C giải pháp đều nhị điểm A và B.

*

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án B

Ví dụ 2:Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, tính khoảng cách giữa hai điểm M(1; -2) và N (-3; 4).

*

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án D

Ví dụ 3:Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC bao gồm A(1; 4), B(3; 2), C(5; 4). Chu vi p. Của tam giác đang cho.

*

Hướng dẫn giải:

*

Đáp án B

Ví dụ 4:Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(-1; 1), B(0; 2), C(3; 1) với D(0; -2). Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A.Tứ giác ABCD là hình bình hành

B.Tứ giác ABCD là hình thoi

C.Tứ giác ABCD là hình thang cân

D.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Silic Đioxit Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây?

Tứ giác ABCD ko nội tiếp được mặt đường tròn

Hướng dẫn giải:

*

Từ (1) với (2) suy ra ABCD là hình thang cân nặng (hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân).

Đáp án C

Ví dụ 5:Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ

*
=(4;1) và
*
=(1;4). Tính độ dài vectơ
*