*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

khansar.net xin giới thiệu đến các quý thầy cô, những em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu bài tập trắc nghiệm Gerund với Infinitive bao gồm đáp án, tinh lọc môn giờ Anh lớp 11, tài liệu bao gồm 3 trang, đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải chi tiết và bài bác tập tất cả đáp án, giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng cho kì thi học kì I môn giờ Anh sắp đến tới. Chúc những em học viên ôn tập thật công dụng và đạt được tác dụng như mong mỏi đợi.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm gerund and infinitive có đáp án

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và thiết lập về chi tiết tài liệu dưới đây:

Exercise 1:

1. My father usually helps me_______ English.

a. To lớn learn

b. Lean

c. Learning

d. Both a & b

2. He was heard_______ shout.

a. To

b. Of

c. By

d. At

3. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.

a. Be

b. Being

c. Khổng lồ be

d. Will be

4. I told her_______ about her wedding; everything will straighten out.

a. Don’t worry

b. Not to worry

c. No worry

d. Not worry

5. May I suggest you let_______

a. Mary doing so

b. Mary vì so

c. Mary does to

d. Mary to bởi vì so

6. She_______ him when he called her.

a. Pretended not hear

b. Pretended she heard not

c. Pretended not to lớn hear

d. Did not pretend hear

7. The doctor advised_______ late.

a. Me not staying up

b. Me not stay up

c. Me not khổng lồ stay up

d. I did not stay up

8. The school superintendent told me_______

a. Hurrying up

b. Khổng lồ hurry up

c. Hurry up

d. Hurried up

9. “_______us face the enemies”, shouted the soldiers.

a. Make

b. Let

c. Leave

d. Keep

10. Mr. Brown told the schoolgirls_______ in class.

a. Don’t eat

b. Not lớn eat

c. Eat not

d. Not eat

11. I have heard Dang bầu Son_______ the piano.

a. Played

b. Plays

c. Play

d. Khổng lồ play

12. The young teachers wanted a Foreign Language Teaching workshop _______ in Ho bỏ ra Minh City.

Xem thêm: Top 20 Truyện Ngôn Tình Hay Nhất Mọi Thời Đại, Mới Nhất 2022

a. Lớn be holding

b. Should hold

c. To be held

d. To lớn hold

13. _______able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass.